Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2015

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2015

 

v mil. USD I. Q 2015 II. Q 2015 III. Q 2015 IV. Q 2015 I. Q 2015 I.-II. Q 2015 I.-III. Q 2015 I.-IV. Q 2015
1-Běžný účet 3711,0 -1857,1 -1904,4 693,8 3711,0 1853,9 -50,4 643,3
          příjmy 39605,7 41295,8 39811,4 40806,5 39605,7 80901,5 120712,9 161519,3
          výdaje 35894,7 43152,8 41715,8 40112,7 35894,7 79047,5 120763,3 160876,0
1.A-Zboží a služby 3710,9 2791,7 2277,7 2261,3 3710,9 6502,6 8780,3 11041,7
          příjmy 35918,6 38691,8 37273,9 38680,3 35918,6 74610,4 111884,3 150564,6
          výdaje 32207,7 35900,1 34996,2 36419,0 32207,7 68107,8 103104,0 139522,9
1.A.a-Zboží 2903,0 1883,7 1359,8 1392,6 2903,0 4786,7 6146,5 7539,1
          vývoz 30848,6 32769,6 31326,2 32459,9 30848,6 63618,1 94944,4 127404,3
          dovoz 27945,5 30885,9 29966,5 31067,3 27945,5 58831,4 88797,9 119865,2
1.A.b-Služby 807,9 908,0 917,9 868,7 807,9 1715,9 2633,8 3502,5
          příjmy 5070,0 5922,2 5947,7 6220,4 5070,0 10992,2 16939,9 23160,3
          výdaje 4262,1 5014,2 5029,8 5351,7 4262,1 9276,3 14306,1 19657,8
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 309,1 347,5 331,4 271,3 309,1 656,6 988,0 1259,3
          příjmy 368,6 404,7 387,7 397,8 368,6 773,3 1161,0 1558,8
          výdaje 59,5 57,2 56,3 126,5 59,5 116,7 173,0 299,5
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -25,7 -52,8 6,4 -5,3 -25,7 -78,5 -72,1 -77,4
          příjmy 173,7 224,1 159,9 209,5 173,7 397,8 557,7 767,2
          výdaje 199,4 276,9 153,5 214,8 199,4 476,3 629,8 844,6
1.A.b.3-Doprava 175,9 259,5 271,0 219,9 175,9 435,4 706,4 926,3
          příjmy 1206,2 1407,2 1458,2 1427,9 1206,2 2613,4 4071,7 5499,5
          výdaje 1030,3 1147,7 1187,3 1208,0 1030,3 2178,0 3365,3 4573,3
1.A.b.4-Cestovní ruch 202,6 343,6 324,5 410,5 202,6 546,2 870,6 1281,2
          příjmy 1259,8 1559,2 1577,5 1632,3 1259,8 2819,0 4396,5 6028,8
          výdaje 1057,2 1215,6 1253,0 1221,8 1057,2 2272,9 3525,8 4747,6
1.A.b.5-Stavební práce 95,0 74,9 106,3 60,1 95,0 169,8 276,1 336,2
          příjmy 150,4 157,9 221,0 187,9 150,4 308,3 529,3 717,2
          výdaje 55,4 83,0 114,8 127,8 55,4 138,4 253,2 381,0
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -120,4 -140,1 -119,8 -83,7 -120,4 -260,5 -380,4 -464,0
          příjmy 57,0 55,0 59,8 55,8 57,0 112,0 171,8 227,7
          výdaje 177,4 195,1 179,7 139,5 177,4 372,5 552,2 691,7
1.A.b.7-Finanční služby 22,2 18,2 19,0 20,8 22,2 40,4 59,3 80,2
          příjmy 113,3 110,5 114,3 119,6 113,3 223,8 338,2 457,8
          výdaje 91,2 92,3 95,4 98,8 91,2 183,5 278,8 377,6
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -182,7 -215,5 -159,3 -200,3 -182,7 -398,2 -557,5 -757,8
          příjmy 87,8 126,7 121,2 128,0 87,8 214,4 335,7 463,6
          výdaje 270,4 342,2 280,6 328,2 270,4 612,6 893,2 1221,4
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 271,2 274,5 210,6 183,0 271,2 545,6 756,3 939,3
          příjmy 657,0 667,8 677,1 725,5 657,0 1324,8 2002,0 2727,4
          výdaje 385,8 393,4 466,5 542,4 385,8 779,2 1245,7 1788,1
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 79,7 5,5 -81,1 12,8 79,7 85,1 4,0 16,8
          příjmy 963,7 1162,1 1115,9 1284,9 963,7 2125,8 3241,7 4526,6
          výdaje 884,0 1156,6 1197,0 1272,1 884,0 2040,6 3237,6 4509,8
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -4,9 -5,0 11,2 -12,9 -4,9 -9,9 1,3 -11,6
          příjmy 28,1 41,6 48,4 46,7 28,1 69,8 118,2 164,9
          výdaje 33,0 46,6 37,3 59,6 33,0 79,6 116,9 176,5
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -14,0 -2,2 -2,1 -7,7 -14,0 -16,2 -18,3 -26,0
          příjmy 4,4 5,3 6,5 4,4 4,4 9,7 16,2 20,6
          výdaje 18,4 7,5 8,6 12,1 18,4 25,9 34,4 46,6
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3
          příjmy 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4
          výdaje 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
1.B-Prvotní důchody -569,3 -4550,6 -4116,7 -1188,0 -569,3 -5119,9 -9236,6 -10424,5
          příjmy 2125,8 1796,4 1857,7 1509,5 2125,8 3922,2 5779,9 7289,3
          výdaje 2695,1 6347,0 5974,3 2697,5 2695,1 9042,1 15016,4 17713,9
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 259,7 316,6 340,8 273,3 259,7 576,3 917,1 1190,4
          příjmy 425,6 503,4 518,0 491,0 425,6 929,0 1447,0 1938,0
          výdaje 165,9 186,8 177,2 217,7 165,9 352,7 530,0 747,6
1.B.2-Důchody z investic -1585,8 -4968,5 -4616,4 -1425,2 -1585,8 -6554,3 -11170,7 -12595,9
          příjmy 886,5 1126,0 1119,9 988,5 886,5 2012,5 3132,4 4120,9
          výdaje 2472,3 6094,5 5736,3 2413,7 2472,3 8566,8 14303,1 16716,8
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -1857,7 -4757,1 -4507,5 -1508,6 -1857,7 -6614,7 -11122,3 -12630,9
          příjmy 351,0 505,2 617,3 498,7 351,0 856,2 1473,5 1972,2
          výdaje 2208,7 5262,2 5124,9 2007,3 2208,7 7470,9 12595,8 14603,1
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -3,7 -519,5 -329,3 -121,5 -3,7 -523,2 -852,5 -974,0
          příjmy 93,5 132,5 120,0 115,9 93,5 226,0 346,0 461,9
          výdaje 97,2 652,0 449,3 237,3 97,2 749,2 1198,6 1435,9
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 122,3 83,8 85,0 58,8 122,3 206,1 291,1 349,9
          příjmy 288,7 264,0 247,1 227,8 288,7 552,7 799,8 1027,7
          výdaje 166,4 180,3 162,1 169,1 166,4 346,6 508,7 677,8
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 153,2 224,4 135,4 146,1 153,2 377,6 513,0 659,1
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 756,8 101,3 158,9 -36,0 756,8 858,1 1017,0 981,0
          příjmy 813,7 167,0 219,7 30,0 813,7 980,7 1200,4 1230,4
          výdaje 56,9 65,7 60,8 66,0 56,9 122,6 183,4 249,4
1.C-Druhotné důchody 569,4 -98,2 -65,4 -379,6 569,4 471,2 405,8 26,2
          příjmy 1561,3 807,6 679,8 616,7 1561,3 2368,9 3048,7 3665,4
          výdaje 991,9 905,8 745,2 996,3 991,9 1897,7 2642,9 3639,2
2-Kapitálový účet 1173,0 2133,7 297,3 395,5 1173,0 3306,7 3604,0 3999,5
          příjmy 1205,3 2168,8 332,8 545,0 1205,3 3374,1 3706,9 4251,9
          výdaje 32,3 35,1 35,5 149,5 32,3 67,4 102,9 252,4
3-Finanční účet 4334,4 1378,0 -689,7 1841,1 4334,4 5712,3 5022,6 6863,6
          aktiva 4935,7 2666,0 8044,5 880,9 4935,7 7601,7 15646,2 16527,1
          pasiva 601,3 1288,0 8734,2 -960,1 601,3 1889,4 10623,6 9663,4
3.1-Přímé investice 128,4 -56,6 834,1 1111,9 128,4 71,8 905,9 2017,8
          aktiva 1002,1 -255,9 1589,2 1342,8 1002,1 746,2 2335,4 3678,1
          pasiva 873,7 -199,3 755,1 230,9 873,7 674,4 1429,5 1660,4
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 392,3 734,3 -393,2 -420,1 392,3 1126,6 733,4 313,3
          aktiva 288,3 299,4 205,3 60,6 288,3 587,7 793,0 853,6
          pasiva -104,0 -434,9 598,5 480,7 -104,0 -538,9 59,6 540,3
3.1.1.2-Reinvestice zisků -624,4 -512,7 -486,4 -473,0 -624,4 -1137,0 -1623,4 -2096,4
          aktiva 150,9 174,6 225,1 416,9 150,9 325,5 550,6 967,5
          pasiva 775,3 687,3 711,5 889,9 775,3 1462,5 2174,1 3063,9
3.1.2-Dluhové nástroje 360,5 -278,2 1713,7 2004,9 360,5 82,3 1795,9 3800,9
          aktiva 562,9 -729,9 1158,8 865,3 562,9 -167,0 991,8 1857,0
          pasiva 202,4 -451,6 -554,9 -1139,7 202,4 -249,3 -804,2 -1943,8
3.2-Portfoliové investice 539,1 1427,7 -3325,7 -5317,0 539,1 1966,9 -1358,8 -6675,8
          aktiva 1681,0 958,8 -587,5 811,1 1681,0 2639,8 2052,3 2863,3
          pasiva 1141,8 -468,9 2738,2 6128,0 1141,8 672,9 3411,1 9539,1
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 877,9 398,3 172,4 73,2 877,9 1276,2 1448,6 1521,8
          aktiva 885,8 421,1 41,5 353,1 885,8 1306,9 1348,4 1701,5
          pasiva 7,9 22,8 -130,9 279,9 7,9 30,6 -100,2 179,7
3.2.2-Dluhové cenné papíry -338,8 1029,4 -3498,1 -5390,2 -338,8 690,6 -2807,5 -8197,6
          aktiva 795,2 537,7 -629,1 457,9 795,2 1332,9 703,9 1161,8
          pasiva 1134,0 -491,7 2869,0 5848,1 1134,0 642,3 3511,3 9359,4
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -22,9 180,3 -189,3 -160,4 -22,9 157,5 -31,9 -192,2
          aktiva -398,2 -260,7 -552,4 -431,3 -398,2 -658,9 -1211,3 -1642,7
          pasiva -375,4 -441,0 -363,1 -271,0 -375,4 -816,4 -1179,5 -1450,4
3.4-Ostatní investice 2204,1 -3510,4 -5156,2 3845,4 2204,1 -1306,3 -6462,5 -2617,1
          aktiva 1165,3 -1113,2 447,8 -3202,7 1165,3 52,1 500,0 -2702,7
          pasiva -1038,8 2397,2 5604,0 -7048,1 -1038,8 1358,4 6962,5 -85,6
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 447,2 -3510,2 -4887,3 5062,5 447,2 -3062,9 -7950,2 -2887,7
          aktiva 111,2 -490,9 346,3 -2775,9 111,2 -379,7 -33,3 -2809,2
          pasiva -336,0 3019,3 5233,7 -7838,4 -336,0 2683,3 7916,9 78,5
3.4.3-Půjčky 1468,9 -202,0 -69,7 152,2 1468,9 1266,9 1197,2 1349,4
          aktiva -91,8 -164,9 125,8 232,0 -91,8 -256,7 -130,9 101,1
          pasiva -1560,7 37,1 195,4 79,8 -1560,7 -1523,6 -1328,1 -1248,3
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -185,3 38,3 -46,5 165,5 -185,3 -147,1 -193,5 -28,0
          aktiva 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
          pasiva 185,4 -38,2 46,5 -165,5 185,4 147,2 193,7 28,1
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 591,1 -105,7 20,8 -1471,5 591,1 485,3 506,2 -965,3
          aktiva 1018,8 -362,0 -31,5 -638,5 1018,8 656,8 625,3 -13,2
          pasiva 427,7 -256,3 -52,3 832,9 427,7 171,4 119,1 952,0
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -117,8 269,2 -173,6 -63,4 -117,8 151,5 -22,1 -85,5
          aktiva 127,1 -95,5 7,2 -20,2 127,1 31,6 38,8 18,5
          pasiva 244,8 -364,7 180,7 43,1 244,8 -119,9 60,8 104,0
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 1485,6 3336,9 7147,4 2361,1 1485,6 4822,5 11969,9 14331,0
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 4884,0 276,7 -1607,1 1089,3 4884,0 5160,6 3553,5 4642,8
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 4334,4 1378,0 -689,7 1841,1 4334,4 5712,3 5022,6 6863,6
4.5-Čisté chyby a opomenutí -549,6 1101,3 917,4 751,8 -549,6 551,7 1469,1 2220,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD