Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 2.5.2013