Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 16.12.2009