Metodika k sestavování bankovních výkazů platná od 1. ledna 2007

  • Část 1 : Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)
  • Část 2 : Mezivýkazové kontroly
  • Část 3 : Informační prvky
  • Část 4 : Parametry
  • Část 5 : Číselníky (včetně členění a domén nad číselníky)
  • Část 6 : Datové typy a domény nad datovými typy
  • Část 7 : Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce