Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2019

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2019

 

v mil. USD I. Q 2019 II. Q 2019 III. Q 2019 IV. Q 2019 I. Q 2019 I.-II. Q 2019 I.-III. Q 2019 I.-IV. Q 2019
1-Běžný účet 1760,0 1258,6 -2601,7 -1054,4 1760,0 3018,6 416,8 -637,6
          příjmy 49967,1 53540,8 47653,6 51816,1 49967,1 103507,8 151161,4 202977,6
          výdaje 48207,1 52282,1 50255,3 52870,6 48207,1 100489,2 150744,6 203615,1
1.A-Zboží a služby 4650,8 5168,2 2974,6 2104,2 4650,8 9819,0 12793,6 14897,8
          příjmy 46275,8 48874,7 43842,6 47569,0 46275,8 95150,4 138993,0 186562,0
          výdaje 41625,0 43706,5 40868,0 45464,7 41625,0 85331,4 126199,4 171664,2
1.A.a-Zboží 3158,1 3522,9 2120,9 1525,8 3158,1 6681,0 8801,9 10327,7
          vývoz 39204,1 41143,0 36540,7 39272,7 39204,1 80347,1 116887,9 156160,6
          dovoz 36046,0 37620,1 34419,8 37746,9 36046,0 73666,1 108086,0 145832,9
1.A.b-Služby 1492,7 1645,3 853,7 578,5 1492,7 3138,0 3991,7 4570,2
          příjmy 7071,6 7731,7 7301,9 8296,3 7071,6 14803,3 22105,2 30401,4
          výdaje 5579,0 6086,3 6448,1 7717,8 5579,0 11665,3 18113,5 25831,3
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 472,4 479,4 452,7 439,3 472,4 951,7 1404,4 1843,7
          příjmy 548,0 551,5 517,4 544,3 548,0 1099,5 1616,9 2161,2
          výdaje 75,7 72,1 64,7 105,0 75,7 147,7 212,4 317,5
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 31,4 56,1 14,7 82,7 31,4 87,4 102,1 184,9
          příjmy 192,3 220,4 218,9 307,8 192,3 412,7 631,6 939,4
          výdaje 160,9 164,4 204,2 225,0 160,9 325,3 529,5 754,5
1.A.b.3-Doprava 255,3 297,3 245,0 220,6 255,3 552,6 797,5 1018,1
          příjmy 1662,1 1821,4 1712,0 1794,5 1662,1 3483,5 5195,5 6989,9
          výdaje 1406,8 1524,1 1467,0 1573,9 1406,8 2930,9 4397,9 5971,8
1.A.b.4-Cestovní ruch 297,1 362,2 379,9 376,0 297,1 659,3 1039,2 1415,1
          příjmy 1727,9 1878,2 1804,4 1901,4 1727,9 3606,1 5410,4 7311,8
          výdaje 1430,8 1515,9 1424,5 1525,4 1430,8 2946,8 4371,2 5896,7
1.A.b.5-Stavební práce 57,3 71,8 60,1 93,1 57,3 129,1 189,2 282,3
          příjmy 82,8 121,9 123,0 155,0 82,8 204,6 327,7 482,7
          výdaje 25,4 50,1 62,9 62,0 25,4 75,5 138,4 200,4
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -111,4 -120,5 -136,3 -178,4 -111,4 -231,9 -368,3 -546,7
          příjmy 85,5 74,2 75,0 93,0 85,5 159,7 234,7 327,7
          výdaje 196,9 194,7 211,4 271,4 196,9 391,6 603,0 874,4
1.A.b.7-Finanční služby 22,0 19,1 14,2 1,2 22,0 41,0 55,2 56,4
          příjmy 102,5 108,6 96,5 101,3 102,5 211,1 307,6 408,9
          výdaje 80,5 89,5 82,3 100,1 80,5 170,1 252,4 352,6
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -166,6 -231,3 -199,5 -222,9 -166,6 -398,0 -597,4 -820,3
          příjmy 117,0 166,6 181,9 224,2 117,0 283,6 465,6 689,8
          výdaje 283,7 397,9 381,4 447,1 283,7 681,6 1063,0 1510,1
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 532,8 569,6 550,7 480,8 532,8 1102,4 1653,0 2133,9
          příjmy 1126,4 1155,6 1061,3 1249,7 1126,4 2282,0 3343,3 4593,0
          výdaje 593,6 586,0 510,6 768,9 593,6 1179,6 1690,2 2459,1
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 98,0 147,2 -499,5 -691,0 98,0 245,3 -254,2 -945,1
          příjmy 1331,5 1533,6 1435,3 1828,3 1331,5 2865,0 4300,3 6128,6
          výdaje 1233,4 1386,3 1934,7 2519,3 1233,4 2619,7 4554,5 7073,7
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby 10,6 -2,3 -25,1 -22,3 10,6 8,3 -16,9 -39,2
          příjmy 90,6 88,4 65,7 79,3 90,6 179,0 244,7 324,1
          výdaje 80,1 90,7 90,9 101,7 80,1 170,7 261,6 363,2
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -6,3 -3,3 -3,5 -0,7 -6,3 -9,6 -13,1 -13,8
          příjmy 4,8 11,3 10,0 17,3 4,8 16,1 26,1 43,5
          výdaje 11,1 14,6 13,5 18,0 11,1 25,7 39,2 57,2
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8
          příjmy 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -1800,7 -3910,3 -5129,8 -3272,0 -1800,7 -5711,1 -10840,9 -14112,9
          příjmy 3191,1 3371,0 2894,5 2889,6 3191,1 6562,1 9456,6 12346,2
          výdaje 4991,8 7281,3 8024,3 6161,6 4991,8 12273,2 20297,5 26459,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 167,6 177,4 207,5 155,6 167,6 345,0 552,6 708,1
          příjmy 669,2 737,2 744,7 799,0 669,2 1406,4 2151,1 2950,1
          výdaje 501,7 559,7 537,2 643,5 501,7 1061,4 1598,6 2242,0
1.B.2-Důchody z investic -2618,2 -4519,5 -5375,7 -3409,4 -2618,2 -7137,7 -12513,4 -15922,8
          příjmy 1794,4 2120,3 2034,7 2023,2 1794,4 3914,6 5949,4 7972,6
          výdaje 4412,6 6639,7 7410,4 5432,6 4412,6 11052,3 18462,7 23895,3
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -2732,2 -4556,5 -5325,3 -3507,1 -2732,2 -7288,7 -12614,0 -16121,1
          příjmy 1059,6 1112,2 1420,8 1258,3 1059,6 2171,8 3592,6 4851,0
          výdaje 3791,7 5668,7 6746,2 4765,4 3791,7 9460,5 16206,6 20972,0
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -230,1 -556,5 -256,4 -234,5 -230,1 -786,6 -1042,9 -1277,4
          příjmy 121,2 169,1 124,0 114,8 121,2 290,3 414,2 529,0
          výdaje 351,2 725,6 380,3 349,3 351,2 1076,8 1457,1 1806,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 47,6 84,8 35,0 35,6 47,6 132,4 167,4 203,0
          příjmy 317,2 330,3 318,9 353,5 317,2 647,5 966,4 1319,8
          výdaje 269,6 245,4 283,9 317,9 269,6 515,0 799,0 1116,9
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 296,4 508,7 171,0 296,6 296,4 805,1 976,1 1272,8
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 649,9 431,7 38,3 -18,2 649,9 1081,6 1119,9 1101,7
          příjmy 727,5 513,6 115,0 67,4 727,5 1241,1 1356,1 1423,5
          výdaje 77,6 81,9 76,7 85,6 77,6 159,5 236,2 321,8
1.C-Druhotné důchody -1090,1 0,7 -446,5 113,4 -1090,1 -1089,4 -1535,8 -1422,5
          příjmy 500,2 1295,0 916,6 1357,6 500,2 1795,3 2711,8 4069,4
          výdaje 1590,3 1294,3 1363,0 1244,2 1590,3 2884,6 4247,7 5491,9
2-Kapitálový účet -111,1 552,3 229,7 662,1 -111,1 441,2 670,9 1333,0
          příjmy 492,6 887,0 612,6 2680,1 492,6 1379,6 1992,2 4672,2
          výdaje 603,7 334,7 382,9 2017,9 603,7 938,4 1321,3 3339,2
3-Finanční účet 1801,6 2084,2 -2342,0 534,4 1801,6 3885,9 1543,9 2078,3
          aktiva 3021,8 3264,9 1782,7 414,4 3021,8 6286,7 8069,4 8483,8
          pasiva 1220,2 1180,7 4124,7 -120,0 1220,2 2400,8 6525,6 6405,5
3.1-Přímé investice -195,9 -1279,4 -1123,6 -54,0 -195,9 -1475,3 -2598,9 -2652,8
          aktiva 2794,4 1501,4 1857,4 480,6 2794,4 4295,8 6153,2 6633,8
          pasiva 2990,3 2780,8 2981,0 534,5 2990,3 5771,1 8752,1 9286,6
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -706,6 -625,5 -0,1 1398,1 -706,6 -1332,0 -1332,2 65,9
          aktiva 299,8 366,2 173,3 319,9 299,8 666,0 839,4 1159,3
          pasiva 1006,4 991,7 173,5 -1078,1 1006,4 1998,1 2171,6 1093,4
3.1.1.2-Reinvestice zisků -1072,1 -678,7 -1196,4 -846,7 -1072,1 -1750,7 -2947,1 -3793,9
          aktiva 888,7 888,7 1111,2 1108,0 888,7 1777,4 2888,6 3996,5
          pasiva 1960,8 1567,3 2307,6 1954,7 1960,8 3528,1 5835,7 7790,4
3.1.2-Dluhové nástroje 1582,8 24,7 73,0 -605,3 1582,8 1607,5 1680,5 1075,2
          aktiva 1605,9 246,5 572,9 -947,3 1605,9 1852,4 2425,3 1478,0
          pasiva 23,1 221,7 500,0 -342,0 23,1 244,9 744,8 402,8
3.2-Portfoliové investice -6443,9 -1026,1 276,8 2066,3 -6443,9 -7470,0 -7193,2 -5126,9
          aktiva -168,9 -4,3 -540,2 -12,0 -168,9 -173,3 -713,5 -725,4
          pasiva 6275,0 1021,8 -817,0 -2078,3 6275,0 7296,7 6479,8 4401,5
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech -175,1 292,6 -312,5 199,0 -175,1 117,4 -195,0 4,0
          aktiva -175,7 138,2 -291,4 224,5 -175,7 -37,5 -329,0 -104,4
          pasiva -0,6 -154,4 21,1 25,5 -0,6 -155,0 -133,9 -108,4
3.2.2-Dluhové cenné papíry -6268,7 -1318,7 589,2 1867,3 -6268,7 -7587,4 -6998,2 -5130,9
          aktiva 6,8 -142,5 -248,8 -236,5 6,8 -135,7 -384,5 -621,0
          pasiva 6275,5 1176,2 -838,0 -2103,8 6275,5 7451,7 6613,7 4509,9
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -72,3 116,6 -230,6 245,9 -72,3 44,3 -186,3 59,6
          aktiva -389,7 -267,1 -348,9 -235,3 -389,7 -656,8 -1005,8 -1241,0
          pasiva -317,4 -383,7 -118,3 -481,2 -317,4 -701,1 -819,5 -1300,6
3.4-Ostatní investice 8536,3 2947,2 -2158,2 -4371,9 8536,3 11483,5 9325,3 4953,4
          aktiva 808,6 709,1 -79,2 -2467,0 808,6 1517,7 1438,5 -1028,5
          pasiva -7727,7 -2238,1 2079,0 1904,9 -7727,7 -9965,8 -7886,8 -5981,9
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 7557,5 2591,4 -1802,6 -1778,7 7557,5 10148,9 8346,3 6567,6
          aktiva 1061,5 -78,1 -279,9 -513,8 1061,5 983,3 703,4 189,6
          pasiva -6496,0 -2669,5 1522,6 1264,9 -6496,0 -9165,6 -7642,9 -6378,1
3.4.3-Půjčky 475,3 -110,6 369,3 -1362,7 475,3 364,7 734,0 -628,7
          aktiva -107,4 -173,9 718,5 -1200,8 -107,4 -281,3 437,2 -763,6
          pasiva -582,7 -63,3 349,2 161,9 -582,7 -646,0 -296,8 -134,9
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -216,8 -46,8 -42,7 168,3 -216,8 -263,6 -306,2 -137,9
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
          pasiva 216,8 46,8 42,7 -168,3 216,8 263,6 306,3 138,0
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 136,7 378,2 -681,2 -1428,2 136,7 514,9 -166,3 -1594,5
          aktiva -211,4 943,8 -612,2 -674,3 -211,4 732,4 120,2 -554,1
          pasiva -348,1 565,6 68,9 753,9 -348,1 217,6 286,5 1040,4
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky 583,6 135,0 -1,1 29,4 583,6 718,6 717,5 746,9
          aktiva 65,9 17,3 94,5 -78,2 65,9 83,2 177,7 99,5
          pasiva -517,7 -117,7 95,6 -107,5 -517,7 -635,4 -539,9 -647,4
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva -22,5 1325,8 893,6 2648,1 -22,5 1303,3 2196,9 4845,0
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 1648,9 1810,9 -2372,1 -392,3 1648,9 3459,8 1087,7 695,4
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 1801,6 2084,2 -2342,0 534,4 1801,6 3885,9 1543,9 2078,3
4.5-Čisté chyby a opomenutí 152,7 273,3 30,1 926,7 152,7 426,1 456,1 1382,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD