Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 16. 12. 2015