Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 1.11.2012