Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2016

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2016

 

v mil. USD I. Q 2016 II. Q 2016 III. Q 2016 IV. Q 2016 I. Q 2016 I.-II. Q 2016 I.-III. Q 2016 I.-IV. Q 2016
1-Běžný účet 5121,2 -330,4 -674,9 -471,0 5121,2 4790,8 4115,9 3644,9
          příjmy 43167,3 42610,8 40021,8 40343,7 43167,3 85778,1 125799,9 166143,6
          výdaje 38046,1 42941,2 40696,7 40814,7 38046,1 80987,3 121684,0 162498,7
1.A-Zboží a služby 4683,3 4469,8 3149,8 2665,4 4683,3 9153,1 12302,9 14968,3
          příjmy 39480,2 40165,7 37230,7 37984,0 39480,2 79645,9 116876,6 154860,6
          výdaje 34796,9 35695,9 34080,9 35318,6 34796,9 70492,8 104573,7 139892,3
1.A.a-Zboží 3623,5 3399,4 1967,1 1628,1 3623,5 7022,9 8989,9 10618,0
          vývoz 33772,2 34043,3 31125,5 31648,3 33772,2 67815,4 98941,0 130589,2
          dovoz 30148,7 30643,9 29158,5 30020,2 30148,7 60792,6 89951,0 119971,2
1.A.b-Služby 1059,8 1070,5 1182,7 1037,3 1059,8 2130,3 3313,0 4350,3
          příjmy 5708,0 6122,4 6105,2 6335,7 5708,0 11830,5 17935,6 24271,3
          výdaje 4648,3 5051,9 4922,4 5298,4 4648,3 9700,2 14622,6 19921,0
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 396,9 397,6 405,8 364,5 396,9 794,5 1200,3 1564,8
          příjmy 462,3 470,8 464,6 457,4 462,3 933,1 1397,7 1855,1
          výdaje 65,3 73,3 58,8 92,9 65,3 138,6 197,4 290,3
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -46,0 -63,7 -70,4 -83,9 -46,0 -109,7 -180,1 -264,0
          příjmy 147,9 154,4 168,5 189,5 147,9 302,3 470,8 660,3
          výdaje 193,9 218,1 238,9 273,4 193,9 412,0 650,9 924,3
1.A.b.3-Doprava 298,5 342,4 356,5 225,4 298,5 640,9 997,4 1222,7
          příjmy 1392,7 1452,6 1444,5 1403,2 1392,7 2845,2 4289,8 5693,0
          výdaje 1094,2 1110,2 1088,0 1177,9 1094,2 2204,4 3292,4 4470,3
1.A.b.4-Cestovní ruch 270,2 278,8 445,2 388,2 270,2 549,0 994,3 1382,4
          příjmy 1511,8 1538,3 1648,9 1589,8 1511,8 3050,1 4699,0 6288,8
          výdaje 1241,6 1259,5 1203,6 1201,6 1241,6 2501,1 3704,7 4906,4
1.A.b.5-Stavební práce 38,5 30,9 46,7 57,0 38,5 69,4 116,1 173,1
          příjmy 67,4 86,5 101,1 113,2 67,4 153,9 255,0 368,1
          výdaje 28,8 55,6 54,4 56,1 28,8 84,5 138,9 195,0
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -122,4 -130,0 -82,7 -92,2 -122,4 -252,5 -335,2 -427,5
          příjmy 55,8 51,9 66,7 76,8 55,8 107,7 174,4 251,2
          výdaje 178,2 182,0 149,4 169,0 178,2 360,2 509,6 678,6
1.A.b.7-Finanční služby 18,8 26,1 30,9 39,5 18,8 45,0 75,9 115,4
          příjmy 112,7 113,7 106,0 94,4 112,7 226,4 332,4 426,8
          výdaje 93,9 87,6 75,1 54,9 93,9 181,5 256,5 311,4
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -188,4 -187,3 -174,8 -194,9 -188,4 -375,8 -550,5 -745,4
          příjmy 77,7 114,3 104,5 145,8 77,7 192,0 296,4 442,2
          výdaje 266,1 301,6 279,2 340,7 266,1 567,7 846,9 1187,6
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 360,1 385,9 300,8 230,5 360,1 746,1 1046,8 1277,3
          příjmy 775,7 846,2 773,7 840,1 775,7 1621,9 2395,6 3235,7
          výdaje 415,5 460,3 472,9 609,6 415,5 875,8 1348,8 1958,4
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 55,5 -7,5 -68,3 118,1 55,5 48,0 -20,3 97,9
          příjmy 1058,4 1225,7 1167,6 1363,8 1058,4 2284,1 3451,8 4815,5
          výdaje 1002,8 1233,3 1235,9 1245,7 1002,8 2236,1 3472,0 4717,7
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -14,1 3,5 -2,9 -8,3 -14,1 -10,5 -13,4 -21,7
          příjmy 40,6 62,2 52,5 55,7 40,6 102,9 155,3 211,0
          výdaje 54,7 58,7 55,4 64,0 54,7 113,4 168,8 232,7
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -8,0 -6,2 -4,1 -6,7 -8,0 -14,1 -18,3 -24,9
          příjmy 5,2 5,6 6,7 5,9 5,2 10,8 17,4 23,3
          výdaje 13,2 11,8 10,8 12,6 13,2 24,9 35,7 48,3
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
          příjmy 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody 157,6 -4326,6 -3488,3 -2605,4 157,6 -4169,0 -7657,3 -10262,7
          příjmy 2318,8 2049,6 2117,3 1809,0 2318,8 4368,4 6485,7 8294,7
          výdaje 2161,2 6376,2 5605,6 4414,4 2161,2 8537,4 14143,0 18557,4
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 337,0 364,1 392,6 335,9 337,0 701,2 1093,8 1429,7
          příjmy 563,1 593,9 616,4 589,4 563,1 1157,0 1773,4 2362,8
          výdaje 226,0 229,8 223,8 253,5 226,0 455,8 679,6 933,1
1.B.2-Důchody z investic -717,0 -4919,8 -4054,7 -3021,1 -717,0 -5636,8 -9691,5 -12712,6
          příjmy 1153,6 1161,1 1261,0 1031,9 1153,6 2314,7 3575,7 4607,5
          výdaje 1870,6 6080,9 5315,7 4053,0 1870,6 7951,5 13267,2 17320,2
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -1052,1 -4665,5 -4366,7 -3161,7 -1052,1 -5717,6 -10084,3 -13245,9
          příjmy 561,5 515,7 537,7 537,1 561,5 1077,2 1614,9 2152,0
          výdaje 1613,6 5181,3 4904,4 3698,7 1613,6 6794,8 11699,2 15397,9
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic 28,1 -607,3 -98,9 -94,2 28,1 -579,1 -678,0 -772,2
          příjmy 109,3 127,4 157,4 108,1 109,3 236,6 394,0 502,1
          výdaje 81,1 734,6 256,2 202,3 81,1 815,8 1072,0 1274,3
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 69,7 83,0 98,5 86,8 69,7 152,7 251,2 338,0
          příjmy 245,6 248,0 253,6 238,7 245,6 493,6 747,2 985,9
          výdaje 175,9 165,0 155,1 151,9 175,9 340,9 496,0 647,9
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 237,3 270,0 312,3 147,9 237,3 507,3 819,6 967,5
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 537,5 229,1 173,8 79,8 537,5 766,6 940,4 1020,2
          příjmy 602,1 294,6 239,9 187,7 602,1 896,7 1136,6 1324,4
          výdaje 64,6 65,5 66,1 107,9 64,6 130,1 196,2 304,1
1.C-Druhotné důchody 280,2 -473,6 -336,3 -531,0 280,2 -193,4 -529,7 -1060,7
          příjmy 1368,3 395,5 673,9 550,7 1368,3 1763,7 2437,6 2988,3
          výdaje 1088,0 869,1 1010,2 1081,7 1088,0 1957,1 2967,3 4049,0
2-Kapitálový účet 757,2 862,4 496,4 22,6 757,2 1619,6 2115,9 2138,5
          příjmy 798,4 907,8 515,8 107,3 798,4 1706,2 2221,9 2329,2
          výdaje 41,1 45,4 19,4 84,7 41,1 86,6 106,0 190,7
3-Finanční účet 5098,6 -577,6 141,2 455,7 5098,6 4521,0 4662,1 5117,8
          aktiva 9907,2 4040,9 6017,7 8341,5 9907,2 13948,1 19965,8 28307,2
          pasiva 4808,6 4618,5 5876,5 7885,8 4808,6 9427,1 15303,6 23189,4
3.1-Přímé investice -74,8 -3910,7 -2602,0 -1023,0 -74,8 -3985,5 -6587,5 -7610,5
          aktiva 1717,1 -1043,6 434,4 2060,1 1717,1 673,5 1107,8 3167,9
          pasiva 1791,9 2867,1 3036,3 3083,0 1791,9 4659,0 7695,3 10778,3
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -288,2 -420,4 -581,9 -105,7 -288,2 -708,5 -1290,4 -1396,2
          aktiva 244,7 426,1 613,6 859,1 244,7 670,8 1284,5 2143,6
          pasiva 532,9 846,5 1195,5 964,9 532,9 1379,4 2574,9 3539,8
3.1.1.2-Reinvestice zisků -437,1 -552,6 -307,9 -573,5 -437,1 -989,7 -1297,6 -1871,1
          aktiva 484,3 343,9 330,7 446,0 484,3 828,2 1158,9 1604,9
          pasiva 921,3 896,5 638,6 1019,5 921,3 1817,8 2456,4 3475,9
3.1.2-Dluhové nástroje 650,4 -2937,8 -1712,2 -343,7 650,4 -2287,4 -3999,5 -4343,2
          aktiva 988,1 -1813,6 -510,0 754,9 988,1 -825,5 -1335,5 -580,6
          pasiva 337,7 1124,1 1202,2 1098,6 337,7 1461,8 2664,0 3762,6
3.2-Portfoliové investice -1879,5 -2459,6 2096,1 -4506,1 -1879,5 -4339,1 -2243,0 -6749,1
          aktiva 517,1 -62,4 48,8 389,4 517,1 454,7 503,5 892,9
          pasiva 2396,7 2397,2 -2047,3 4895,5 2396,7 4793,8 2746,5 7642,1
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 551,0 -291,8 -27,9 -151,3 551,0 259,2 231,3 80,0
          aktiva 394,7 -155,4 -28,3 244,1 394,7 239,3 211,1 455,2
          pasiva -156,3 136,4 -0,4 395,4 -156,3 -19,9 -20,3 375,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry -2430,5 -2167,8 2124,0 -4354,8 -2430,5 -4598,3 -2474,3 -6829,1
          aktiva 122,4 93,0 77,1 145,3 122,4 215,4 292,5 437,8
          pasiva 2552,9 2260,8 -2046,9 4500,1 2552,9 4813,7 2766,8 7266,9
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 66,3 18,9 53,1 310,9 66,3 85,1 138,2 449,1
          aktiva -272,1 -243,8 -198,2 -255,0 -272,1 -515,9 -714,1 -969,1
          pasiva -338,4 -262,6 -251,3 -565,8 -338,4 -601,0 -852,3 -1418,2
3.4-Ostatní investice 635,6 2908,8 -6378,0 -1106,7 635,6 3544,4 -2833,6 -3940,3
          aktiva 1594,0 2525,7 -1239,2 -633,6 1594,0 4119,7 2880,5 2246,9
          pasiva 958,5 -383,2 5138,8 473,1 958,5 575,3 5714,1 6187,2
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -1388,7 927,6 -7971,3 -1537,2 -1388,7 -461,1 -8432,4 -9969,6
          aktiva 677,9 2083,5 -2231,0 -491,9 677,9 2761,4 530,4 38,6
          pasiva 2066,6 1156,0 5740,3 1045,3 2066,6 3222,5 8962,8 10008,2
3.4.3-Půjčky 1493,9 1748,7 323,7 874,5 1493,9 3242,5 3566,2 4440,7
          aktiva 493,0 246,4 96,3 46,6 493,0 739,4 835,7 882,3
          pasiva -1000,8 -1502,3 -227,4 -827,9 -1000,8 -2503,1 -2730,5 -3558,4
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -87,0 -2,8 274,6 68,9 -87,0 -89,8 184,9 253,8
          aktiva 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,5
          pasiva 87,4 2,8 -274,6 -68,9 87,4 90,2 -184,5 -253,3
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 1022,2 86,8 943,7 -772,3 1022,2 1109,0 2052,6 1280,4
          aktiva 462,5 158,6 926,9 -234,7 462,5 621,1 1547,9 1313,3
          pasiva -559,7 71,8 -16,8 537,6 -559,7 -487,9 -504,7 32,9
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -404,8 148,6 51,3 259,4 -404,8 -256,2 -204,9 54,5
          aktiva -39,7 37,1 -31,4 46,3 -39,7 -2,6 -34,0 12,3
          pasiva 365,1 -111,5 -82,7 -213,1 365,1 253,6 170,9 -42,1
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 6351,1 2865,0 6971,9 6780,6 6351,1 9216,1 16188,0 22968,6
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 5878,4 532,0 -178,5 -448,4 5878,4 6410,4 6231,9 5783,4
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 5098,6 -577,6 141,2 455,7 5098,6 4521,0 4662,1 5117,8
4.5-Čisté chyby a opomenutí -779,8 -1109,6 319,6 904,1 -779,8 -1889,4 -1569,7 -665,6

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD