Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 17. 12. 2014