Platební bilance v EUR - čtvrtletní - rok 2019

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2019

 

v mil. EUR I. Q 2019 II. Q 2019 III. Q 2019 IV. Q 2019 I. Q 2019 I.-II. Q 2019 I.-III. Q 2019 I.-IV. Q 2019
1-Běžný účet 1566,8 1106,2 -2389,3 -938,7 1566,8 2673,0 283,7 -655,0
          příjmy 44482,3 47055,7 43762,3 46128,8 44482,3 91538,0 135300,3 181429,1
          výdaje 42915,5 45949,5 46151,6 47067,5 42915,5 88865,1 135016,6 182084,1
1.A-Zboží a služby 4140,3 4542,2 2731,7 1873,3 4140,3 8682,5 11414,2 13287,5
          příjmy 41196,2 42954,8 40262,5 42347,8 41196,2 84151,0 124413,5 166761,3
          výdaje 37055,9 38412,6 37530,8 40474,5 37055,9 75468,5 112999,3 153473,8
1.A.a-Zboží 2811,4 3096,2 1947,7 1358,3 2811,4 5907,6 7855,3 9213,6
          vývoz 34900,8 36159,6 33556,9 34962,1 34900,8 71060,4 104617,3 139579,4
          dovoz 32089,3 33063,4 31609,2 33603,8 32089,3 65152,8 96761,9 130365,8
1.A.b-Služby 1328,8 1446,0 784,0 515,0 1328,8 2774,9 3558,9 4073,8
          příjmy 6295,4 6795,2 6705,6 7385,7 6295,4 13090,6 19796,2 27181,9
          výdaje 4966,6 5349,1 5921,6 6870,7 4966,6 10315,7 16237,3 23108,0
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 420,5 421,3 415,7 391,1 420,5 841,8 1257,6 1648,6
          příjmy 487,9 484,7 475,1 484,6 487,9 972,5 1447,7 1932,3
          výdaje 67,4 63,3 59,4 93,5 67,4 130,7 190,1 283,6
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 27,9 49,3 13,5 73,6 27,9 77,2 90,7 164,3
          příjmy 171,2 193,7 201,1 274,0 171,2 364,9 566,0 839,9
          výdaje 143,2 144,4 187,6 200,3 143,2 287,7 475,3 675,6
1.A.b.3-Doprava 227,3 261,3 225,0 196,4 227,3 488,5 713,5 909,9
          příjmy 1479,7 1600,7 1572,2 1597,5 1479,7 3080,4 4652,6 6250,1
          výdaje 1252,4 1339,5 1347,2 1401,1 1252,4 2591,9 3939,1 5340,2
1.A.b.4-Cestovní ruch 264,5 318,3 348,9 334,7 264,5 582,8 931,7 1266,4
          příjmy 1538,2 1650,7 1657,0 1692,7 1538,2 3188,9 4845,9 6538,6
          výdaje 1273,8 1332,3 1308,1 1358,0 1273,8 2606,1 3914,2 5272,2
1.A.b.5-Stavební práce 51,1 63,1 55,2 82,9 51,1 114,1 169,3 252,2
          příjmy 73,7 107,1 113,0 138,0 73,7 180,8 293,8 431,8
          výdaje 22,6 44,0 57,8 55,2 22,6 66,6 124,4 179,6
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -99,2 -105,9 -125,2 -158,9 -99,2 -205,1 -330,3 -489,2
          příjmy 76,1 65,2 68,9 82,8 76,1 141,3 210,2 293,0
          výdaje 175,3 171,1 194,1 241,6 175,3 346,4 540,5 782,2
1.A.b.7-Finanční služby 19,6 16,8 13,0 1,0 19,6 36,3 49,3 50,4
          příjmy 91,3 95,5 88,6 90,2 91,3 186,7 275,3 365,5
          výdaje 71,7 78,7 75,6 89,1 71,7 150,4 226,0 315,2
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -148,4 -203,3 -183,2 -198,4 -148,4 -351,7 -534,8 -733,2
          příjmy 104,2 146,4 167,1 199,6 104,2 250,6 417,7 617,3
          výdaje 252,5 349,7 350,3 398,0 252,5 602,3 952,5 1350,5
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 474,3 500,6 505,7 428,1 474,3 974,9 1480,6 1908,6
          příjmy 1002,7 1015,6 974,6 1112,5 1002,7 2018,4 2993,0 4105,5
          výdaje 528,4 515,1 468,9 684,5 528,4 1043,5 1512,4 2196,9
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 87,3 129,4 -458,7 -615,1 87,3 216,7 -242,0 -857,1
          příjmy 1185,3 1347,8 1318,1 1627,6 1185,3 2533,1 3851,2 5478,8
          výdaje 1098,0 1218,4 1776,8 2242,7 1098,0 2316,4 4093,2 6335,9
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby 9,4 -2,0 -23,1 -19,9 9,4 7,4 -15,7 -35,6
          příjmy 80,7 77,7 60,4 70,6 80,7 158,4 218,7 289,3
          výdaje 71,3 79,7 83,4 90,5 71,3 151,0 234,4 324,9
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -5,6 -2,9 -3,2 -0,6 -5,6 -8,5 -11,7 -12,3
          příjmy 4,3 9,9 9,2 15,4 4,3 14,2 23,4 38,8
          výdaje 9,9 12,8 12,4 16,0 9,9 22,7 35,1 51,2
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8
          příjmy 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -1603,1 -3436,7 -4711,0 -2912,9 -1603,1 -5039,8 -9750,7 -12663,6
          příjmy 2840,8 2962,7 2658,1 2572,5 2840,8 5803,5 8461,6 11034,1
          výdaje 4443,9 6399,4 7369,1 5485,3 4443,9 10843,3 18212,3 23697,7
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 149,2 155,9 190,6 138,5 149,2 305,1 495,7 634,2
          příjmy 595,8 647,9 683,9 711,3 595,8 1243,6 1927,5 2638,9
          výdaje 446,6 491,9 493,3 572,8 446,6 938,5 1431,8 2004,7
1.B.2-Důchody z investic -2330,8 -3972,1 -4936,7 -3035,2 -2330,8 -6302,9 -11239,6 -14274,8
          příjmy 1597,4 1863,4 1868,6 1801,1 1597,4 3460,9 5329,4 7130,6
          výdaje 3928,2 5835,5 6805,3 4836,3 3928,2 9763,7 16569,0 21405,3
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -2432,3 -4004,6 -4890,5 -3122,1 -2432,3 -6436,9 -11327,3 -14449,5
          příjmy 943,3 977,5 1304,8 1120,2 943,3 1920,8 3225,6 4345,8
          výdaje 3375,5 4982,1 6195,3 4242,4 3375,5 8357,6 14552,9 18795,3
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -204,8 -489,1 -235,4 -208,8 -204,8 -693,9 -929,3 -1138,1
          příjmy 107,9 148,6 113,8 102,2 107,9 256,5 370,3 472,5
          výdaje 312,7 637,7 349,3 311,0 312,7 950,4 1299,6 1610,6
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 42,4 74,5 32,1 31,7 42,4 116,9 149,0 180,7
          příjmy 282,4 290,3 292,9 314,7 282,4 572,7 865,5 1180,2
          výdaje 240,0 215,7 260,7 283,0 240,0 455,7 716,5 999,5
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 263,9 447,1 157,1 264,1 263,9 711,0 868,0 1132,1
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 578,6 379,4 35,2 -16,2 578,6 958,0 993,1 977,0
          příjmy 647,6 451,4 105,6 60,0 647,6 1099,0 1204,7 1264,6
          výdaje 69,1 72,0 70,5 76,2 69,1 141,0 211,5 287,7
1.C-Druhotné důchody -970,4 0,6 -410,0 100,9 -970,4 -969,8 -1379,8 -1278,9
          příjmy 445,3 1138,2 841,7 1208,6 445,3 1583,5 2425,2 3633,8
          výdaje 1415,7 1137,6 1251,7 1107,6 1415,7 2553,3 3805,0 4912,7
2-Kapitálový účet -98,9 485,4 210,9 589,5 -98,9 386,5 597,4 1186,9
          příjmy 438,5 779,5 562,6 2385,9 438,5 1218,1 1780,6 4166,6
          výdaje 537,4 294,2 351,7 1796,5 537,4 831,6 1183,2 2979,7
3-Finanční účet 1603,9 1831,8 -2150,8 475,8 1603,9 3435,7 1284,9 1760,7
          aktiva 2690,1 2869,5 1637,1 368,9 2690,1 5559,6 7196,7 7565,6
          pasiva 1086,2 1037,7 3787,9 -106,9 1086,2 2123,9 5911,8 5805,0
3.1-Přímé investice -174,4 -1124,4 -1031,8 -48,0 -174,4 -1298,8 -2330,6 -2378,7
          aktiva 2487,7 1319,5 1705,7 427,8 2487,7 3807,2 5513,0 5940,8
          pasiva 2662,1 2443,9 2737,6 475,9 2662,1 5106,0 7843,6 8319,5
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -629,0 -549,7 -0,1 1244,6 -629,0 -1178,7 -1178,9 65,8
          aktiva 266,9 321,9 159,2 284,8 266,9 588,8 747,9 1032,8
          pasiva 895,9 871,6 159,3 -959,8 895,9 1767,5 1926,8 967,0
3.1.1.2-Reinvestice zisků -954,4 -596,5 -1098,7 -753,8 -954,4 -1550,8 -2649,6 -3403,3
          aktiva 791,2 781,0 1020,4 986,3 791,2 1572,2 2592,6 3579,0
          pasiva 1745,6 1377,5 2119,2 1740,1 1745,6 3123,1 5242,2 6982,3
3.1.2-Dluhové nástroje 1409,0 21,7 67,0 -538,9 1409,0 1430,8 1497,8 958,9
          aktiva 1429,6 216,6 526,2 -843,4 1429,6 1646,2 2172,4 1329,0
          pasiva 20,6 194,9 459,1 -304,5 20,6 215,5 674,6 370,1
3.2-Portfoliové investice -5736,6 -901,8 254,2 1839,5 -5736,6 -6638,4 -6384,2 -4544,7
          aktiva -150,4 -3,8 -496,1 -10,7 -150,4 -154,2 -650,3 -660,9
          pasiva 5586,2 898,0 -750,3 -1850,2 5586,2 6484,2 5733,9 3883,8
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech -155,9 257,2 -287,0 177,2 -155,9 101,2 -185,7 -8,6
          aktiva -156,4 121,5 -267,6 199,9 -156,4 -35,0 -302,6 -102,7
          pasiva -0,5 -135,7 19,3 22,7 -0,5 -136,2 -116,9 -94,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry -5580,6 -1159,0 541,1 1662,3 -5580,6 -6739,6 -6198,5 -4536,2
          aktiva 6,1 -125,3 -228,5 -210,5 6,1 -119,2 -347,7 -558,2
          pasiva 5586,7 1033,7 -769,6 -1872,9 5586,7 6620,4 5850,8 3977,9
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -64,4 102,5 -211,8 218,9 -64,4 38,1 -173,6 45,3
          aktiva -346,9 -234,7 -320,5 -209,4 -346,9 -581,7 -902,1 -1111,6
          pasiva -282,6 -337,3 -108,7 -428,3 -282,6 -619,8 -728,5 -1156,8
3.4-Ostatní investice 7599,3 2590,3 -1982,0 -3892,0 7599,3 10189,5 8207,6 4315,5
          aktiva 719,8 623,2 -72,7 -2196,2 719,8 1343,0 1270,3 -925,9
          pasiva -6879,5 -1967,0 1909,3 1695,8 -6879,5 -8846,5 -6937,2 -5241,4
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 6727,9 2277,5 -1655,4 -1583,4 6727,9 9005,4 7350,1 5766,6
          aktiva 944,9 -68,7 -257,1 -457,4 944,9 876,3 619,2 161,8
          pasiva -5783,0 -2346,2 1398,3 1126,0 -5783,0 -8129,2 -6730,9 -5604,8
3.4.3-Půjčky 423,1 -97,2 339,1 -1213,1 423,1 325,9 665,1 -548,0
          aktiva -95,6 -152,9 659,8 -1069,0 -95,6 -248,4 411,4 -657,6
          pasiva -518,7 -55,7 320,7 144,1 -518,7 -574,4 -253,7 -109,6
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -193,0 -41,1 -39,2 149,8 -193,0 -234,1 -273,3 -123,5
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
          pasiva 193,0 41,1 39,2 -149,8 193,0 234,1 273,3 123,5
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 121,7 332,4 -625,6 -1271,5 121,7 454,1 -171,5 -1442,9
          aktiva -188,2 829,5 -562,2 -600,3 -188,2 641,3 79,1 -521,2
          pasiva -309,9 497,1 63,3 671,2 -309,9 187,3 250,6 921,7
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky 519,6 118,6 -1,0 26,1 519,6 638,2 637,2 663,4
          aktiva 58,7 15,2 86,7 -69,6 58,7 73,9 160,6 91,1
          pasiva -460,9 -103,4 87,8 -95,7 -460,9 -564,3 -476,6 -572,3
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva -20,1 1165,2 820,7 2357,4 -20,1 1145,2 1965,8 4323,3
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 1467,9 1591,6 -2178,4 -349,2 1467,9 3059,5 881,1 531,9
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 1603,9 1831,8 -2150,8 475,8 1603,9 3435,7 1284,9 1760,7
4.5-Čisté chyby a opomenutí 136,0 240,2 27,6 825,0 136,0 376,2 403,8 1228,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD