Přímé zahraniční investice

Metodické vysvětlivky zpracování statistik PZI

Data přímých zahraničních investic od referenčního roku 2014 (za použití nástroje OBIEE)