Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2017

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2017

 

v mil. USD I. Q 2017 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 I. Q 2017 I.-II. Q 2017 I.-III. Q 2017 I.-IV. Q 2017
1-Běžný účet 4321,9 -134,9 -1414,9 190,3 4321,9 4187,0 2772,1 2962,4
          příjmy 44068,2 48665,0 46608,4 52319,3 44068,2 92733,2 139341,6 191660,9
          výdaje 39746,3 48800,0 48023,2 52129,0 39746,3 88546,3 136569,5 188698,5
1.A-Zboží a služby 4911,4 4829,0 3524,9 3354,0 4911,4 9740,4 13265,3 16619,2
          příjmy 40778,4 45010,7 43091,2 48202,7 40778,4 85789,1 128880,4 177083,1
          výdaje 35867,1 40181,7 39566,3 44848,7 35867,1 76048,8 115615,1 160463,8
1.A.a-Zboží 3763,4 3364,6 2114,2 1900,3 3763,4 7128,0 9242,2 11142,5
          vývoz 34787,4 38146,2 35944,1 40210,9 34787,4 72933,5 108877,6 149088,5
          dovoz 31023,9 34781,6 33829,9 38310,6 31023,9 65805,5 99635,4 137946,1
1.A.b-Služby 1147,9 1464,4 1410,7 1453,7 1147,9 2612,3 4023,1 5476,8
          příjmy 5991,1 6864,5 7147,2 7991,8 5991,1 12855,6 20002,8 27994,6
          výdaje 4843,2 5400,1 5736,4 6538,1 4843,2 10243,3 15979,7 22517,8
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 419,7 474,0 486,7 490,2 419,7 893,6 1380,3 1870,5
          příjmy 494,0 551,5 559,6 600,2 494,0 1045,5 1605,1 2205,3
          výdaje 74,3 77,5 72,9 110,0 74,3 151,8 224,8 334,7
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -130,7 28,4 9,7 24,2 -130,7 -102,2 -92,5 -68,4
          příjmy 146,6 182,5 183,8 277,2 146,6 329,1 512,9 790,1
          výdaje 277,3 154,1 174,1 253,0 277,3 431,4 605,4 858,5
1.A.b.3-Doprava 344,0 316,1 386,5 381,1 344,0 660,1 1046,7 1427,8
          příjmy 1471,9 1601,9 1692,1 1827,7 1471,9 3073,8 4765,9 6593,5
          výdaje 1127,9 1285,8 1305,6 1446,6 1127,9 2413,6 3719,2 5165,8
1.A.b.4-Cestovní ruch 315,8 350,1 426,5 444,3 315,8 665,9 1092,4 1536,7
          příjmy 1545,8 1756,4 1871,1 1949,6 1545,8 3302,2 5173,3 7122,9
          výdaje 1230,0 1406,3 1444,6 1505,3 1230,0 2636,3 4080,9 5586,2
1.A.b.5-Stavební práce 35,0 85,0 78,0 84,9 35,0 120,0 198,1 282,9
          příjmy 65,8 116,3 118,7 143,8 65,8 182,1 300,7 444,5
          výdaje 30,8 31,2 40,6 58,9 30,8 62,0 102,6 161,5
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -93,0 -112,9 -153,0 -151,6 -93,0 -206,0 -359,0 -510,6
          příjmy 60,0 73,5 65,4 74,3 60,0 133,5 198,9 273,2
          výdaje 153,0 186,4 218,4 225,9 153,0 339,5 557,9 783,8
1.A.b.7-Finanční služby 65,4 68,0 67,9 57,3 65,4 133,4 201,3 258,6
          příjmy 112,2 120,9 123,3 122,7 112,2 233,1 356,4 479,1
          výdaje 46,7 52,9 55,4 65,4 46,7 99,7 155,0 220,4
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -168,6 -164,7 -216,4 -289,8 -168,6 -333,2 -549,6 -839,4
          příjmy 81,9 133,3 112,7 103,3 81,9 215,3 327,9 431,2
          výdaje 250,5 298,0 329,1 393,1 250,5 548,5 877,5 1270,7
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 329,1 412,9 434,3 396,7 329,1 742,0 1176,3 1573,0
          příjmy 872,0 961,5 984,7 1104,4 872,0 1833,4 2818,2 3922,5
          výdaje 542,9 548,5 550,5 707,6 542,9 1091,4 1641,9 2349,5
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 55,2 -10,1 -88,5 33,3 55,2 45,1 -43,3 -10,0
          příjmy 1097,6 1270,3 1372,8 1715,9 1097,6 2367,9 3740,7 5456,6
          výdaje 1042,4 1280,4 1461,3 1682,6 1042,4 2322,8 3784,0 5466,7
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -18,9 23,4 -18,1 -10,0 -18,9 4,5 -13,7 -23,7
          příjmy 36,5 89,1 53,5 62,5 36,5 125,6 179,0 241,5
          výdaje 55,4 65,7 71,6 72,5 55,4 121,1 192,7 265,2
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -5,2 -5,8 -2,9 -6,8 -5,2 -10,9 -13,9 -20,6
          příjmy 6,7 7,3 9,5 10,4 6,7 14,0 23,5 33,9
          výdaje 11,9 13,1 12,4 17,2 11,9 25,0 37,4 54,6
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,0
          příjmy 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
          výdaje 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
1.B-Prvotní důchody 24,6 -4274,5 -4264,7 -3007,0 24,6 -4249,9 -8514,6 -11521,6
          příjmy 2851,7 3099,7 2992,1 2940,6 2851,7 5951,5 8943,6 11884,2
          výdaje 2827,1 7374,3 7256,8 5947,7 2827,1 10201,4 17458,2 23405,9
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 376,9 420,1 428,9 403,6 376,9 797,0 1225,8 1629,4
          příjmy 619,5 684,2 724,7 778,2 619,5 1303,7 2028,4 2806,6
          výdaje 242,6 264,2 295,8 374,7 242,6 506,8 802,6 1177,3
1.B.2-Důchody z investic -966,1 -4979,4 -4749,5 -3381,4 -966,1 -5945,5 -10695,1 -14076,5
          příjmy 1548,4 2054,3 2131,4 2108,3 1548,4 3602,7 5734,2 7842,4
          výdaje 2514,6 7033,7 6881,0 5489,7 2514,6 9548,3 16429,2 21918,9
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -1335,4 -4943,9 -4891,4 -3914,2 -1335,4 -6279,3 -11170,7 -15084,9
          příjmy 954,9 1272,1 1429,4 1274,3 954,9 2227,0 3656,4 4930,7
          výdaje 2290,3 6216,0 6320,9 5188,5 2290,3 8506,3 14827,1 20015,6
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic 45,0 -529,3 -260,5 87,8 45,0 -484,3 -744,8 -657,0
          příjmy 113,4 128,8 119,7 166,8 113,4 242,2 361,9 528,7
          výdaje 68,4 658,1 380,2 79,0 68,4 726,5 1106,7 1185,7
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 127,2 147,7 135,3 101,9 127,2 274,9 410,2 512,1
          příjmy 283,1 307,2 315,2 324,1 283,1 590,4 905,6 1229,7
          výdaje 155,9 159,6 179,9 222,3 155,9 315,5 495,4 717,6
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 197,1 346,2 267,1 343,0 197,1 543,2 810,3 1153,3
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 613,8 284,8 56,0 -29,1 613,8 898,6 954,6 925,5
          příjmy 683,8 361,2 136,0 54,1 683,8 1045,0 1181,0 1235,1
          výdaje 69,9 76,4 80,0 83,3 69,9 146,4 226,4 309,7
1.C-Druhotné důchody -614,0 -689,4 -675,1 -156,7 -614,0 -1303,5 -1978,5 -2135,2
          příjmy 438,1 554,6 525,0 1175,9 438,1 992,6 1517,7 2693,6
          výdaje 1052,1 1244,0 1200,1 1332,6 1052,1 2296,1 3496,2 4828,8
2-Kapitálový účet 32,9 336,9 365,4 1330,3 32,9 369,7 735,2 2065,5
          příjmy 76,1 448,4 465,2 1843,6 76,1 524,5 989,7 2833,3
          výdaje 43,3 111,5 99,7 513,3 43,3 154,8 254,5 767,8
3-Finanční účet 3565,7 1180,7 -166,8 97,1 3565,7 4746,4 4579,7 4676,7
          aktiva 46204,2 7213,5 4679,8 1433,3 46204,2 53417,6 58097,4 59530,7
          pasiva 42638,5 6032,7 4846,5 1336,2 42638,5 48671,2 53517,7 54853,9
3.1-Přímé investice -1595,4 -167,2 468,2 -562,9 -1595,4 -1762,6 -1294,5 -1857,4
          aktiva 1971,2 2109,0 3391,5 2118,2 1971,2 4080,3 7471,7 9589,9
          pasiva 3566,6 2276,2 2923,3 2681,1 3566,6 5842,9 8766,2 11447,2
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -460,1 584,9 192,2 -161,2 -460,1 124,7 316,9 155,7
          aktiva 226,2 678,7 678,0 696,6 226,2 904,9 1583,0 2279,5
