Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 2.8.2012