Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2014

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2014

 

v mil. USD I. Q 2014 II. Q 2014 III. Q 2014 IV. Q 2014 I. Q 2014 I.-II. Q 2014 I.-III. Q 2014 I.-IV. Q 2014
1-Běžný účet 4114,2 -1870,2 -1761,5 91,5 4114,2 2244,0 482,5 574,1
          příjmy 46857,3 47801,9 42274,6 42778,6 46857,3 94659,1 136933,8 179712,4
          výdaje 42743,0 49672,1 44036,1 42687,1 42743,0 92415,1 136451,2 179138,3
1.A-Zboží a služby 4585,9 4005,6 2775,8 1890,4 4585,9 8591,5 11367,3 13257,7
          příjmy 43663,4 44252,4 40440,3 40227,3 43663,4 87915,8 128356,1 168583,4
          výdaje 39077,5 40246,8 37664,5 38336,9 39077,5 79324,3 116988,8 155325,7
1.A.a-Zboží 3599,2 3248,1 2188,9 1541,6 3599,2 6847,3 9036,2 10577,9
          vývoz 37694,5 37931,7 34400,2 33961,6 37694,5 75626,2 110026,5 143988,1
          dovoz 34095,3 34683,6 32211,3 32420,0 34095,3 68778,9 100990,2 133410,2
1.A.b-Služby 986,7 757,5 586,9 348,8 986,7 1744,2 2331,1 2679,8
          příjmy 5968,9 6320,7 6040,0 6265,7 5968,9 12289,6 18329,6 24595,3
          výdaje 4982,2 5563,2 5453,2 5916,9 4982,2 10545,4 15998,5 21915,5
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 360,3 356,6 330,2 329,5 360,3 716,9 1047,1 1376,7
          příjmy 421,2 420,3 392,3 425,9 421,2 841,5 1233,8 1659,7
          výdaje 60,9 63,7 62,1 96,4 60,9 124,5 186,7 283,1
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 16,6 -47,1 53,6 11,4 16,6 -30,6 23,0 34,5
          příjmy 150,5 136,7 190,0 190,9 150,5 287,2 477,2 668,1
          výdaje 133,9 183,8 136,4 179,5 133,9 317,7 454,1 633,6
1.A.b.3-Doprava 241,5 181,5 156,8 70,7 241,5 423,0 579,8 650,5
          příjmy 1437,2 1426,2 1389,1 1298,2 1437,2 2863,4 4252,6 5550,8
          výdaje 1195,7 1244,8 1232,3 1227,5 1195,7 2440,5 3672,8 4900,3
1.A.b.4-Cestovní ruch 413,7 470,4 350,4 425,4 413,7 884,1 1234,5 1660,0
          příjmy 1564,3 1744,7 1668,3 1713,4 1564,3 3309,1 4977,4 6690,8
          výdaje 1150,7 1274,3 1317,9 1288,0 1150,7 2425,0 3742,9 5030,8
1.A.b.5-Stavební práce 58,6 62,6 71,4 40,1 58,6 121,2 192,6 232,8
          příjmy 99,1 171,7 201,9 212,4 99,1 270,8 472,6 685,1
          výdaje 40,5 109,1 130,4 172,3 40,5 149,6 280,0 452,3
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -157,5 -181,6 -160,5 -123,1 -157,5 -339,1 -499,6 -622,7
          příjmy 87,5 71,1 55,4 59,0 87,5 158,6 214,0 273,0
          výdaje 244,9 252,7 215,9 182,1 244,9 497,7 713,6 895,7
1.A.b.7-Finanční služby -61,1 -85,5 -50,1 -269,4 -61,1 -146,5 -196,6 -466,1
          příjmy 129,4 122,9 117,8 126,0 129,4 252,2 370,1 496,0
          výdaje 190,4 208,4 167,9 395,4 190,4 398,8 566,7 962,1
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -275,3 -220,9 -159,1 -182,9 -275,3 -496,2 -655,3 -838,1
          příjmy 67,0 130,9 123,1 161,0 67,0 197,9 321,0 482,0
          výdaje 342,3 351,8 282,2 343,8 342,3 694,1 976,3 1320,1
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 247,2 270,1 180,7 210,3 247,2 517,3 698,0 908,3
          příjmy 711,2 714,0 699,4 743,6 711,2 1425,2 2124,6 2868,2
          výdaje 463,9 443,9 518,7 533,2 463,9 907,9 1426,6 1959,8
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 164,1 -75,7 -188,1 -155,1 164,1 88,4 -99,7 -254,7
          příjmy 1264,4 1297,3 1150,1 1290,8 1264,4 2561,7 3711,7 5002,6
          výdaje 1100,3 1373,0 1338,2 1445,9 1100,3 2473,2 3811,4 5257,3
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -4,3 38,0 7,0 3,3 -4,3 33,6 40,7 43,9
          příjmy 32,2 80,5 46,1 37,6 32,2 112,7 158,7 196,4
          výdaje 36,5 42,5 39,0 34,4 36,5 79,0 118,1 152,4
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -17,2 -11,0 -5,6 -11,8 -17,2 -28,2 -33,8 -45,6
          příjmy 4,9 4,3 6,4 6,7 4,9 9,3 15,6 22,3
          výdaje 22,1 15,3 12,0 18,5 22,1 37,4 49,4 68,0
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5
          příjmy 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody 336,9 -6532,1 -4092,1 -2048,4 336,9 -6195,1 -10287,3 -12335,7
          příjmy 2631,6 1860,3 1472,0 1350,2 2631,6 4491,9 5963,9 7314,1
          výdaje 2294,7 8392,4 5564,1 3398,7 2294,7 10687,1 16251,2 19649,8
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 252,3 268,9 265,0 263,9 252,3 521,2 786,2 1050,0
          příjmy 479,2 475,9 451,0 451,9 479,2 955,1 1406,1 1858,0
          výdaje 226,9 207,0 186,0 188,1 226,9 433,9 620,0 808,0
1.B.2-Důchody z investic -1012,0 -7009,7 -4364,7 -2256,1 -1012,0 -8021,7 -12386,4 -14642,5
          příjmy 993,3 1111,3 949,6 888,1 993,3 2104,5 3054,2 3942,3
          výdaje 2005,3 8120,9 5314,3 3144,2 2005,3 10126,3 15440,6 18584,8
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -1210,8 -6603,4 -4290,3 -2216,3 -1210,8 -7814,2 -12104,5 -14320,7
          příjmy 451,0 487,8 411,4 384,0 451,0 938,8 1350,2 1734,2
          výdaje 1661,8 7091,2 4701,6 2600,3 1661,8 8753,0 13454,7 16054,9
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -6,2 -712,8 -272,9 -212,7 -6,2 -719,0 -991,9 -1204,6
          příjmy 146,6 107,2 115,2 107,5 146,6 253,8 369,0 476,5
          výdaje 152,9 820,0 388,1 320,2 152,9 972,8 1360,9 1681,1
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 118,5 139,2 101,8 64,7 118,5 257,7 359,5 424,2
          příjmy 309,2 348,9 326,4 288,4 309,2 658,1 984,5 1272,9
          výdaje 190,7 209,7 224,6 223,7 190,7 400,4 625,0 848,7
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 86,4 167,4 96,7 108,2 86,4 253,8 350,5 458,7
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 1096,7 208,7 7,6 -56,2 1096,7 1305,4 1312,9 1256,7
          příjmy 1159,1 273,1 71,4 10,2 1159,1 1432,2 1503,6 1513,8
          výdaje 62,4 64,4 63,8 66,4 62,4 126,9 190,7 257,1
1.C-Druhotné důchody -808,6 656,3 -445,1 249,6 -808,6 -152,4 -597,5 -347,9
          příjmy 562,3 1689,1 362,4 1201,1 562,3 2251,4 2613,8 3814,8
          výdaje 1370,9 1032,9 807,5 951,5 1370,9 2403,8 3211,3 4162,7
2-Kapitálový účet 1072,0 43,3 100,9 346,5 1072,0 1115,3 1216,1 1562,6
          příjmy 1072,6 46,1 109,1 349,6 1072,6 1118,7 1227,7 1577,3
          výdaje 0,6 2,8 8,2 3,1 0,6 3,4 11,6 14,7
3-Finanční účet 4503,4 -1290,6 -623,4 409,8 4503,4 3212,8 2589,5 2999,2
          aktiva 6478,9 1301,6 422,9 3627,0 6478,9 7780,5 8203,4 11830,3
          pasiva 1975,4 2592,2 1046,3 3217,2 1975,4 4567,6 5613,9 8831,1
3.1-Přímé investice -1275,0 -2274,4 -748,2 309,0 -1275,0 -3549,3 -4297,5 -3988,5
          aktiva 1956,5 -2078,8 2061,4 1992,8 1956,5 -122,3 1939,1 3932,0
          pasiva 3231,4 195,6 2809,6 1683,9 3231,4 3427,0 6236,7 7920,5
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -60,2 2220,2 -119,9 -240,1 -60,2 2160,0 2040,1 1800,0
          aktiva 126,2 320,5 596,2 345,1 126,2 446,7 1042,9 1388,0
          pasiva 186,4 -1899,6 716,1 585,2 186,4 -1713,3 -997,2 -412,0
3.1.1.2-Reinvestice zisků -891,6 -855,0 -491,3 -208,1 -891,6 -1746,6 -2237,9 -2446,0
          aktiva 345,7 355,7 267,7 235,1 345,7 701,4 969,1 1204,2
          pasiva 1237,3 1210,7 759,0 443,2 1237,3 2448,0 3207,0 3650,1
3.1.2-Dluhové nástroje -323,2 -3639,5 -137,0 757,2 -323,2 -3962,7 -4099,7 -3342,6
          aktiva 1484,5 -2755,0 1197,6 1412,7 1484,5 -1270,4 -72,8 1339,9
          pasiva 1807,7 884,5 1334,6 655,5 1807,7 2692,3 4026,9 4682,4
3.2-Portfoliové investice -854,0 4037,2 307,3 849,7 -854,0 3183,2 3490,4 4340,2
          aktiva 714,1 1120,7 554,4 1213,4 714,1 1834,8 2389,2 3602,6
          pasiva 1568,1 -2916,5 247,1 363,7 1568,1 -1348,3 -1101,2 -737,6
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 164,3 658,5 336,5 142,6 164,3 822,8 1159,3 1301,9
          aktiva 416,8 884,7 159,3 121,4 416,8 1301,5 1460,8 1582,2
          pasiva 252,5 226,2 -177,2 -21,2 252,5 478,6 301,5 280,3
3.2.2-Dluhové cenné papíry -1018,3 3378,7 -29,2 707,1 -1018,3 2360,3 2331,1 3038,2
          aktiva 297,3 236,0 395,1 1092,0 297,3 533,4 928,4 2020,4
          pasiva 1315,7 -3142,6 424,3 384,9 1315,7 -1827,0 -1402,7 -1017,8
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -138,9 -25,0 -37,4 -85,9 -138,9 -163,9 -201,3 -287,2
          aktiva -347,7 -404,0 -327,3 -412,4 -347,7 -751,7 -1079,0 -1491,4
          pasiva -208,9 -378,9 -289,9 -326,4 -208,9 -587,8 -877,7 -1204,1
3.4-Ostatní investice 5511,0 -4659,0 516,1 -1964,3 5511,0 852,0 1368,1 -596,2
          aktiva 2895,8 1033,0 -1204,5 -468,2 2895,8 3928,7 2724,3 2256,0
          pasiva -2615,2 5692,0 -1720,6 1496,1 -2615,2 3076,7 1356,2 2852,3
3.4.1-Ostatní účasti 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9
          aktiva 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 3669,5 -6023,3 -1459,0 -2280,8 3669,5 -2353,8 -3812,8 -6093,7
          aktiva 239,1 291,0 -1517,3 -285,7 239,1 530,1 -987,2 -1272,9
          pasiva -3430,3 6314,2 -58,3 1995,1 -3430,3 2883,9 2825,7 4820,8
3.4.3-Půjčky 537,3 955,2 1680,9 1330,5 537,3 1492,6 3173,5 4504,0
          aktiva 939,6 408,0 337,7 464,0 939,6 1347,6 1685,4 2149,4
          pasiva 402,3 -547,2 -1343,2 -866,5 402,3 -144,9 -1488,1 -2354,6
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 32,7 36,9 105,2 -1,9 32,7 69,6 174,8 172,9
          aktiva 34,0 7,3 56,5 21,5 34,0 41,3 97,8 119,3
          pasiva 1,3 -29,6 -48,7 23,4 1,3 -28,3 -77,0 -53,6
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 1310,9 565,7 146,8 -848,8 1310,9 1876,7 2023,5 1174,7
          aktiva 1076,2 375,1 -83,1 -630,5 1076,2 1451,3 1368,1 737,6
          pasiva -234,7 -190,6 -230,0 218,3 -234,7 -425,4 -655,3 -437,1
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -40,3 -193,6 42,1 -163,2 -40,3 -233,9 -191,7 -354,9
          aktiva 606,0 -48,4 1,7 -37,5 606,0 557,6 559,3 521,8
          pasiva 646,2 145,2 -40,4 125,7 646,2 791,4 751,0 876,7
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 1260,2 1630,7 -661,1 1301,3 1260,2 2890,9 2229,8 3531,1
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 5186,2 -1826,9 -1660,6 438,0 5186,2 3359,3 1698,7 2136,7
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 4503,4 -1290,6 -623,4 409,8 4503,4 3212,8 2589,5 2999,2
4.5-Čisté chyby a opomenutí -682,8 536,3 1037,3 -28,2 -682,8 -146,5 890,8 862,6

 

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.

 Celá časová řada je dostupná v systému ARAD