Platební bilance v Kč - čtvrtletní - rok 2019

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2019

 

v mil. Kč I. Q 2019 II. Q 2019 III. Q 2019 IV. Q 2019 I. Q 2019 I.-II. Q 2019 I.-III. Q 2019 I.-IV. Q 2019
1-Běžný účet 40423,2 28146,4 -61679,6 -23852,2 40423,2 68569,6 6890,0 -16962,2
          příjmy 1147644,0 1197331,8 1129723,5 1172132,7 1147644,0 2344975,8 3474699,4 4646832,1
          výdaje 1107220,8 1169185,4 1191403,1 1195984,9 1107220,8 2276406,2 3467809,3 4663794,3
1.A-Zboží a služby 106818,9 115577,4 70518,6 47599,7 106818,9 222396,3 292915,0 340514,6
          příjmy 1062861,4 1092984,8 1039376,1 1076057,3 1062861,4 2155846,3 3195222,4 4271279,7
          výdaje 956042,5 977407,4 968857,5 1028457,7 956042,5 1933449,9 2902307,4 3930765,0
1.A.a-Zboží 72535,4 78782,8 50279,8 34514,5 72535,4 151318,1 201597,9 236112,4
          vývoz 900439,8 920081,8 866271,1 888387,4 900439,8 1820521,6 2686792,6 3575180,0
          dovoz 827904,4 841299,0 815991,2 853872,9 827904,4 1669203,4 2485194,7 3339067,6
1.A.b-Služby 34283,6 36794,6 20238,8 13085,2 34283,6 71078,2 91317,1 104402,2
          příjmy 162421,6 172903,1 173105,0 187670,0 162421,6 335324,7 508429,7 696099,7
          výdaje 128138,1 136108,4 152866,2 174584,8 128138,1 264246,5 417112,7 591697,5
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 10849,1 10720,6 10732,2 9937,2 10849,1 21569,7 32301,9 42239,1
          příjmy 12587,0 12332,4 12265,5 12313,4 12587,0 24919,4 37184,9 49498,3
          výdaje 1737,9 1611,8 1533,3 2376,2 1737,9 3349,7 4883,0 7259,2
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 720,1 1254,3 348,6 1871,2 720,1 1974,5 2323,1 4194,2
          příjmy 4415,8 4929,8 5190,5 6961,8 4415,8 9345,6 14536,1 21497,9
          výdaje 3695,7 3675,5 4841,9 5090,7 3695,7 7371,1 12213,1 17303,7
1.A.b.3-Doprava 5863,2 6648,1 5807,8 4989,8 5863,2 12511,2 18319,0 23308,8
          příjmy 38175,2 40730,9 40586,8 40592,4 38175,2 78906,1 119492,9 160085,3
          výdaje 32312,0 34082,9 34779,0 35602,6 32312,0 66394,9 101173,9 136776,4
1.A.b.4-Cestovní ruch 6823,1 8100,3 9006,2 8504,5 6823,1 14923,5 23929,7 32434,2
          příjmy 39686,7 42001,2 42775,9 43011,2 39686,7 81687,9 124463,8 167474,9
          výdaje 32863,6 33900,8 33769,6 34506,7 32863,6 66764,4 100534,0 135040,7
1.A.b.5-Stavební práce 1317,1 1605,3 1425,1 2105,5 1317,1 2922,5 4347,5 6453,0
          příjmy 1900,9 2725,4 2916,8 3507,2 1900,9 4626,2 7543,0 11050,2
          výdaje 583,8 1120,0 1491,7 1401,7 583,8 1703,8 3195,5 4597,2
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -2558,5 -2695,7 -3232,3 -4036,5 -2558,5 -5254,2 -8486,5 -12523,0
          příjmy 1964,2 1659,1 1778,2 2103,4 1964,2 3623,2 5401,5 7504,8
          výdaje 4522,7 4354,7 5010,5 6139,9 4522,7 8877,5 13888,0 20027,9
1.A.b.7-Finanční služby 504,4 426,8 336,0 26,1 504,4 931,2 1267,2 1293,3
          příjmy 2354,5 2428,8 2288,1 2291,3 2354,5 4783,2 7071,4 9362,7
          výdaje 1850,0 2002,0 1952,1 2265,2 1850,0 3852,0 5804,1 8069,3
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -3827,6 -5173,1 -4728,5 -5041,4 -3827,6 -9000,6 -13729,1 -18770,6
          příjmy 2687,6 3726,2 4313,3 5072,2 2687,6 6413,9 10727,1 15799,3
          výdaje 6515,2 8899,3 9041,8 10113,6 6515,2 15414,5 24456,3 34569,9
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 12236,8 12737,7 13054,6 10876,8 12236,8 24974,5 38029,0 48905,9
          příjmy 25870,3 25843,2 25159,8 28269,8 25870,3 51713,4 76873,2 105143,0
          výdaje 13633,5 13105,5 12105,2 17392,9 13633,5 26739,0 38844,2 56237,1
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 2252,0 3292,9 -11840,6 -15630,5 2252,0 5544,9 -6295,6 -21926,2
          příjmy 30581,5 34295,1 34026,3 41357,5 30581,5 64876,5 98902,8 140260,3
          výdaje 28329,5 31002,1 45866,8 56988,0 28329,5 59331,6 105198,5 162186,5
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby 242,4 -51,0 -595,7 -505,1 242,4 191,4 -404,2 -909,4
          příjmy 2081,0 1976,8 1558,3 1794,4 2081,0 4057,9 5616,2 7410,7
          výdaje 1838,6 2027,8 2154,0 2299,6 1838,6 3866,4 6020,5 8320,0
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -145,1 -74,0 -82,0 -15,5 -145,1 -219,1 -301,2 -316,7
          příjmy 110,5 251,9 238,1 392,2 110,5 362,4 600,5 992,7
          výdaje 255,6 326,0 320,1 407,7 255,6 581,5 901,7 1309,4
1.a.b.13-Služby nezařazené 6,5 2,3 7,5 3,2 6,5 8,8 16,3 19,5
          příjmy 6,5 2,4 7,5 3,2 6,5 8,9 16,4 19,6
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
1.B-Prvotní důchody -41359,3 -87446,7 -121613,3 -74016,2 -41359,3 -128806,0 -250419,3 -324435,6
          příjmy 73293,1 75386,1 68618,8 65366,0 73293,1 148679,3 217298,0 282664,0
          výdaje 114652,4 162832,8 190232,1 139382,2 114652,4 277485,2 467717,3 607099,6
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 3849,0 3968,0 4920,0 3519,0 3849,0 7817,0 12737,0 16256,0
          příjmy 15371,0 16485,0 17655,0 18075,0 15371,0 31856,0 49511,0 67586,0
          výdaje 11522,0 12517,0 12735,0 14556,0 11522,0 24039,0 36774,0 51330,0
1.B.2-Důchody z investic -60135,2 -101068,9 -127441,1 -77124,1 -60135,2 -161204,1 -288645,2 -365769,3
          příjmy 41213,3 47415,3 48237,0 45766,8 41213,3 88628,6 136865,7 182632,5
          výdaje 101348,5 148484,2 175678,1 122890,9 101348,5 249832,7 425510,8 548401,8
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -62753,0 -101896,6 -126247,3 -79333,4 -62753,0 -164649,6 -290896,9 -370230,3
          příjmy 24335,9 24872,8 33683,9 28464,9 24335,9 49208,7 82892,6 111357,5
          výdaje 87088,9 126769,3 159931,2 107798,3 87088,9 213858,2 373789,5 481587,8
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -5284,0 -12445,1 -6077,4 -5304,8 -5284,0 -17729,1 -23806,5 -29111,3
          příjmy 2783,1 3781,2 2938,6 2596,6 2783,1 6564,3 9502,9 12099,6
          výdaje 8067,1 16226,3 9016,0 7901,5 8067,1 24293,4 33309,4 41210,8
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 1093,4 1896,9 829,2 804,4 1093,4 2990,3 3819,4 4623,8
          příjmy 7285,9 7385,5 7560,0 7995,5 7285,9 14671,4 22231,4 30226,9
          výdaje 6192,5 5488,6 6730,9 7191,1 6192,5 11681,1 18412,0 25603,1
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 6808,4 11375,9 4054,5 6709,7 6808,4 18184,3 22238,8 28948,5
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 14926,9 9654,2 907,8 -411,1 14926,9 24581,1 25488,9 25077,7
          příjmy 16708,8 11485,8 2726,7 1524,2 16708,8 28194,6 30921,4 32445,5
          výdaje 1781,9 1831,6 1819,0 1935,3 1781,9 3613,5 5432,5 7367,8
1.C-Druhotné důchody -25036,4 15,6 -10584,9 2564,4 -25036,4 -25020,8 -35605,6 -33041,2
          příjmy 11489,5 28960,9 21728,7 30709,4 11489,5 40450,3 62179,0 92888,4
          výdaje 36525,8 28945,2 32313,6 28145,0 36525,8 65471,1 97784,6 125929,6
2-Kapitálový účet -2551,2 12350,7 5444,7 14978,4 -2551,2 9799,5 15244,2 30222,6
          příjmy 11313,8 19835,5 14522,7 60626,3 11313,8 31149,2 45671,9 106298,2
          výdaje 13865,0 7484,7 9078,0 45647,9 13865,0 21349,7 30427,7 76075,6
3-Finanční účet 41380,3 46609,6 -55522,1 12089,5 41380,3 87989,9 32467,8 44557,3
          aktiva 69404,9 73013,2 42262,8 9374,3 69404,9 142418,1 184680,9 194055,3
          pasiva 28024,6 26403,6 97784,9 -2715,2 28024,6 54428,2 152213,1 149498,0
3.1-Přímé investice -4499,1 -28610,9 -26636,9 -1220,8 -4499,1 -33110,0 -59746,9 -60967,7
          aktiva 64182,5 33575,4 44033,8 10870,8 64182,5 97757,9 141791,6 152662,4
          pasiva 68681,5 62186,3 70670,7 12091,6 68681,5 130867,8 201538,5 213630,1
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -16228,7 -13987,3 -3,5 31625,9 -16228,7 -30216,0 -30219,6 1406,3
          aktiva 6886,0 8190,1 4108,7 7237,3 6886,0 15076,1 19184,8 26422,2
          pasiva 23114,7 22177,4 4112,3 -24388,5 23114,7 45292,1 49404,4 25015,9
3.1.1.2-Reinvestice zisků -24622,9 -15177,1 -28363,7 -19153,5 -24622,9 -39800,0 -68163,7 -87317,2
          aktiva 20412,5 19873,5 26342,2 25063,1 20412,5 40286,0 66628,2 91691,3
          pasiva 45035,5 35050,5 54705,9 44216,7 45035,5 80086,0 134791,9 179008,5
3.1.2-Dluhové nástroje 36352,6 553,4 1730,3 -13693,1 36352,6 36906,0 38636,3 24943,2
          aktiva 36884,0 5511,8 13582,9 -21429,7 36884,0 42395,7 55978,6 34548,9
          pasiva 531,3 4958,4 11852,6 -7736,6 531,3 5489,7 17342,3 9605,7
3.2-Portfoliové investice -148003,4 -22946,7 6561,3 46741,7 -148003,4 -170950,2 -164388,8 -117647,1
          aktiva -3880,2 -96,7 -12806,5 -271,1 -3880,2 -3976,8 -16783,3 -17054,4
          pasiva 144123,2 22850,1 -19367,8 -47012,8 144123,2 166973,3 147605,5 100592,7
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech -4022,8 6543,2 -7407,7 4501,6 -4022,8 2520,5 -4887,2 -385,6
          aktiva -4036,4 3090,4 -6908,5 5078,9 -4036,4 -945,9 -7854,4 -2775,5
          pasiva -13,6 -3452,8 499,2 577,3 -13,6 -3466,4 -2967,2 -2389,9
3.2.2-Dluhové cenné papíry -143980,6 -29490,0 13969,0 42240,1 -143980,6 -173470,6 -159501,6 -117261,5
          aktiva 156,2 -3187,1 -5897,9 -5350,0 156,2 -3030,9 -8928,9 -14278,8
          pasiva 144136,8 26302,9 -19867,0 -47590,1 144136,8 170439,7 150572,7 102982,6
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -1661,0 2608,6 -5467,2 5562,3 -1661,0 947,6 -4519,6 1042,7
          aktiva -8951,1 -5972,9 -8272,6 -5321,9 -8951,1 -14924,0 -23196,5 -28518,4
          pasiva -7290,1 -8581,5 -2805,4 -10884,2 -7290,1 -15871,6 -18677,0 -29561,1
3.4-Ostatní investice 196061,3 65909,3 -51164,9 -98896,4 196061,3 261970,6 210805,7 111909,3
          aktiva 18571,3 15857,9 -1877,5 -55806,1 18571,3 34429,2 32551,7 -23254,4
          pasiva -177490,0 -50051,4 49287,4 43090,3 -177490,0 -227541,4 -178254,0 -135163,7
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 173580,0 57951,5 -42733,3 -40235,1 173580,0 231531,5 188798,2 148563,0
          aktiva 24379,5 -1747,3 -6636,6 -11622,4 24379,5 22632,1 15995,5 4373,1
          pasiva -149200,6 -59698,8 36096,7 28612,8 -149200,6 -208899,4 -172802,7 -144189,9
3.4.3-Půjčky 10916,5 -2473,2 8755,2 -30824,8 10916,5 8443,2 17198,4 -13626,4
          aktiva -2466,0 -3889,4 17033,1 -27163,2 -2466,0 -6355,4 10677,8 -16485,5
          pasiva -13382,4 -1416,1 8278,0 3661,6 -13382,4 -14798,6 -6520,6 -2859,0
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -4979,0 -1046,0 -1012,0 3807,0 -4979,0 -6025,0 -7037,0 -3230,0
          aktiva 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0
          pasiva 4979,0 1046,0 1013,0 -3806,0 4979,0 6025,0 7038,0 3232,0
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 3138,8 8458,1 -16148,7 -32307,6 3138,8 11596,9 -4551,8 -36859,5
          aktiva -4855,7 21107,2 -14514,4 -15253,6 -4855,7 16251,5 1737,2 -13516,4
          pasiva -7994,5 12649,2 1634,3 17054,0 -7994,5 4654,7 6289,0 23343,0
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky 13405,0 3019,0 -26,0 664,2 13405,0 16424,0 16398,0 17062,2
          aktiva 1513,5 387,4 2239,3 -1767,9 1513,5 1900,9 4140,3 2372,3
          pasiva -11891,5 -2631,6 2265,4 -2432,1 -11891,5 -14523,1 -12257,7 -14689,8
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva -517,6 29649,4 21185,6 59902,7 -517,6 29131,8 50317,4 110220,1
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 37872,0 40497,1 -56234,9 -8873,8 37872,0 78369,1 22134,2 13260,4
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 41380,3 46609,6 -55522,1 12089,5 41380,3 87989,9 32467,8 44557,3
4.5-Čisté chyby a opomenutí 3508,3 6112,5 712,8 20963,3 3508,3 9620,8 10333,6 31296,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD