Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2019v mil. USD 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
Zahraniční zadluženost celkem 191217,7 194923,8 187570 193772,5
Krátkodobá 108727 108533,6 105429,7 112955,9
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 51275,5 49633,3 48452,8 52645
Dluhové cenné papíry 17928 18314 17165,6 17654,1
Půjčky 20430,2 20866,3 20240,7 22189,7
Obchodní úvěry 17389,2 18067,8 17955,8 18924,6
Ostatní dluhové závazky 1704,1 1652,2 1614,8 1542,4
podle dlužníků        
Centrální banka 527,5 620,7 619,1 6410,9
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 69878,5 68358,3 66179,9 65892,3
Vládní instituce 1430,5 1000 624,9 727,4
Ostatní sektory 36890,5 38554,5 38005,9 39925,2
Dlouhodobá 82490,7 86390,2 82140,3 80816,7
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 7195 7197 7356 6440,9
Dluhové cenné papíry 43830,2 46544,7 43899,6 43109,6
Půjčky 29491,1 30623,9 28896,6 29289
Obchodní úvěry 345,6 343,2 313 302,5
Ostatní dluhové závazky 1628,8 1681,3 1675,2 1674,7
podle dlužníků        
Centrální banka 1083 1084,6 1064,4 1078,9
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 10072,6 10235,1 10226,6 8651,9
Vládní instituce 32126,7 33971,6 31367,1 29754,3
Ostatní sektory 39208,4 41098,9 39482,1 41331,5

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD