Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

Česká národní banka nechce omezovat dostupnost bydlení

Jan Frait (Právo 11. 7. 2017 strana 15, rubrika Trhy & ekonomika)

V médiích a na finančních serverech se v posledních měsících pravidelně objevují komentáře hovořící o tom, že pokud by Česká národní banka (ČNB) získala zákonnou možnost stanovit horní hranice ukazatelů týkajících se hypotečních úvěrů, mělo by to dramatické dopady na dostupnost vlastnického bydlení. V článku nazvaném „Střední třída nedosáhne na vlastní bydlení“, zveřejněném v deníku Právo 4. července, uvádí výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Tomášková, že pokud by uvedené limity byly nastaveny tak, jak údajně ČNB požaduje, na hypotéku by pak dosáhla jen hrstka vyvolených.

Opakovaně upozorňujeme, že komentáře tohoto typu jsou založeny na nesprávných či smyšlených informacích o našich záměrech. V uvedeném článku se hovoří o regulaci ukazatele poměřujícího výši zadlužení a čisté příjmy žadatele o úvěr (ukazatel DTI). ČNB opakovaně veřejně uvedla, že v tuto chvíli žádnou horní hranici ukazatele DTI nestanovuje. Stejně tak ani u podílu pravidelných splátek dluhů na čistých příjmech žadatele o úvěr (ukazatel DSTI).

Informovali jsme ovšem banky o tom, že hodnoty ukazatele DTI převyšující osminásobek a DSTI nad 40 procent mohou být vysoce rizikové. To ale neznamená, že banky nemohou vyhovět žádosti o úvěr i v případě, kdy jsou uvedené hodnoty jednoho či dokonce obou ukazatelů překročeny. Takové úvěry banky běžně poskytují. Ve druhé polovině loňského roku se to týkalo téměř každého pátého úvěru.

Zároveň jsme ale upozornili banky na to, že DTI ve výši 8 a DSTI na úrovni 40 procent nepředstavují indikaci nastavení jejich horních hranic ukazatele v případě, že bychom získali příslušné zákonné pravomoci.

Obecně je cíl vyjádření všech, kteří jsou na tomto byznysu nějak zainteresováni, jediný. Vytvořit pocit, že ČNB na zájemce o pořízení nemovitosti chystá opatření, která jim jejich sen mohou zhatit. V podstatě jinými slovy říkají: „Pojďte si rychle vzít hypoteční úvěr, než vám to ČNB znemožní. Na cenu nemovitosti a potřebnou výši úvěru nehleďte, hlavně si něco rychle kupte.“

Ceny bydlení rostou rychleji než příjmy

Faktem je, že příjmová dostupnost bydlení se v některých velkých městech v ČR skutečně v posledním roce významně snížila. To je ale odrazem výrazně rychlejšího růstu cen bydlení ve srovnání s růstem příjmů. Nikoli snížené dostupnosti úvěrů na bydlení kvůli opatřením ČNB. Situaci lze dokumentovat příklady bytů o rozměru 75 m2 ve velkých městech s výpočty založenými na průměrných cenách existujících bytů. Při současných parametrech hypotečních úvěrů by ukazatele DTI a DSTI u dosud nezadlužených žadatelů s průměrnými lokálními příjmy ve všech velkých městech s výjimkou Brna a Prahy zůstaly na poměrně nízkých úrovních.

Ve dvou největších českých městech by se ukazatele DTI a DSTI dostaly u žadatelů s průměrným příjmem na úrovně značící vysoké riziko. To však stále neznamená, že vlastnické bydlení je pro lidi s průměrnými příjmy v těchto městech nedostupné. Pokud by o úvěr žádala rodina, v níž mají průměrné příjmy dva žadatelé, výsledné ukazatele DSTI a DTI by se dostaly na méně rizikové úrovně.

Další alternativou pro mladé rodiny jsou menší startovací byty. I přes vysoké ceny v Praze by u jednoho žadatele s průměrnými příjmy v případě bytu o rozměru 50 m2 dosáhly ukazatele úrovní, které neznačí pro banku vysoké riziko.

Pokud by takovým žadatelům banka úvěr neposkytla, důvodem nebudou doporučení ČNB. Budou jimi již existující požadavky na prověřování úvěruschopnosti žadatele o úvěr zakotvené v platném zákoně o spotřebitelském úvěru.

Banky mohou logicky poskytnout úvěr pouze těm žadatelům, u kterých lze předpokládat, že ho budou schopni splácet i v horších časech, než jsou ty současné.