          pasiva 686,4 93,9 485,8 857,8 686,4 780,2 1266,0 2123,8
3.1.1.2-Reinvestice zisků -944,4 -870,4 -826,5 -851,6 -944,4 -1814,8 -2641,3 -3492,9
          aktiva 904,0 1005,7 1143,2 1190,6 904,0 1909,6 3052,8 4243,4
          pasiva 1848,4 1876,1 1969,7 2042,2 1848,4 3724,4 5694,1 7736,3
3.1.2-Dluhové nástroje -190,9 118,3 1102,5 449,9 -190,9 -72,5 1029,9 1479,9
          aktiva 841,0 424,6 1570,3 231,0 841,0 1265,7 2835,9 3066,9
          pasiva 1031,9 306,3 467,8 -218,9 1031,9 1338,2 1806,0 1587,1
3.2-Portfoliové investice -13995,8 -1997,9 6935,8 -994,5 -13995,8 -15993,7 -9057,9 -10052,4
          aktiva -106,1 1284,2 700,1 1186,1 -106,1 1178,1 1878,2 3064,3
          pasiva 13889,7 3282,1 -6235,7 2180,6 13889,7 17171,8 10936,1 13116,7
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech -197,3 640,7 907,6 648,4 -197,3 443,3 1350,9 1999,4
          aktiva 255,5 676,8 886,0 1049,2 255,5 932,4 1818,4 2867,6
          pasiva 452,9 36,2 -21,6 400,8 452,9 489,0 467,4 868,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry -13798,5 -2638,5 6028,2 -1643,0 -13798,5 -16437,0 -10408,8 -12051,8
          aktiva -361,6 607,4 -185,9 136,8 -361,6 245,8 59,9 196,7
          pasiva 13436,9 3245,9 -6214,1 1779,8 13436,9 16682,8 10468,7 12248,5
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 68,4 -214,1 -303,1 -203,7 68,4 -145,7 -448,8 -652,5
          aktiva -187,9 -523,7 -742,4 -689,9 -187,9 -711,5 -1453,9 -2143,9
          pasiva -256,3 -309,6 -439,3 -486,2 -256,3 -565,9 -1005,2 -1491,4
3.4-Ostatní investice -25180,2 -1836,5 -7876,9 2330,5 -25180,2 -27016,7 -34893,6 -32563,1
          aktiva 258,2 -1052,6 721,4 -708,7 258,2 -794,4 -73,0 -781,7
          pasiva 25438,4 784,0 8598,3 -3039,2 25438,4 26222,3 34820,6 31781,4
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -23841,3 -2259,9 -7359,1 6603,9 -23841,3 -26101,2 -33460,3 -26856,3
          aktiva -655,5 -907,9 -608,3 2980,6 -655,5 -1563,4 -2171,7 808,9
          pasiva 23185,8 1352,0 6750,8 -3623,3 23185,8 24537,8 31288,5 27665,2
3.4.3-Půjčky -982,7 84,8 -526,9 82,7 -982,7 -897,9 -1424,8 -1342,1
          aktiva 142,5 78,1 379,9 -1305,8 142,5 220,5 600,5 -705,3
          pasiva 1125,2 -6,7 906,8 -1388,5 1125,2 1118,5 2025,3 636,8
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -145,6 -28,2 67,8 -18,4 -145,6 -173,8 -106,1 -124,4
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3
          pasiva 145,6 28,2 -67,7 18,6 145,6 173,8 106,1 124,7
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 5,5 494,0 -218,4 -4168,6 5,5 499,6 281,2 -3887,4
          aktiva 758,6 -154,6 871,6 -2326,1 758,6 604,0 1475,6 -850,5
          pasiva 753,1 -648,7 1090,0 1842,5 753,1 104,4 1194,4 3036,9
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -216,1 -127,3 159,7 -169,2 -216,1 -343,3 -183,6 -352,8
          aktiva 12,7 -68,1 78,1 -57,7 12,7 -55,5 22,7 -35,0
          pasiva 228,7 59,2 -81,6 111,5 228,7 287,9 206,3 317,7
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 44268,7 5396,4 609,2 -472,3 44268,7 49665,1 50274,4 49802,0
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 4354,8 201,9 -1049,4 1520,6 4354,8 4556,7 3507,3 5027,9
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 3565,7 1180,7 -166,8 97,1 3565,7 4746,4 4579,7 4676,7
4.5-Čisté chyby a opomenutí -789,1 978,8 882,7 -1423,5 -789,1 189,7 1072,4 -351,2

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD