Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 23.6.2011