Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

Hlavním rizikem je spirála, která vede od hypoték k cenám nemovitostí a zase zpět

(ČT 24 13. 6. 2017, pořad 90' ČT24)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jak velké je riziko vzniku realitní bubliny a následných problémů se splácením úvěru?

Jan FRAIT, ředitel, samostatný odbor finanční stability, ČNB
--------------------
Česká národní banka sděluje, že tato spirála se roztáčí zhruba druhým rokem, nejsme v nějaké velmi silné fázi, kterou bychom označili za bezprostřední riziko. Nicméně pohyb po této spirále směrem nahoru se zrychluje a nemůže to trvat věčně. To znamená, že pokud by to pokračovalo tak, jak to vidíme v posledních, dejme tomu, několika měsících ještě další dva tři roky, tak bychom byli pravděpodobně na prahu docela velkého problému.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jak si vysvětlit vyjádření jednoho z developerů, majitele Central Group Dušan Kunovský řekl: "Ceny bytů v současnosti odpovídají situaci na trhu, kde výrazně převyšuje poptávka nad nabídkou, důvodem je výrazně omezené povolování nové výstavby.“ Odpovídá to situaci na trhu?

Jan FRAIT, ředitel, samostatný odbor finanční stability, ČNB
--------------------
Je samozřejmě pravdou, že nabídka bytů zejména v Praze je oproti minulosti relativně malá. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že byty mají jednu vlastnost, kterou nemá jiné zboží. Když rostou ceny, tak roste poptávka, takže víceméně s růstem cen se skutečně zvyšuje zájem o nákup těchto nemovitostí a je vytvářen určitý psychologický nátlak ze strany všech, kteří na tomto byznysu vydělávají. Teď rychle kupte dům nebo byt, je to nejlepší možná investice, nikdy to už nebude levnější, sazby úrokové nikdy nebudou nižší. A to samozřejmě žene na trh další zájemce a ti si musí brát vyšší a vyšší úvěry. To samozřejmě žene nahoru zase ceny a tak dále.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže to není argument, který by Českou národní banku mohl přesvědčit o tom, že ta opatření byla předčasná?

Jan FRAIT, ředitel, samostatný odbor finanční stability, ČNB
--------------------
Ze strany developerů je samozřejmě zájem prodat za co nejvyšší cenu. Stěží můžeme očekávat, že by říkali, že ceny jsou nadhodnocené, teď si u nás nekupujte byty, protože jsou už příliš drahé. To asi skutečně čekat nemůžeme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Co vlastně Česká národní banka čeká od toho zpřísnění podmínek, ať už pro hypotéky nebo i pro další úvěry.

Jan FRAIT, ředitel, samostatný odbor finanční stability, ČNB
--------------------
Česká národní banka čeká to, že banky budou nadále obezřetné tak, jak byly v minulosti zejména po krizi, kdy samy nechtěly půjčovat příliš vysoké částky v porovnání se zástavní hodnotou nemovitosti a stejně tak byly velmi opatrné v tom, komu půjčuji. Nicméně v takové té hypoteční mánii, která vzniká, jsou vzájemnou konkurencí tlačeny do toho, aby tak trochu zapomínaly na to, že rizika existují, že ceny mohou jednoho dne klesnout o 10, 15 procent a že část klientů, kteří tu hypotéku mají, vlastně nemusí být schopna splácet, pokud se sníží jejich příjmy, pokud ztratí zaměstnání nebo pokud vzrostou úrokové sazby třeba o jeden dva procentní body. Naše opatření skutečně mají za cíl nastavit určitý strop. Zabránit tomu, aby byly poskytovány úvěry, které jsou evidentně nadměrné z hlediska možnosti klientů, aby bylo riziko v systému udrženo na určité úrovni. Je třeba si uvědomit, že banky poskytují úvěry z vkladů, které tam má veřejnost. Tyto možná jsou pojištěné, ale samozřejmě je třeba dávat velký pozor na to, aby v nějaké příští recesi nebo v nějakých problémech podíl špatných úvěrů dramaticky nestoupl a aby z těchto úvěrů nevznikly velké ztráty, které pak bude hradit fond pojištění vkladů nebo případně státní rozpočet.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
To chápu, ale nerozumím tomu, proč jednoduše nedůvěřuje Česká národní banka těm mechanismům, které jednotlivé bankovní domy mají a využívají jich? Což je koneckonců jedna z výhrad, která i dnes zazněla. Česká národní banka se, promiňte mi to slovo, míchá do něčeho, do čeho jí moc co není. Protože jednoduše banky si to umí ošetřit samy.

Jan FRAIT, ředitel, samostatný odbor finanční stability, ČNB
--------------------
Banky si to ošetřit umí zejména v dobrých časech. Nicméně pod vlivem konkurence a z růstových cílů, které mají z hlediska zisku či objemu produkce, kterou poskytují, samozřejmě mohou podlehnout tlakům začít uvolňovat standardy v určitém přesvědčení, že tentokráte to bude jinak – tentokrát to dopadne lépe, nic špatného už nehrozí, ekonomika poroste pořád, mzdy už se budou jenom zvyšovat a nezaměstnanost se nezvýší. A pokud toto přesvědčení začne přetrvávat po nějakou delší dobu, tak v těchto nejlepších časech hrozí největší rizika. Zapomene se na řízení rizik, podcení se to a potom vznikají problémy. Když se vrátíme zpátky před velkou krizi, která začala před 10 lety, tak jsme to samé viděli v Irsku. Všichni říkali: Nic se nestane, máme to výborně zajištěné, ekonomika funguje skvěle. A o rok později bankovní sektor jako celek byl de facto zbankrotován a irská vláda vydala na záchranu 40 procent hrubého domácího produktu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
No, a teď mi promiňte, nehasí Česká národní banka vlastně jenom požár, který sama způsobila tím, že otálela s ukončením devizových intervencí?

Jan FRAIT, ředitel, samostatný odbor finanční stability, ČNB
--------------------
Problém současného, dejme tomu západního světa a nejenom západního je, že jsou levné peníze. Nicméně, netýká se to měnové politiky. Když si uvědomíte, jak se konstruují úrokové sazby z hypoték, tak tam jsou většinou pětileté fixace a není ani tak podstatné, jaké jsou krátkodobé úrokové sazby centrálních bank, ale jaké jsou úrokové sazby na delších koncích na trhu dluhopisů. A tady vidíme, že jsou úrokové sazby globálně velmi nízké a že se může skutečně stát to, že centrální banky podobně jako americký Fed začnou zpřísňovat měnovou politiku, ale přesto ty sazby budou setrvávat na velmi nízkých úrovních. O tom ale nerozhodne Česká národní banka, ale globální hráči a víceméně globální nastavení měnových politik.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ještě jedna věc mě zajímá. Vy, respektive bankovní rada České národní banky, jste rozhodli zvýšit proticyklickou kapitálovou rezervu. Jaký by to mělo mít efekt?

Jan FRAIT, ředitel, samostatný odbor finanční stability, ČNB
--------------------
V každém případě je nutno říci, že toto není věc, která by ovlivnila domácnosti nebo podniky. To je opatření, které je směřováno vůči bankám a znamená to, že pokud banka bude poskytovat úvěr, musí použít trošku více vlastních peněz a trochu méně peněz, které má půjčené, to znamená zejména od vkladatelů. Ten poměr je skutečně poměrně malý. To znamená, že drtivou většinu peněz, které banky používají na úvěry, jsou peníze vypůjčené. Bude to mít efekt ten, že holt banky budou muset trošku přidat z vlastních zdrojů a zejména si vytvářet určité rezervy, kdyby přišly horší časy. Pak budou mít z čeho hradit ztráty, a to zároveň tak, že i když budou mít ztráty, tak budou nadále schopny poskytovat úvěry zejména podnikům.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A může to současně snížit ochotu bank poskytovat úvěry?

Jan FRAIT, ředitel, samostatný odbor finanční stability, ČNB
--------------------
Nedomníváme se. Vidím, že v současné době banky mají dostatek kapitálu nejenom na navýšení té rezervy, ale i na poskytování úvěrů na plány, které mají a které nám předkládají. A to nejenom pro tento rok, ale minimálně pro další dva roky.