Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

ČNB > Servis pro média > Autorské články a rozhovory > 2002 > Lhůty pro bankovní převod peněz

Lhůty pro bankovní převod peněz

(ČRo 1 - Radiožurnál - 11:00 Dopolední blok, 17.12.2002)

VAŠE TÉMA

Hanka SHÁNĚLOVÁ, moderátorka
--------------------
Způsob vyplácení mezd a bankovní účty, přes které stále častěji zaměstnanci své peníze dostávají, je vaše dnešní téma. Ovšem bezhotovostní převody peněz mohou způsobit i problémy, pokud odeslaná částka nedojde včas. Je tedy lepší mít konto ve stejné bance jako zaměstnavatel. A co říkají zákony na rychlost převodu peněz, to zjišťoval Aleš Heřmánek.

Aleš HEŘMÁNEK, redaktor
--------------------
Začneme zákonem. Ten zatím bankám jednoznačně neříká, za jak dlouho mají peníze převést. Ovšem letitá vyhláška tehdejší Státní banky československé, která je samozřejmě pro peněžní ústavy závazná, už takové lhůty obsahuje.

Ivan FENCL, Česká národní banka
--------------------
Říká v podstatě to, že v případě mezibankovních převodů ... já to vždycky nejlépe používám na příkladu pondělí, úterý, středa. Pokud v pondělí dá klient příkaz v bance, přesněji řečeno, pokud v pondělí je z jeho účtu odepsána ta příslušná částka, tak v úterý musí být připsána na účet té přijímající banky. Ve středu ta přijímající banka musí prostředky připsat na účet příjemce částky.

Aleš HEŘMÁNEK, redaktor
--------------------
Vysvětluje Ivan Fencl z České národní banky. Co se týká rychlosti převodu, tak bývá výhodnější mít účet ve stejné bance jako zaměstnavatel, protože ještě kratší lhůtu stanoví vyhláška pro převod peněz v rámci jednoho peněžního ústavu.

Ivan FENCL, Česká národní banka
--------------------
Tak vlastně příkazy dané ten den by se měly dostat na účet příjemce ten samý den.

Aleš HEŘMÁNEK, redaktor
--------------------
V obou případech ale záleží na tom, kdy se příkaz k úhradě podává.

Ivan FENCL, Česká národní banka
--------------------
Banka si může vyhradit, do které hodiny přijímá příkazy ještě na tento den. Čili jestli to mají banky ve dvanáct hodin, ve dvě hodiny, v jedenáct, čili záleží na nich. Čili jedna věc je, jak dopředu musí klient dát ten příkaz k úhradě, druhá věc je, když žádá odepsání prostředků z účtu. Prostě mají stanovený nějaký deadline, dokdy přijímají ještě příkazy na tento den.

Aleš HEŘMÁNEK, redaktor
--------------------
Tedy jestliže chce někdo uhradit příkaz, který podá v pondělí v pět hodin odpoledne, tak banka ho většinou odepíše z jeho účtu až v úterý a peníze na konto adresáta přijdou ve čtvrtek. S tím je tedy potřeba počítat, protože takovou možnost zmíněná vyhláška dává. Jestliže ale banka převede peníze později, už tuto právní normu porušuje.

Ivan FENCL, Česká národní banka
--------------------
V případě nedodržení tohoto pravidla tam žádné sankce uplatněny nejsou, to znamená, ta vyhláška nestanovuje, jakou sankci by měla banka zaplatit v případě prodlení.

Aleš HEŘMÁNEK, redaktor
--------------------
Jestliže kvůli pozdnímu převodu vznikla odesílateli nebo příjemci nějaká škoda, je možné nejprve zdržení peněz reklamovat u banky, která to zavinila. Jestliže ta odškodnění odmítne, zbývá už jedině soud. Po Novém roce ale začne platit zcela nový zákon o převodu peněžních prostředků, ten obsahuje podobné lhůty jako původní vyhláška, ale také, na rozdíl od současnosti, už postihuje banky za jejich nedodržení.

Ivan FENCL, Česká národní banka
--------------------
Ta sankce je úrokem z prodlení vlastně. Je to úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby, to znamená z té částky, která měla být převedena, pokud je tam zpoždění o den, tak za ten den je banka povinna zaplatit tomu poškozenému úrok z prodlení.

Aleš HEŘMÁNEK, redaktor
--------------------
Tímto zákonem se od nového roku také zřídí zcela nová instituce, která bude na dodržování pravidel bankami dohlížet, finanční arbitr. Toho ostatně před několika dny Poslanecká sněmovna zvolila a své funkce se ujme začátkem příštího roku. V Evropské unii, kde je tato instituce běžná, se obvykle nazývá ombudsmanem pro platební styk.

Ivan FENCL, Česká národní banka
--------------------
A to je institut, který vlastně stojí na půl cesty mezi vyřizováním reklamace s bankou a soudem.