Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 23.9.2010