Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2018

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2018

 

v mil. USD I. Q 2018 II. Q 2018 III. Q 2018 IV. Q 2018 I. Q 2018 I.-II. Q 2018 I.-III. Q 2018 I.-IV. Q 2018
1-Běžný účet 2841,5 196,6 -2654,9 862,7 2841,5 3038,1 383,2 1245,9
          příjmy 53165,3 51200,4 48502,5 53289,2 53165,3 104365,7 152868,3 206157,5
          výdaje 50323,8 51003,8 51157,4 52426,5 50323,8 101327,6 152485,1 204911,6
1.A-Zboží a služby 5345,2 4480,5 1951,2 3012,5 5345,2 9825,7 11776,8 14789,4
          příjmy 49476,5 47221,5 45033,5 48897,9 49476,5 96698,0 141731,5 190629,4
          výdaje 44131,4 42741,0 43082,3 45885,4 44131,4 86872,3 129954,6 175840,0
1.A.a-Zboží 3833,2 2853,5 931,8 1674,7 3833,2 6686,7 7618,5 9293,2
          vývoz 42050,2 39792,2 37507,2 40837,0 42050,2 81842,4 119349,6 160186,6
          dovoz 38217,0 36938,7 36575,4 39162,3 38217,0 75155,7 111731,1 150893,3
1.A.b-Služby 1512,0 1627,0 1019,4 1337,8 1512,0 3139,0 4158,3 5496,1
          příjmy 7426,4 7429,2 7526,3 8060,9 7426,4 14855,6 22381,9 30442,8
          výdaje 5914,4 5802,3 6506,9 6723,2 5914,4 11716,6 18223,5 24946,7
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 521,9 484,7 469,8 459,7 521,9 1006,6 1476,4 1936,1
          příjmy 593,0 564,0 549,9 559,0 593,0 1157,0 1706,9 2266,0
          výdaje 71,1 79,2 80,1 99,4 71,1 150,4 230,5 329,8
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 1,4 -21,6 -44,1 20,4 1,4 -20,2 -64,3 -43,9
          příjmy 179,2 184,8 179,3 265,0 179,2 364,0 543,2 808,3
          výdaje 177,8 206,4 223,4 244,6 177,8 384,2 607,6 852,2
1.A.b.3-Doprava 369,0 448,7 391,8 382,0 369,0 817,7 1209,5 1591,4
          příjmy 1806,3 1858,9 1884,0 1915,6 1806,3 3665,2 5549,2 7464,8
          výdaje 1437,3 1410,2 1492,2 1533,7 1437,3 2847,5 4339,7 5873,4
1.A.b.4-Cestovní ruch 327,1 374,8 398,2 365,1 327,1 701,8 1100,1 1465,2
          příjmy 1866,5 1849,7 1879,9 1807,8 1866,5 3716,2 5596,1 7403,9
          výdaje 1539,5 1474,9 1481,6 1442,7 1539,5 3014,4 4496,0 5938,7
1.A.b.5-Stavební práce 85,9 73,4 77,9 101,0 85,9 159,3 237,2 338,2
          příjmy 116,0 109,6 116,3 152,6 116,0 225,6 341,9 494,5
          výdaje 30,1 36,2 38,4 51,6 30,1 66,3 104,7 156,3
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -98,3 -97,7 -121,0 -82,9 -98,3 -196,1 -317,1 -400,0
          příjmy 113,5 80,9 91,9 105,9 113,5 194,4 286,3 392,2
          výdaje 211,8 178,6 212,9 188,8 211,8 390,4 603,3 792,2
1.A.b.7-Finanční služby 28,1 60,8 42,4 35,2 28,1 89,0 131,4 166,6
          příjmy 113,6 137,6 111,5 112,4 113,6 251,2 362,7 475,1
          výdaje 85,5 76,7 69,1 77,3 85,5 162,2 231,3 308,5
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -213,7 -259,6 -223,6 -292,1 -213,7 -473,3 -696,9 -989,0
          příjmy 105,4 113,8 129,6 147,2 105,4 219,2 348,8 496,0
          výdaje 319,1 373,4 353,2 439,4 319,1 692,5 1045,7 1485,0
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 413,4 446,7 421,3 429,3 413,4 860,1 1281,4 1710,7
          příjmy 1056,1 1020,5 1023,9 1139,7 1056,1 2076,7 3100,6 4240,3
          výdaje 642,8 573,8 602,6 710,3 642,8 1216,6 1819,3 2529,6
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 109,4 120,1 -416,8 -66,6 109,4 229,5 -187,3 -253,9
          příjmy 1419,0 1426,7 1457,1 1772,6 1419,0 2845,6 4302,7 6075,3
          výdaje 1309,5 1306,6 1873,9 1839,2 1309,5 2616,1 4490,0 6329,3
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -26,7 0,7 28,7 -10,2 -26,7 -25,9 2,8 -7,4
          příjmy 48,7 73,2 94,2 67,6 48,7 121,9 216,1 283,7
          výdaje 75,4 72,5 65,5 77,8 75,4 147,9 213,4 291,1
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -5,5 -4,1 -5,5 -3,1 -5,5 -9,6 -15,1 -18,2
          příjmy 9,0 9,6 8,5 15,3 9,0 18,6 27,1 42,4
          výdaje 14,5 13,7 14,0 18,4 14,5 28,2 42,2 60,6
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
          příjmy 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -1546,1 -3744,3 -4179,6 -2354,2 -1546,1 -5290,4 -9469,9 -11824,1
          příjmy 3266,2 3274,4 2617,9 2706,6 3266,2 6540,6 9158,5 11865,2
          výdaje 4812,3 7018,7 6797,5 5060,8 4812,3 11831,0 18628,4 23689,2
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 420,9 360,6 349,0 269,7 420,9 781,4 1130,4 1400,1
          příjmy 803,0 770,7 755,5 717,6 803,0 1573,7 2329,1 3046,7
          výdaje 382,2 410,1 406,5 447,8 382,2 792,3 1198,7 1646,6
1.B.2-Důchody z investic -2675,5 -4401,9 -4613,2 -2601,7 -2675,5 -7077,4 -11690,6 -14292,3
          příjmy 1677,0 2133,2 1700,5 1926,3 1677,0 3810,2 5510,7 7437,0
          výdaje 4352,5 6535,2 6313,7 4528,0 4352,5 10887,6 17201,3 21729,4
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -3068,9 -4356,3 -4747,3 -2782,6 -3068,9 -7425,2 -12172,5 -14955,1
          příjmy 1012,7 1095,7 1030,6 1196,8 1012,7 2108,4 3139,0 4335,8
          výdaje 4081,6 5452,0 5777,9 3979,4 4081,6 9533,7 15311,5 19290,9
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic 84,8 -575,4 -160,0 -157,8 84,8 -490,7 -650,6 -808,4
          příjmy 113,9 302,3 130,5 126,3 113,9 416,2 546,7 673,0
          výdaje 29,1 877,7 290,5 284,0 29,1 906,9 1197,3 1481,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 101,4 94,2 58,4 49,5 101,4 195,6 254,0 303,4
          příjmy 343,1 299,6 303,8 314,0 343,1 642,7 946,5 1260,5
          výdaje 241,7 205,4 245,4 264,6 241,7 447,1 692,5 957,1
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 207,2 435,6 235,6 289,3 207,2 642,8 878,5 1167,8
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 708,5 297,1 84,7 -22,2 708,5 1005,7 1090,3 1068,1
          příjmy 786,2 370,5 162,0 62,7 786,2 1156,7 1318,7 1381,4
          výdaje 77,7 73,4 77,3 84,9 77,7 151,0 228,4 313,3
1.C-Druhotné důchody -957,6 -539,6 -426,5 204,3 -957,6 -1497,2 -1923,7 -1719,4
          příjmy 422,6 704,5 851,1 1684,7 422,6 1127,1 1978,2 3662,9
          výdaje 1380,1 1244,2 1277,7 1480,3 1380,1 2624,3 3902,0 5382,3
2-Kapitálový účet 61,3 -57,9 176,7 391,9 61,3 3,4 180,2 572,0
          příjmy 391,5 294,4 552,6 1547,1 391,5 685,9 1238,5 2785,5
          výdaje 330,2 352,3 375,8 1155,2 330,2 682,5 1058,3 2213,5
3-Finanční účet 3566,1 807,1 -2263,3 839,9 3566,1 4373,2 2109,9 2949,8
          aktiva 2182,6 2009,1 2126,2 2635,1 2182,6 4191,7 6317,9 8952,9
          pasiva -1383,5 1202,0 4389,5 1795,1 -1383,5 -181,5 4208,0 6003,2
3.1-Přímé investice 859,7 -730,4 -1229,2 -1133,2 859,7 129,3 -1099,9 -2233,2
          aktiva 1578,0 1201,1 1588,2 1692,6 1578,0 2779,2 4367,4 6059,9
          pasiva 718,4 1931,6 2817,4 2825,8 718,4 2649,9 5467,3 8293,1
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 1693,7 666,9 282,2 264,1 1693,7 2360,6 2642,7 2906,9
          aktiva 883,5 693,4 881,6 578,1 883,5 1576,9 2458,5 3036,6
          pasiva -810,2 26,5 599,5 314,0 -810,2 -783,7 -184,3 129,7
3.1.1.2-Reinvestice zisků -563,2 -495,8 -504,9 -226,7 -563,2 -1059,0 -1563,9 -1790,6
          aktiva 788,8 709,7 698,3 1083,8 788,8 1498,5 2196,8 3280,5
          pasiva 1351,9 1205,5 1203,2 1310,4 1351,9 2557,5 3760,7 5071,1
3.1.2-Dluhové nástroje -270,8 -901,5 -1006,4 -1170,7 -270,8 -1172,4 -2178,8 -3349,5
          aktiva -94,2 -202,0 8,3 30,7 -94,2 -296,2 -287,9 -257,2
          pasiva 176,6 699,5 1014,7 1201,4 176,6 876,2 1890,9 3092,3
3.2-Portfoliové investice -2415,4 4329,8 -19,3 -721,5 -2415,4 1914,4 1895,1 1173,6
          aktiva -272,8 283,2 72,9 -539,9 -272,8 10,4 83,3 -456,6
          pasiva 2142,6 -4046,6 92,2 181,6 2142,6 -1904,0 -1811,8 -1630,2
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 342,7 709,7 -95,0 -173,4 342,7 1052,4 957,4 784,0
          aktiva 339,0 617,2 343,9 -401,5 339,0 956,2 1300,1 898,7
          pasiva -3,6 -92,6 439,0 -228,1 -3,6 -96,2 342,7 114,6
3.2.2-Dluhové cenné papíry -2758,1 3620,1 75,8 -548,2 -2758,1 862,0 937,8 389,6
          aktiva -611,8 -334,0 -271,0 -138,4 -611,8 -945,8 -1216,8 -1355,3
          pasiva 2146,3 -3954,1 -346,8 409,7 2146,3 -1807,8 -2154,6 -1744,9
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 44,6 -263,1 -8,2 -452,3 44,6 -218,5 -226,7 -678,9
          aktiva -240,5 -410,7 -383,3 -928,5 -240,5 -651,3 -1034,6 -1963,0
          pasiva -285,2 -147,6 -375,1 -476,2 -285,2 -432,8 -807,9 -1284,1
3.4-Ostatní investice 5279,0 -3324,0 -714,9 1241,8 5279,0 1955,0 1240,0 2481,9
          aktiva 1319,7 140,7 1140,2 505,7 1319,7 1460,3 2600,5 3106,3
          pasiva -3959,3 3464,7 1855,1 -736,1 -3959,3 -494,6 1360,5 624,4
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 2556,4 -2365,8 -1460,6 1724,1 2556,4 190,6 -1269,9 454,1
          aktiva -71,9 115,6 387,4 -784,7 -71,9 43,7 431,1 -353,6
          pasiva -2628,3 2481,4 1848,0 -2508,8 -2628,3 -146,9 1701,1 -807,7
3.4.3-Půjčky 964,7 -2081,9 612,5 -461,9 964,7 -1117,2 -504,7 -966,7
          aktiva 67,0 -205,9 724,6 734,2 67,0 -138,9 585,7 1320,0
          pasiva -897,7 1876,0 112,2 1196,2 -897,7 978,3 1090,5 2286,6
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -38,6 -29,5 44,4 79,6 -38,6 -68,1 -23,8 55,9
          aktiva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2
          pasiva 38,6 29,5 -44,3 -79,5 38,6 68,1 23,8 -55,7
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 1679,6 1281,6 22,8 247,8 1679,6 2961,2 2984,0 3231,8
          aktiva 1312,6 219,3 14,5 597,1 1312,6 1531,9 1546,4 2143,5
          pasiva -367,0 -1062,3 -8,3 349,3 -367,0 -1429,3 -1437,5 -1088,3
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky 116,9 -128,4 66,0 -347,8 116,9 -11,5 54,5 -293,3
          aktiva 11,9 11,7 13,5 -41,0 11,9 23,7 37,1 -3,8
          pasiva -105,0 140,1 -52,5 306,8 -105,0 35,2 -17,3 289,5
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva -201,8 794,8 -291,8 1905,1 -201,8 593,0 301,3 2206,4
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 2902,8 138,8 -2478,2 1254,5 2902,8 3041,5 563,4 1817,9
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 3566,1 807,1 -2263,3 839,9 3566,1 4373,2 2109,9 2949,8
4.5-Čisté chyby a opomenutí 663,3 668,3 214,8 -414,6 663,3 1331,7 1546,5 1131,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD