Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2019

 

v mil. Kč 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
Zahraniční zadluženost celkem 4391888,1 4359080 4446722,8 4383328
Krátkodobá 2497241 2427136 2499422,6 2555174,4
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 1177694,9 1109949,5 1148669,6 1190883,3
Dluhové cenné papíry 411769,6 409555,4 406945,7 399353,6
Půjčky 469241,5 466633,2 479845,6 501953,2
Obchodní úvěry 399395,1 404049,2 425679 428093,6
Ostatní dluhové závazky 39139,9 36948,6 38282,7 34890,7
podle dlužníků        
Centrální banka 12115,5 13881,1 14676,7 145020,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1604969,9 1528697,5 1568926,8 1490549,7
Vládní instituce 32855,4 22362,8 14814 16455,2
Ostatní sektory 847300,2 862194,5 901005,1 903148,9
Dlouhodobá 1894647,1 1931944 1947300,1 1828153,6
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 165255,8 160947,3 174388,3 145700,4
Dluhové cenné papíry 1006692,2 1040879,6 1040726,9 975181,6
Půjčky 677351,2 684841,5 685051,3 662545,7
Obchodní úvěry 7938,3 7675,9 7419,6 6842,6
Ostatní dluhové závazky 37409,5 37599,7 39714 37883,3
podle dlužníků        
Centrální banka 24874,4 24254,9 25234 24405,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 231346,8 228887,6 242442,9 195715,4
Vládní instituce 737886,2 759707,3 743620,6 673071,9
Ostatní sektory 900539,6 919094,2 936002,5 934960,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD