Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

ČNB > Servis pro média > Autorské články a rozhovory > 2001 > Beseda s Michaelou Erbenovou o bankovnictví

Beseda s Michaelou Erbenovou o bankovnictví

(Frekvence 1, 18:14 Press klub, 9.10.2001)

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer, naším dnešním hostem je Michaela Erbenová, členka bankovní rady České národní banky. Dobrý večer, paní Erbenová.

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Dobrý večer.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Možná bych měla říci, vůbec první členka bankovní rady v její historii. Jaká je chuť prvenství pro ženu v takové instituci?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Sladká, vzrušující.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Napilno teď mají vzhledem k okolnostem takzvané silové resorty, ale napadlo mě, nejsou okamžiky, kdy finančnictví také můžeme nazvat silovým resortem?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Určitě. Já bych řekla, že finančnictví je pro ekonomiku totéž, co krevní oběh pro lidské tělo.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, vy jste zmínila ten krevní oběh, tím mi krásně nahráváte k tomu slavnému výroku George Bushe velmi záhy po neslavném 11. září. "Peníze jsou krví, která koluje v žilách světového terorismu a my přerušíme jejich přívod." Přesně to řekl. Co napadne bankéře či bankéřku, když takovou větu uslyší? Že je to průlom, obrovský precedens, složitost kroku, potřebnost kroku? Jak vy jste reagovala na tento výrok?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Je to určitě potřebné, ale velmi nesnadné a hlavně není možné dělat ukvapené kroky, není možné dělat kroky v rozporu se zákony.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Já už jsem zmínila mezi těmi možnými názvy onoho kroku také průlom, protože mě mimochodem napadlo, co se vlastně dělo třeba s nacistickými konty po druhé světové válce? Měl někdo obdobné ambice zastavit kolující krev v žilách světového nacismu, nebo i tam šlo o peníze a velké peníze.

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Samozřejmě šlo, ale ono to zmrazování těch kont či přerušování krevního oběhu nikdy není snadné v odvětví, jako je bankovnictví, protože to je z podstaty věci založeno na důvěře. Lidé svěřují své prostředky někomu cizímu s důvěrou, že se o ně dobře postará, takže tam je velice nutno vážit veškeré kroky, aby právě tato důvěra nebyla nijak narušena.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Zažila vůbec moderní historie bankovnictví něco podobného, tedy snahu o blokaci účtů podezřelých skupin nebo jedinců v takovém rozměru, jak jsme svědky dnes v souvislosti s bin Ládinem?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Ty snahy zde byly a některé, některá legislativní opatření jsou v platnosti v České republice i v současnosti, ale vždycky je to důsledek nějakého rozhodnutí reprezentativního mezinárodního fóra, Evropské rady, Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Na tato rozhodnutí pak navážou legislativní opatření v jednotlivých zemích, která umožní takovou blokaci.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Takže, připomeňme nějakou blokaci z historie, ke které došlo a s jakým úspěchem? Vzpomínáte, anebo ne?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Asi vám ..., přesně se mi nepodaří teď dát příklad, ale já bych se vrátila k té aktuální době a k problémům spojeným s důsledky teroristického útoku na Spojené státy americké. Zde se hodně hovoří o hnutí Taliban, afghánském hnutí Taliban, o teroristické organizaci Al Kajda, která je financována a řízena Usámou bin Ládinem. V této souvislosti právě v návaznosti na sankce schválené Radou bezpečnosti OSN přijala česká vláda už v roce 2000 zákon číslo 48 o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Taliban, který umožňuje řadu opatření, mimo jiné právě i v té oblasti finanční.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
To znamená, že české banky, respektive stát, může na české banky s obdobným příkazem už od loňského roku, jestli tomu dobře rozumím?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Česká vláda návazně na tento zákon přijala koncem srpna letošního roku nařízení vlády číslo 327 o opatřeních o vztahu k afghánskému hnutí Taliban, které mimo jiné obsahuje právě zákaz všech operací s finančními zdroji těchto osob a skupin, takže z nařízení vlády jsou finanční zdroje těchto skupin zmraženy, veškeré pohyby na jejich účtech, úročení účtu a tak dále.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Není tedy pravda, že ..., nebo nejsou pravdivé ony diskuse, které říkají, že vlastně v Česku neexistuje nikdo, kdo by mohl za současných legislativních vztahů, řekněme, komerčním bankám nakázat, aby zablokovaly tyto účty? To není pravda?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Není to Česká národní banka. Česká národní banka ze zákona nemůže nařídit bankám, aby zmrazily účty, byť podezřelým osobám, ale jiné subjekty existují. Existují zde státní zástupci, kteří v případě podezření z trestného činu mohou nařídit blokaci, zjednodušeně řečeno, účtů, existuje zde finanční analytický úřad při ministerstvu financí, který může pozastavit převod podezřelých prostředků na 48, ve výjimečných případech až 72 hodin, a nakonec zde existuje ono nařízení vlády, že se ...

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, to bude pravděpodobně, že vám do toho skáču, asi nejúčinnější zbraní v tuto chvíli, protože zmíněný analytický útvar ministerstva financí tvrdí, že má na starosti pouze boj proti praní špinavých peněz a onen soudní příkaz, k němu zase musí existovat reálná trestní kauza a v ní obviněný, ale pakliže jde o takový případ, o jakém hovoříme, to znamená bin Ládin, tak tady zjevně jde využít tedy onoho vládního nařízení navazujícího zákona, nicméně, pokud jsou ...

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Ano, nepochybně.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
... mé informace pravdivé, ony existují seznamy dva. Jeden seznam je, se týká přímo bin Ládina a jeho organizací a druhý seznam je takzvaný Bushův seznam, což je seznam, který dodala, pokud se nemýlím, americká vláda a žádá komerční banky ve světě o spolupráci. Jak je to s ním?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Co se týče toho prvního seznamu, tak to je ten seznam, na který se vztahuje nařízení vlády. Tam v podstatě není co řešit. Veškeré operace s finančními zdroji jsou zakázány. Povinnost řídit se tímto zákonem je pro všechny fyzické a právnické osoby, není třeba činit žádné další kroky. Existují zde velmi vysoké sankce za porušení tohoto nařízení přímo ze zákona. Co se týče toho druhého seznamu, tak zde mohou nastat problémy s identifikací příslušných osob, a proto je potřeba velice intenzivní spolupráce, do které se Česká národní banka zapojila. Mezi bezpečnostními složkami, Českou národní bankou a tím analytickým úřadem při ministerstvu financí existuje pracovní skupina, které se zúčastní zástupci ministerstva financí, České národní banky i těchto bezpečnostních složek a cílem té pracovní skupiny je právě motivovat banky k nějakému zvýšenému úsilí při identifikaci podezřelých transakcí či pohybů na účtech.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Jakým způsobem motivujete banky? Tam mě zaujala ta formulace "motivace bank". Jak se dají banky motivovat k takovým krokům?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
No, tak jednak banky prostřednictvím bankovní asociace, což je samoregulační orgán všech bank, obdržely oba dva seznamy, mají je k dispozici. Jednak Česká národní banka jako regulátor, bankovní dohled České národní banky požádal banky, aby v případě pozitivních zjištění vedení těchto účtů, nějakých pohybů na těch účtech, eventuelně pokus o zřízení nového účtu informovaly neprodleně jak finančně analytický útvar při ministerstvu financí, tak i Českou národní banku, no a jednak byly také banky znovu opakovaně informovány o existenci onoho nařízení vlády z 22. srpna letošního roku.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, je přeci jen vidět, že jste členkou bankovní rady, neb vaše mluva je velmi opatrná. Já to zkusím jinak. Mohla byste jako bankéřka trochu poodhrnout roušku tajemství nad tím mechanismem, vlastním mechanismem objevování kont, které mají být na někoho navázány? Já jako laik se nemohu zbavit pocitu, že má-li býti objeveno nějaké konto, které je na někoho navázáno, tak to nutně vyžaduje průhled vlastně všemi konty, která jsou vedena v dané bance a udělá nějaké souhrnné analýzy, co se vlastně s těmi konty děje, jak mezi sebou přelévají třeba peníze, odkud a kam směřují, protože bezpochyby ona konta nenesou názvy bin Ládin, čili to chce nějakou hloubkovou analýzu vlastně celého vkladového portfolia těch bank. Jak je to složitá práce?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Pravděpodobně nenesou. Práce je to určitě složitá, ale není to práce, nebo neměla by to být práce pro banky nijak nová, protože zákon, na základě kterého vznikl finančně analytický útvar při ministerstvu financí, zde platí již dlouho, tuším, od roku 1993, jestli se nepletu, a od té doby banky jistě nasbíraly nějaké zkušenosti s identifikací podezřelých transakcí a mají ostatně povinnost ze zákona tyto transakce tomu úřadu hlásit. Myslím si, že tu práci do značné míry může usnadnit i velká míra automatizace, zapojení informačních systémů, které ono prohledávání a spojování různých transakcí a kont usnadňují pro ty banky nepochybně.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Řekněte, ten mechanismus se laikovi jeví nesmírně zajímavý proto, že banky se živí mimo jiné tím, že dokáží udržet tajemství, kterému se po desetiletí říká bankovní tajemství. Znamená to všechno, co jste popsala, co se děje teď v návaznosti na teroristické útoky, že bankovní tajemství zkrátka už není to, co bývalo?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Bankovní tajemství není to, co bývalo, ale myslím si, že ani nemůže být zcela to, co bývalo ve světle hrozeb, kterým čelíme jako civilizace, ale přesto bych to nějak nerelativizovala. Pořád platí, že Česká národní banka nemůže nařídit bankám, aby zmrazily účet konkrétní osoby, pořád platí, že jakékoli zablokování účtu se může dít pouze na základě zákona či prostřednictvím státního zástupce, který má důvodné podezření z trestného činu a to jsou, myslím si, důležitá omezení, která znemožňují nějaký zásadní průlom do toho principu důvěry, do toho vztahu mezi bankéřem a tím vkladatelem.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Rozumím. Já, když jsem zrelativizovala, nebo se snažila zrelativizovat onen pojem bankovní tajemství, tak jsem neměla ani tak na mysli české podmínky, ale také první protesty, které se na toto téma ozvaly z vyspělé Evropy, připomeňme třeba tradiční Švýcarsko, kdy jeden z tamnějších prominentních bankéřů měl podle časopisu Týden prohlásit: "Není možné, aby se američtí policisté jen tak hrabali v našich účtech a zároveň neřekli, odkud mají informace, které k tomu vedou." To byla citace, ostatně podobné hlasy se ozvaly i třeba z Británie. Rozumíte těmto hlasům, anebo se vám zdají úplně takzvaně mimo mísu?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Já jim samozřejmě rozumím a ten tlak na ty průlomy do bankovního tajemství není ani nic nového, ani nic, co by bylo pouze v souvislosti s teroristickými útoky či nějakými trestnými činy. Těch průlomů do toho bankovního tajemství je daleko více. Souvisí to s pokusy o daňové úniky, kde jsou průlomy vůči finančním úřadům, souvisí to s dalšími záležitostmi. Masová existence anonymních účtů v našem regionu v podobě vkladních knížek na doručitele je jistým historickým dědictvím z dob Rakouska-Uherska a pod tlakem mimo jiné i Evropské unie se jejich význam zásadním způsobem omezuje.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, to říká Michaela Erbenová, členka bankovní rady České národní banky.
Já připomínám, že naším dnešním hostem je Michaela Erbenová, členka bankovní rady České národní banky a dotazy na ni můžete posílat i e-mailem na mailovou adresu dotazy@frekvence1.cz a v závěrečné části pořadu, ostatně tak, jak jste zvyklí, se budete moci ptát na pražském telefonním čísle 57400999.
Paní ředitelko, mnozí odborníci, včetně například výkonného šéfa Mezinárodního měnového fondu, se domnívají, že to současné světové zhoršení ekonomických podmínek, které souvisejí s těmi otřesy po teroristických útocích, může být relativně krátkodobé a že oživení by mohlo přijít už v první polovině roku příštího. Vy jste stejně optimistická?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Všechno je možné. Já bych především řekla, že je příliš brzy na to hodnotit dopady ať už teroristických útoků, či posledního vývoje v Afghánistánu, že veškeré předpovědi jsou zatíženy obrovskou mírou nejistoty.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Nicméně ony titulky, které jsme mohli číst naposledy v dnešních novinách, které zněly: "Svět čeká pokles životní úrovně, nezaměstnanost, vyšší státní výdaje, růst daní," to byla dnešní Mladá fronta, tuším, myslíte si, že jde vyvrátit toto očekávání poklesu životní úrovně, nezaměstnanosti, vyšších státních výdajů a růstu daní, protože to všechno se zdá velmi logické?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
To je jeden z možných scénářů. Já bych k tomu přidala i omezení a vyšší náklady v dopravě, zahraničním obchodu, omezený přístup vznikajících trhů a rozvojových zemí na finanční trhy a rozhodně daleko větší bonita akciových trhů, finančních trhů, surovinových cen a tak dále. Proti tomu ovšem jde velice agresivní politika centrálních bank, v Evropské unii evropské centrální banky i amerického Fedu, i dokonce japonské centrální banky. Velice agresivní politika snižování úrokových sazeb, proti tomu jde fiskální ..., proti tomu jdou fiskální rozpočtová opatření americké vlády, která mohou zkrátit tu dobu poklesu hospodářství.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Čili jde o to, jestli si myslíte, zda tato opatření skutečně mohou způsobit to, že oživení by mohlo přijít už v první polovině příštího roku, anebo se vám to jeví přeci jenom jako příliš optimistický odhad i přes tyto kroky?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Já si myslím, že to je hádání z křišťálové koule, takže já bych řekla, že to je tak padesát na padesát v tuto chvíli.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Dobře, tak pojďme od hádání z křišťálové koule, tedy od těch dlouhodobých výhledů ve světě k dnešní velmi aktuální situaci v Česku. Inflace výrazně poklesla, alespoň podle posledních údajů Českého statistického úřadu v měsíci září. Do konce roku se údajně nečeká žádný cenový šok, alespoň tak to hlásí novinové titulky. Je váš odhad totožný, tedy do konce roku žádný cenový šok?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Já bych souhlasila s tou formulací "do konce roku žádný cenový šok". Obecně to zklidnění cenového vývoje pokračuje už druhým měsícem. Já bych řekla, že jsou tam zhruba dva efekty. Jeden je statistický, došlo ke změně způsobu výpočtu inflace od ledna letošního roku, což mohlo mít velký vliv na průběh cenového vývoje u některých položek během roku. Pořád se hovoří i cenách potravin a rekreací, které nejdřív během léta vychýlily ten cenový index nahoru a nyní zase ho vychýlily směrem dolů, takže určitý statistický artefakt není vyloučen také jako vysvětlení toho vývoje inflace a současně doznívají dopady velice živého vývoje cen surovin v loňském a předloňském roce a zejména cen ropy.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Nemohu se v této chvíli nezeptat, byť vzhledem k vaší roli neočekávám žádnou příliš konkrétní odpověď, ale opakuji, nemohu se nezeptat. Jak bude a zda bude na tu dnešní situaci centrální banka nějak reagovat v úrokové politice, tedy inflace je mírně nižší, než se očekávalo a ten všeobecný trend, o kterém jste se zmínila, agresivního ..., agresivních politik jiných centrálních bank, snižování úrokových sazeb? Co na to Česká národní banka?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Česká ekonomika se nachází v jiné fázi hospodářského cyklu než americká či evropská. Poměrně dynamicky roste, odrazila se v podstatě z poměrně hluboké recese, takže z hlediska domácích ukazatelů nemá Česká národní banka žádný důvod reagovat. Současně je zde ta obrovská nejistota ohledně vývoje globálního ekonomického růstu, která samozřejmě posiluje význam těch externích faktorů i pro měnově politické rozhodování České národní banky. Zrovna shodou okolností dneska jsme zveřejnili záznam z posledního jednání bankovní rady, kde se hovořilo o měnově politických otázkách, který si myslím, že dobře dokumentuje vzrůstající význam těch vnějších faktorů v tom našem rozhodování.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Mohu, mohu jen vstoupit? Já se obávám, že tyto výroky jsou až příliš, řekněme, nic neříkající pro naše posluchače. Opravdu nelze jednoduše odpovědět, zda nás čeká v nejbližší době snížení úrokových sazeb, anebo nečeká? Vy prostě jinými slovy říkáte, že nečeká?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Jednoduše na to odpovědět nelze. Složitěji lze na to odpovědět, že na svém posledním měnovém zasedání bankovní rada došla k závěru, že není důvod jakkoli měnit úrokové sazby.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, to říká Michaela Erbenová, první členka bankovní rady České národní banky v její historii.

ŽIVOTOPIS

redaktor
--------------------
Michaela Erbenová se narodila v roce 1968 v Praze a vystudovala nejprve Moskevskou státní univerzitu a poté postgraduální program v oboru ekonomie na CERGE při Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala řadu studijních stáží mimo jiné na americkém Princetownu a Harvardu či na univerzitě v Amsterodamu. Michaela Erbenová pracovala v letech 1994 až 1995 jako konzultantka OECD v Paříži. Od roku 1996 do roku 1997 byla poradkyní tehdejšího premiéra Václava Klause a poté další rok vedoucí skupiny poradců tehdejšího ministra financí Ivana Pilipa. Po dvouletém působení v Komerční bance byla jmenována v závěru loňského roku členkou bankovní rady České národní banky. Michaela Erbenová není a nikdy nebyla členkou žádné politické strany a je vdaná za Ondřeje Schneidera, který pracuje ve fondu rizikového kapitálu společnosti Patria Finance.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak a Michaela Erbenová, členka bankovní rady České národní banky je také dnešním hostem. Můžete se ji ptát prostřednictvím e-mailu, a to na adrese dotazy@frekvence1.cz a náš telefon, pražský telefon 57400999 vám bude k dispozici, jak jste zvyklí, v závěrečné části pořadu. Paní Erbenová, jak dlouho jste vlastně kvůli studiu strávila v Moskvě a jak si myslíte, že vás pobyt právě v Moskvě poznamenal?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
V Moskvě jsem byla dlouho, celkem jedenáct let. Nejdříve jsem tam byla s rodiči a v té době jsem studovala na střední škole, tatínek pracoval v jedné z mezinárodních organizacích spojených s tehdejší RVHP, poté jsem tam zůstala sama a studovala jsem matematicko ..., matematické metody analýzy ekonomie na Moskevské státní univerzitě.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Víte, jedna věc je jistě úroveň vzdělání, které je možné na moskevské univerzitě dosáhnout, druhá věc je vůbec žití na takovém místě. Žití tam, byť jste začala relativně brzy, jak jste zmínila, ještě jako středoškolská studentka, přišlo vám v té době nějak složité, nebo takové, řekněme, normální a srovnatelné s podmínkami, které jste znala z domova?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
No, bylo celkem normální. Srovnávat se dá vždycky všechno. Samozřejmě, když člověk studuje dva tisíce kilometrů od domova, maminky, která může upéct koláče a vyprat prádlo v sobotu, tak je to jiné, než když studuje sto padesát kilometrů od domova a jezdí domů na víkendy. Určitě člověk musí být daleko samostatnější a to mě nepochybně poznamenalo na celý zbývající život.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Zaujal mě název toho oboru, který jste tam studovala, to byly matematické ...

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Matematické analýzy ekonomiky.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
... analýzy ekonomiky. Zkusme popsat stručně, jak vypadal vlastně systém výuky na Moskevské státní univerzitě v době, kdy jste tam byla?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Já jsem studovala mezi lety 1985 a 1990, což byla shodou okolností doba perestrojky, takže velmi živá doba řady diskusí a zpochybňování do té doby nezpochybnitelných pravd, ale jinak systém výuky vypadal velmi podobně jako na kterékoli jiné vysoké škole tady v Čechách.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Kdybyste měla srovnat třeba výsledky onoho studia v Moskvě s těmi poznatky, které jste měla potom z univerzit západního typu, které jsme zmínili o vás v životopise, myslíte si, že ty výsledky jsou stejné nebo podobné?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Já jsem měla výhodu, že obor, který jsem studovala, nebyl příliš ideologický a byl hodně zaměřen právě na tu matematiku, ekonometrii a podobné záležitosti a v době, kdy jsem začala studovat v roce 1985, kdy nebylo možné snít o tom, že by člověk studoval v Americe, či kdekoli v západní Evropě, tak si myslím, že to byla ta nejlepší škola pro tento obor, která v bývalém socialistickém bloku existovala. Naučila jsem se tam plynně anglicky, takže z tohoto pohledu ...

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Studium neprobíhalo v ruštině?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Studium samozřejmě probíhalo v ruštině, ale kromě toho jsme měli velice silnou jazykovou přípravu.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Nebyla jste potom v šoku z těch rozdílů? Dva roky nato hned univerzita v Amsterodamu, pokud jsem studovala dobře váš životopis z ČTK. To přeci jenom musí být šok z těch rozdílů, z toho prostředí, z těch vztahů na univerzitách?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
No, celý listopad 1989 způsobil velký šok pro každého, takže to je samozřejmé, že to bylo něco úplně jiného ve způsobu komunikace mezi studenty a profesory i v té studijní náplni.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Nicméně samotný ten výsledek toho studia potom nepovažujete za tak rozdílný mezi Moskvou a západními metropolemi, řekněme?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
V západních metropolích, máme-li jim tak říkat, i když Princetown není žádná metropole, ale malé městečko, tak tam jsem tam studovala postgraduálně a to je jiný způsob studia než to normální studium vysokoškolské vyžadující daleko větší samostatnost a daleko větší vlastně iniciativu.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Co jsme ve vašem životopise nezmínili, je členství ve sdružení Lípa, což je společenství opředené pro veřejnost téměř bájemi. ČTK ho popisuje pak celkem naturalisticky jako sdružení vlivných osobností české ekonomiky. Zkuste podat svůj popis? Co je to Lípa?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Je to sdružení lidí, kteří se rádi občas sejdou a podiskutují na aktuální témata a nejsou to jenom vlivné osobnosti české ekonomiky. Jsou tam i umělci, jsou tam lékaři, jsou tam i lidé z veřejného sektoru, občas tam jezdí vojáci, takže je to prostě sdružení lidí, kteří mají potřebu čas od času se sejít a diskutovat na témata, která nejsou zrovna jejich profesí.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Vy popisujete toto sdružení trošku jako diskusní kroužek, nicméně tento diskusní kroužek v uvozovkách byl podezírán, a já nevím teď s jakými motivy, ale z velkého vlivu. Vy sama byste ho ani trochu nepřirovnala k lobbistické skupině nebo k něčemu takovému?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Já si myslím, že je třeba odlišit ten diskusní kroužek zvaný Lípa jako takový a vliv jednotlivých osob, které tam občas přijedou. Nepochybně řada z nich jsou vlivné osobnosti ekonomického života ...

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Řada z nich lobbisté?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Řada z nich, řadu z nich lze nazvat i lobbisty, ale to neznamená, že to sdružení jako takové má nějaký vliv.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Jestliže jste sama dala takový důraz na slovo diskuse, vzpomínáte si na nějaké vystoupení kohokoli v rámci Lípy, které by vás doopravdy výrazně ovlivnilo, dodnes na něj vzpomínáte, anebo to berete jenom ve smyslu, že si tam pěkně, řekněme, odborně povykládáte, nebo tam zaznělo něco, na co dodnes vzpomínáte?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Tak, já už jsem těch setkání absolvovala mnoho, více než, celkem deset jich již bylo, takže v tuhle chvíli si neumím vybavit jeden okamžik, který by mě nějak zásadně ovlivnil pro zbytek života, ale určitě jsem tam potkala mnoho lidí, se kterými se od té doby setkávám a se kterými ráda diskutuji.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Vraťme se ještě k vašemu jmenování členkou bankovní rady, protože ono jmenování, pokud si dobře vzpomínám, nebylo tak úplně hladké. Tehdejší ministr financí, pan Mertlík, na vaši adresu prohlásil, že jste politicky angažovaná osoba, a proto že si myslí, že není dobré, abyste byla členkou bankovní rady. Ministr financí tehdy vlastně tím poukázal na vaši předchozí spolupráci s panem Klausem a s panem Pilipem. Nebrala jste ten jeho výrok tehdy jako podpásovku?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Ani ne. Já jsem se ho snažila pochopit a moc se mi to nepodařilo, se přiznám, protože jsem nikdy nějak politicky angažovaná nebyla, a protože řada mých bývalých kolegů, ať už z úřadu vlády či z ministerstva financí, taktéž nebyla politicky angažována. To, že mi přišlo zvláštní, že nějaká odborná funkce na úřadu vlády či na ministerstvu financí je nutně spojována s politickou angažovaností, když je dostatečně vysoko v hierarchii.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Mimochodem tehdy ta medializace spojená s nástupem nejen vaším, ale především samotného guvernéra, pana Tůmy, byla velká. Dokonce se tenkrát do sporu zapojily překvapivě i osobnosti typu bývalého guvernéra Tošovského. Co jste té atmosféře v té době říkala? Myslíte si, že byla motivována odbornými názory, anebo něčím jiným a v případě, že něčím jiným, tak čím? Tak zní otázka.

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Já přesně nevím, čím byla motivována. Můj osobní pocit je, že ze všeho nejvíc byla motivována nějakým vnitropolitickým bojem, který neustále probíhá v každé společnosti a že Česká národní banka se v tu chvíli prostě stala jedním z nástrojů toho vnitropolitického boje.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Víte, ale bývalý guvernér Tošovský v té době, myslím, snad už nebyl podezírán z nějakého, z nějakých politických úmyslů, anebo si myslíte, že v té době ještě přeci jenom politické ambice na české scéně měl? Váš názor?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Nevím. Fakt je, že poměrně záhy poté odjel do Basileje, kde zastává poměrně velmi významný post.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
V té době již podle mých informací věděl, kam odjíždí, čili neměl důvodu nějaké ...

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
V té době již nepochybně věděl, kam odjíždí.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Čili nevíme? Dobře. V upoutávce na tento pořad jsem také posluchače upozornila na to, že se vás zeptám, jak těžké bylo takovou funkci, jako je členka bankovní rady, získat, totiž získat pro ženu? Máte pocit, že jste byla svým pohlavím handicapována, anebo že vám naopak pomohlo, protože prostě čas dozrál pro ženu v bankovní radě?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Já se snažím si namlouvat, že to bylo všem úplně jedno při mém jmenování, ale samozřejmě to asi není pravda. Je možné, že zrovna nazrála doba, aby i v bankovní radě se objevila žena, a tak jsem byla jmenována.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Vy to říkáte tónem, trochu mi to připomíná, jako byste říkala, že nazrála doba zrušit otroctví. Ne, já se zeptám jinak. Není to zvláštní, že jste první ženou v historii bankovní rady?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Není to zvláštní, když se člověk podívá na složení podobných institucí v zahraničí, tak bankovní kruhy obecně jsou považovány za relativně konzervativní vody. Ani v komerčním bankovnictví těch žen není příliš, ani v centrálním bankovnictví, takže z tohoto pohledu byla Česká republika relativně reprezentativní.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Jinými slovy, vy si nemyslíte, že Česká republika by se k ženám ve společnosti chovala nějak výrazně jinak než země, řekněme, západoevropské?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Výrazně jinak se k nim nechová, ale to výrazně je klíčové slovo. Když se člověk podívá na složení vlád či zastupitelských sborů v zemích západní Evropy, tak tam uvidí určitě více žen než v České republice.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Čím si myslíte, že je dána taková ta nechuť v české společnosti, ani se mi nechce říci, možná trochu pravdivěji, až averze k ženám v opravdu důležitých funkcích? Nakonec, podívejme se na vládu.

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Já nevím, jestli to je averze vůči ženám ve vysokých funkcích nebo nedostatek ambicí a sebevědomí na straně žen. Myslím si, že to může být obojí.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Dobře. Já už jsem zmínila vládu, nechme tedy téma postavení žen v české společnosti. Zdáte se relativně spokojená s tím, jak to tady se ženami chodí. Ať už je to tak nebo tak, přejděme k té vládě. Dnes se zdá, že napětí mezi vládou a centrální bankou, na které jsme byli tak trochu zvyklí z předchozích období, že už je definitivní minulostí. Je to zdání, anebo je to skutečnost?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
To napětí, na které jsme byli zvyklí z nedávné minulosti, již neexistuje, zaplaťpánbůh, že neexistuje, ale faktem zůstává, že centrální bankéři žertují, že centrální banky si vždycky myslí, že úrokové sazby jsou příliš nízké a vlády si vždycky myslí, že úrokové sazby jsou příliš vysoké. Prostě z povahy věci vždycky existuje určité napětí mezi centrální bankou, která má dlouhodobější perspektivu a vládou, která je více zajatcem toho volebního cyklu.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Sama jste zmínila, že ono napětí existuje vlastně všude, kde fungují tyto instituce tak, jak mají. Myslíte si tedy, že tak, jak to dnes klape v uvozovkách mezi vládou a centrální bankou, že je to v pořádku, anebo máte nějaké výhrady?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Tak, jak to klape mezi vládou a centrální bankou, myslím si, že to je v pořádku. Vláda si dělá svoji práci, centrální banka si dělá svoji práci a ty dvě instituce, ty dva instituty se vzájemně informují o hospodářské politice, ale nesnaží se ovlivňovat svá rozhodnutí.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, to říká Michaela Erbenová, první členka bankovní rady České národní banky v její historii a teď už bude čas na vaše telefonické dotazy.
Tak a já připomínám, že naším hostem je Michaela Erbenová, členka bankovní rady České národní banky a že se jí můžete ptát na pražském telefonním čísle 57400999. Do té doby, než se spojí první posluchač, já toho využiji k položení některých e-mailových dotazů. "Příprava státního rozpočtu na příští rok není bezproblémová. Cítila by Česká národní banka potřebu reagovat v momentě, kdy by nebyl návrh státního rozpočtu schválen a platilo tedy rozpočtové provizorium?"

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Rozpočtové provizorium samo o sobě nemusí nutně vyvolat reakci České národní banky. Česká národní banka, když přemýšlí o svých rozhodnutích, o úrokových sazbách, tak se vždy řídí aktuální ekonomickou situací, trendy ve vývoji hlavních ukazatelů a rozpočet je jedním ...

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Čili samo o sobě rozpočtové provizorium není nebezpečné?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
... ze vstupů v našem rozhodování.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, prosím spojit telefonický dotaz. Dobrý večer, jste v Press klubu Frekvence 1, můžete se ptát.

posluchač
--------------------
No, haló.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer. Můžete se ptát.

posluchač
--------------------
No, posluchač z Litoměřic. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, proč nehlídají s takovou vehemencí tenkrát ty od roku 1993, kdy existuje zákon, jo a orgán, který měl sledovat prostě ty podezřelý a nekalý úvěry, jo, s takovou vehemencí jako dneska, když jde o konta těch teroristů, jo a dále bych měl další dotaz. Tam se ztrácí rozdíl deseti až dvanácti procent mezi úroky, které platí, platí ..., požadují banky za úvěry, jo a asi tak průměrnými sedmi procenty, který dostáváme my jako klienti bank a spořitelen a různých peněžních ústavů?

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, děkujeme, to bylo několik dotazů pohromadě. Paní Erbenová, máte slovo.

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
No, tak jednak činnost finančně analytického útvaru při ministerstvu financí by nejlépe mohl komentovat úřad sám, jednak, co se týče toho, proč v současné době je takové velké pozdvižení okolo podezřelých finančních transakcí. Já si myslím, že v současné době prostě čelíme výjimečné situaci, výjimečnému teroristickému útoku, který má dopady na celý svět a na hospodářství celého světa a to si žádá také výjimečnou koordinaci všech zúčastněných, ať už ministerstva financí či České národní banky či bezpečnostních složek při zamezení, získávání finančních zdrojů těmito organizacemi, které nás do té výjimečné situace dostaly. Co se týče úvěrových sazeb a úroků, které jsou bankami placeny za vklady, tak rozdíl se ztrácí samozřejmě v bankách a představuje jejich příjmy z bankovního podnikání. Říká se tomu marže, abych to takhle neodbyla rychle, tak samozřejmě ten rozdíl, ta výše té marže je dána rizikovostí podnikání, je dána mírou konkurence na tom bankovním trhu a já si myslím, že v poslední době na našem bankovním trhu dochází k velmi příznivému vývoji, kdy se ta konkurence posiluje, kdy sem velice razantně vstupují i zahraniční banky, pobočky zahraničních bank. To všechno tlačí ty marže dolů a to všechno je ve svém důsledku tedy dobrá zpráva i pro vkladatele.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, tolik Michaela Erbenová. Já připomínám naše pražské telefonní číslo, které zní 57400999, na kterém se můžete ptát a já už teď prosím o spojení dalšího dotazu z režie. Dobrý večer, jste v Press klubu Frekvence 1.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, haló.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, jsem v pořadu?

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Ano, jste v pořadu, můžete se ptát.

posluchač
--------------------
Chtěl bych se vašeho hosta zeptat na dvě věci. Jedna se týká vnitřní ekonomické bankovní situace, to znamená, co si myslí o tom, že v klíčovém zvratu bylo založeno padesát sedm bank obsazených naprostými diletanty, což vedlo k velké katastrofě a i primitiv ekonomický věděl, že to je nesmysl? To je první dotaz, co si o tom myslí a druhý dotaz je ten, jestli předjímá, že dojde k zásadním změnám v celých bankovních systémech a burzovních systémech, který se ukazujou naprosto už neudržitelný a dneska už i z důvodu teda mezinárodní situace se hledá, aby celé to zaplevelení finančního světa naprosto nesmyslnými termíny a úplným teda vydíráním lidí, jestli dojde k nějaké změně kolem deseti, patnácti let?

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Děkujeme za dotaz, čili začněme oněmi sedmapadesáti založenými bankami.

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
No, tak samozřejmě, po bitvě je každý generál. To si myslím, že by stačilo jako odpověď, ale vážně, na začátku v České republice po roce 1989 neexistoval bankovní sektor a my jsme začali tím, že finanční systém je krevním oběhem ekonomiky a bez něho ta ekonomika fungovat nemůže, takže zde existovala i jistá v uvozovkách řečeno poptávka potom, aby ten bankovní sektor vznikl. Zpětně vzato lze říci, že ministerstvo financí, které v té době se angažovalo v udělování licencí, a poté i Česká národní banka, možná byly příliš benevolentní, rozhodně také neměly dostatek informací o těch osobách, které se později ukázaly jako nepříliš důvěryhodné či nepříliš kvalifikované pro bankovní podnikání, a proto tedy vývoj zejména v tom sektoru malých a středních bank byl velmi bolestný v té první polovině 90. let. Na druhou stranu bych řekla, že v současné době si myslím, že to nejhorší je za námi a že ten dnešní bankovní sektor, který je také mimochodem dominantně kontrolován zahraničním kapitálem, již neobsahuje žádný potenciál pro budoucí krize srovnatelné s tímto vývojem v té polovině 90. let.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Chci jenom připomenout druhý dotaz, kdy se vás posluchač ptal na to, zda předjímáte zásadní změny v bankovních a burzovních systémech v průběhu, v horizontu deseti, patnácti let?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Nepochybně v horizontu deseti, patnácti let bude docházet k velkým změnám ve finančním systému tak, jako k nim docházelo v posledních deseti, patnácti letech v důsledku toho, čemu se říká módním slovem globalizace, v důsledku toho, že docházelo k fúzím celosvětově, v důsledku toho, že vliv těch finančních trhů na celosvětovou ekonomiku se posiloval a návazně na rozvoj informačních technologií a další změny. Nepochybně bude docházet k dalším změnám i ve finančním systému.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, tolik Michaela Erbenová, prosím o další telefonický dotaz. Dobrý večer, jste v Press klubu Frekvence 1.

posluchač
--------------------
Haló.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer, můžete se ptát.

posluchač
--------------------
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat paní Erbenové, co dělá vůbec v tý bance, když už to je všechno rozkradený tady a mimo jiné, kdyby neříkala furt to "éééé", tak toho řekne daleko více.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
To máte jedno, já si zase šlapu na jazyk, paní Erbenová, tak ...

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Nikdo není bez chyby. V bance pracuji jako členka bankovní rady, bankovní rada je nejvyšším managementem centrální banky. Scházíme se jednou týdně na jednání bankovní rady, jednou měsíčně rozhodujeme o měnově politických záležitostech a v mezidobí řídíme banku.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Stačí. Prosím, další telefonický dotaz. Dobrý večer, jste v Press klubu Frekvence 1, naším hostem je Michaela Erbenová a můžete se jí ptát.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, tady posluchač z Prahy.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer.

posluchač
--------------------
Já bych měl dotaz na obě dámy. Na paní Erbenovou, co říká některým nelogickým opatřením České národní banky, konkrétně mám třeba na mysli opatření ohledně nemovitostí, kde je opatření, že nemovitosti po roce vlastně klasifikovaného úvěru mají hodnotu nula, a přitom Česká národní banka dlouhý roky neudělala jediný opatření ve vazbě na odceňování nemovitostí z pohledu bank a druhej dotaz na paní moderátorku. Byla řeč o bankovním tajemství, jak ..., jestli by mohla naznačit, jak se slučuje vlastně funkce tiskové mluvčí, kde byla špičková manažerka IPB s informovaností veřejnosti o stavu banky, kde z dnešního pohledu vlastně ta informovanost nebyla správná? Děkuji.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Možná, aby mě někdo nepodezíral z toho, že si to potřebuju rozmyslet, tak rovnou panu posluchači odpovím, že tiskový mluvčí je od toho, aby tlumočil názory managementu a to v jakékoli firmě a v jakékoli společnosti a v jakékoli zemi, a to je přesně to, co jsem dělala a teď, paní Erbenová, máte slovo.

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
To opatření, které zmiňoval pan posluchač, se týkalo, řekněme, ekonomické hodnoty nemovitostí, zástav, kterými byly jištěny úvěry bank a bylo přijato v době, kdy ty zástavy byly velice těžko vymahatelné ze strany bank v důsledku nedokonalého právního rámce, v důsledku špatné práce soudů. Trvalo to dlouho, až se ta hodnota skutečně začala blížit nule, v některých případech to ani nebylo možné bez předchozího souhlasu dlužníka, který ten souhlas s pochopitelných důvodů nedával, takže z ekonomického hlediska, z hlediska zajištění skutečně toho úvěru té zástavy ve formě nemovitostí velkou cenu pro banky neměly a Česká národní banka, protože nebylo v jejích silách dosáhnout zásadní změny právního rámce, tak na to reagovala tímto plošným opatřením, které samozřejmě postihlo jak zdravé úvěry, tak i ty, které skutečně postihnout mělo. To tak všechna plošná opatření fungují.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, prosím poslední telefonický dotaz.

posluchač
--------------------
Dobrý večer.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer.

posluchač
--------------------
Tady je posluchač z východních Čech. Já jsem se chtěl zeptat paní, jestli je někdo vůbec stíhanej za to vytunelování bank?

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, sleduje Česká národní banka množství trestně stíhaných osob?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Česká národní banka nesleduje celkové množství trestně stíhaných osob. To sledují jiné orgány. Česká národní banka se těchto stíhání aktivně zúčastní jako svědek v těch soudních řízeních ...

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Čili nemáte přehled momentálně?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Takže číslo bohužel nejsem schopna říci.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak a prosím o stručné zodpovězení vzhledem k času posledního e-mailového dotazu. "Můj dotaz směřuje k bankovnímu tajemství," říká inženýr Honců z Plzně: "Během minulého století byly v tomto smyslu nejdůvěryhodnější banky ve Švýcarsku, kde bylo v té době uloženo, a pak operováno se spoustou finančních prostředků, dnes by se dalo říci černých peněz v té době třeba z nacistického Německa. Tato tvrdá a pevná švýcarská bankovní neutralita vůči ostatnímu světu ještě existuje?"

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Tak, já nejsem velký odborník na švýcarské bankovní zákony, ale rozhodně zjednodušeně by se dalo říci, že míra průlomu do bankovního tajemství ve Švýcarsku je výrazně nižší než v jiných evropských zemích.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Zdá se vám, mimochodem, paní Erbenová, že to nějak švýcarským bankám ublížilo, pokud se týká zájmu vkladatelů o jejich služby?

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Myslím si, že jim to mohlo ublížit a myslím si, že ta poslední publicita spojená s nacistickými konty, s pojistkami jim mohla ublížit u normálních vkladatelů, kteří tam možná své peníze nepřinesli.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Tak, to byla Michaela Erbenová v dnešním Press klubu, členka bankovní rady České národní banky a já vám děkuji za to, že jste přišla a přeji hezký večer.

Michaela ERBENOVÁ, členka bankovní rady České národní banky
--------------------
Děkuji za pozvání, hezký večer vám i posluchačům.

Barbora TACHECÍ, moderátorka
--------------------
Teď vás čekají zprávy a Sonja Šenberová a zítra ve středu Petr Schwarz bude hostit v Press klubu právníka z Afghánistánu žijícího v České republice Salahuddina Sayediho. Mějte se hezky, hezký večer.