Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2013

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2013

 

v mil. USD I. Q 2013 II. Q 2013 III. Q 2013 IV. Q 2013 I. Q 2013 I.-II. Q 2013 I.-III. Q 2013 I.-IV. Q 2013
1-Běžný účet 821,8 -199,8 -1525,6 -263,8 821,8 622,0 -903,5 -1167,3
          příjmy 40063,7 41914,9 43083,0 45446,3 40063,7 81978,6 125061,6 170507,9
          výdaje 39241,9 42114,7 44608,6 45710,0 39241,9 81356,6 125965,2 171675,2
1.A-Zboží a služby 3490,3 3925,1 2421,0 2174,9 3490,3 7415,4 9836,4 12011,3
          příjmy 37149,3 39638,0 40788,1 42301,8 37149,3 76787,3 117575,3 159877,2
          výdaje 33659,0 35712,9 38367,0 40126,9 33659,0 69371,9 107738,9 147865,9
1.A.a-Zboží 2409,1 3008,5 1662,2 1370,0 2409,1 5417,6 7079,8 8449,8
          vývoz 31647,9 33800,7 34785,5 35827,0 31647,9 65448,6 100234,0 136061,0
          dovoz 29238,8 30792,2 33123,3 34457,0 29238,8 60031,0 93154,2 127611,2
1.A.b-Služby 1081,2 916,6 758,8 804,9 1081,2 1997,8 2756,6 3561,5
          příjmy 5501,4 5837,3 6002,6 6474,9 5501,4 11338,7 17341,3 23816,2
          výdaje 4420,2 4920,7 5243,8 5670,0 4420,2 9340,9 14584,7 20254,7
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 294,4 330,2 339,9 284,8 294,4 624,6 964,4 1249,3
          příjmy 340,2 390,6 395,9 369,1 340,2 730,7 1126,6 1495,7
          výdaje 45,8 60,4 56,0 84,3 45,8 106,1 162,1 246,4
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -2,9 5,1 -8,0 -27,6 -2,9 2,2 -5,8 -33,4
          příjmy 50,1 63,5 74,3 90,3 50,1 113,6 188,0 278,3
          výdaje 53,0 58,4 82,4 117,9 53,0 111,4 193,8 311,7
1.A.b.3-Doprava 188,7 138,0 148,0 8,8 188,7 326,7 474,8 483,5
          příjmy 1283,8 1325,4 1420,5 1352,5 1283,8 2609,3 4029,8 5382,3
          výdaje 1095,1 1187,4 1272,5 1343,7 1095,1 2282,6 3555,1 4898,8
1.A.b.4-Cestovní ruch 607,6 588,4 447,6 737,6 607,6 1196,0 1643,6 2381,2
          příjmy 1647,0 1696,3 1770,0 1879,5 1647,0 3343,2 5113,2 6992,7
          výdaje 1039,4 1107,9 1322,3 1141,9 1039,4 2147,3 3469,6 4611,5
1.A.b.5-Stavební práce -14,3 -0,6 35,9 89,0 -14,3 -15,0 20,9 109,9
          příjmy 89,7 157,3 154,0 204,9 89,7 247,0 401,1 606,0
          výdaje 104,1 157,9 118,2 115,9 104,1 262,0 380,2 496,0
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -139,4 -141,6 -161,9 -119,4 -139,4 -281,0 -443,0 -562,3
          příjmy 71,0 58,1 67,9 70,1 71,0 129,1 196,9 267,0
          výdaje 210,4 199,7 229,8 189,5 210,4 410,1 639,9 829,4
1.A.b.7-Finanční služby -20,7 -57,6 -49,6 10,8 -20,7 -78,3 -127,9 -117,2
          příjmy 102,0 100,4 111,4 133,0 102,0 202,4 313,8 446,8
          výdaje 122,7 158,0 161,0 122,3 122,7 280,7 441,7 564,0
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -146,7 -240,6 -176,2 -203,4 -146,7 -387,3 -563,5 -766,9
          příjmy 87,5 75,5 88,1 134,6 87,5 163,0 251,0 385,6
          výdaje 234,2 316,0 264,3 338,0 234,2 550,2 814,5 1152,5
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 167,5 164,8 170,8 146,3 167,5 332,2 503,0 649,4
          příjmy 588,7 644,5 653,5 757,3 588,7 1233,3 1886,8 2644,0
          výdaje 421,3 479,8 482,7 610,9 421,3 901,0 1383,7 1994,7
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 157,7 124,6 1,6 -115,7 157,7 282,4 283,9 168,2
          příjmy 1200,8 1264,1 1202,3 1430,7 1200,8 2464,9 3667,2 5097,9
          výdaje 1043,1 1139,5 1200,7 1546,4 1043,1 2182,6 3383,3 4929,7
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby 4,6 9,9 13,8 0,5 4,6 14,5 28,4 28,9
          příjmy 32,4 52,3 57,0 43,5 32,4 84,7 141,7 185,1
          výdaje 27,8 42,4 43,2 42,9 27,8 70,1 113,3 156,2
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -15,5 -4,1 -3,5 -7,5 -15,5 -19,6 -23,1 -30,6
          příjmy 7,9 9,2 7,2 8,8 7,9 17,1 24,4 33,2
          výdaje 23,5 13,3 10,7 16,3 23,5 36,7 47,4 63,8
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,2 0,1 0,6 0,6 0,2 0,3 0,9 1,4
          příjmy 0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,4 1,0 1,6
          výdaje 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
1.B-Prvotní důchody -2106,5 -3559,5 -3759,7 -3240,9 -2106,5 -5666,0 -9425,8 -12666,7
          příjmy 2162,6 1797,5 1426,4 1434,8 2162,6 3960,1 5386,5 6821,3
          výdaje 4269,1 5357,0 5186,1 4675,7 4269,1 9626,1 14812,2 19487,9
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 96,5 156,6 185,7 217,2 96,5 253,1 438,8 656,0
          příjmy 363,4 425,3 440,7 497,3 363,4 788,8 1229,5 1726,8
          výdaje 267,0 268,7 255,0 280,1 267,0 535,7 790,6 1070,8
1.B.2-Důchody z investic -3198,8 -3986,7 -3992,7 -3457,1 -3198,8 -7185,5 -11178,2 -14635,2
          příjmy 750,4 1045,9 882,3 878,5 750,4 1796,3 2678,6 3557,1
          výdaje 3949,3 5032,5 4875,0 4335,6 3949,3 8981,8 13856,7 18192,3
1.B.2.1-Důchody z přímých investice -3285,2 -3210,4 -4183,7 -3360,0 -3285,2 -6495,6 -10679,3 -14039,3
          příjmy 286,1 510,6 338,3 369,9 286,1 796,7 1135,0 1504,9
          výdaje 3571,3 3721,0 4522,0 3729,9 3571,3 7292,3 11814,3 15544,2
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -9,2 -967,2 2,9 -234,7 -9,2 -976,4 -973,4 -1208,1
          příjmy 129,6 168,4 150,7 171,6 129,6 298,0 448,8 620,3
          výdaje 138,8 1135,6 147,8 406,2 138,8 1274,4 1422,2 1828,4
1.B.2.3-Ostatní důchody z investic 11,1 103,9 107,5 52,6 11,1 115,0 222,5 275,1
          příjmy 250,2 279,8 312,7 252,0 250,2 530,0 842,7 1094,8
          výdaje 239,2 175,9 205,2 199,5 239,2 415,0 620,2 819,7
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 84,5 87,0 80,5 85,1 84,5 171,5 252,1 337,1
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 995,9 270,5 47,2 -1,1 995,9 1266,4 1313,6 1312,5
          příjmy 1048,8 326,3 103,4 58,9 1048,8 1375,1 1478,5 1537,4
          výdaje 52,9 55,8 56,2 60,0 52,9 108,7 164,9 224,8
1.C-Druhotné důchody -562,0 -565,4 -186,8 802,2 -562,0 -1127,4 -1314,2 -512,0
          příjmy 751,8 479,5 868,6 1709,6 751,8 1231,2 2099,8 3809,5
          výdaje 1313,7 1044,9 1055,4 907,4 1313,7 2358,6 3414,0 4321,4
2-Kapitálový účet 29,6 192,0 2956,3 1090,9 29,6 221,7 3178,0 4268,9
          příjmy 30,8 259,0 2958,8 1093,9 30,8 289,8 3248,7 4342,6
          výdaje 1,2 67,0 2,5 3,0 1,2 68,2 70,7 73,7
3-Finanční účet 2043,0 -608,9 2261,9 -186,8 2043,0 1434,1 3696,0 3509,2
          aktiva 4096,0 3189,0 2704,9 10301,0 4096,0 7285,0 9989,9 20291,0
          pasiva 2053,0 3797,9 443,0 10487,9 2053,0 5850,9 6293,9 16781,8
3.1-Přímé investice 92,6 93,7 97,6 93,5 92,6 186,3 283,9 377,4
          aktiva 1886,0 1907,9 1986,7 1902,9 1886,0 3793,9 5780,7 7683,5
          pasiva 1793,3 1814,2 1889,2 1809,4 1793,3 3607,6 5496,7 7306,1
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 175,1 177,2 184,5 176,7 175,1 352,3 536,7 713,4
          aktiva 600,2 607,2 632,3 605,6 600,2 1207,5 1839,8 2445,4
          pasiva 425,1 430,1 447,8 428,9 425,1 855,2 1303,1 1732,0
3.1.1.2-Reinvestice zisků -874,4 -884,6 -921,1 -882,2 -874,4 -1759,0 -2680,1 -3562,4
          aktiva 203,4 205,7 214,2 205,2 203,4 409,1 623,3 828,5
          pasiva 1077,8 1090,3 1135,4 1087,4 1077,8 2168,1 3303,4 4390,9
3.1.2-Dluhové nástroje 791,9 801,2 834,2 799,0 791,9 1593,1 2427,3 3226,4
          aktiva 1082,4 1095,0 1140,2 1092,1 1082,4 2177,3 3317,5 4409,6
          pasiva 290,4 293,8 306,0 293,0 290,4 584,3 890,2 1183,2
3.2-Portfoliové investice -944,1 -2391,0 375,2 -1688,8 -944,1 -3335,1 -2959,9 -4648,7
          aktiva -203,8 -31,0 367,2 -18,8 -203,8 -234,8 132,4 113,6
          pasiva 740,3 2360,0 -8,0 1670,0 740,3 3100,3 3092,3 4762,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 167,6 439,2 62,6 -254,1 167,6 606,8 669,4 415,4
          aktiva 203,1 374,8 126,8 -183,6 203,1 577,9 704,7 521,2
          pasiva 35,5 -64,5 64,2 70,5 35,5 -28,9 35,3 105,8
3.2.2-Dluhové cenné papíry -1111,7 -2830,2 312,6 -1434,7 -1111,7 -3941,9 -3629,4 -5064,1
          aktiva -406,9 -405,8 240,3 164,8 -406,9 -812,7 -572,4 -407,6
          pasiva 704,8 2424,4 -72,2 1599,5 704,8 3129,2 3057,0 4656,5
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -4,3 -72,6 -55,7 -108,1 -4,3 -76,8 -132,5 -240,6
          aktiva -381,6 -309,5 -191,5 -352,1 -381,6 -691,1 -882,7 -1234,8
          pasiva -377,3 -237,0 -135,9 -244,1 -377,3 -614,3 -750,2 -994,2
3.4-Ostatní investice 2619,3 2109,3 1483,3 -7662,3 2619,3 4728,6 6211,9 -1450,4
          aktiva 2515,9 1970,0 181,0 -409,8 2515,9 4485,9 4666,9 4257,1
          pasiva -103,4 -139,3 -1302,3 7252,6 -103,4 -242,7 -1545,0 5707,6
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -59,0 385,3 531,2 -7663,4 -59,0 326,3 857,6 -6805,8
          aktiva 1027,8 610,3 -515,7 -731,5 1027,8 1638,2 1122,4 390,9
          pasiva 1086,8 225,0 -1047,0 6931,9 1086,8 1311,8 264,8 7196,7
3.4.3-Půjčky 1574,2 1427,0 319,2 1014,1 1574,2 3001,1 3320,3 4334,4
          aktiva 1066,6 1075,5 235,9 1111,3 1066,6 2142,1 2378,0 3489,3
          pasiva -507,6 -351,4 -83,3 97,3 -507,6 -859,1 -942,3 -845,1
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -114,9 379,3 -175,9 -254,9 -114,9 264,4 88,5 -166,5
          aktiva -139,8 409,3 -149,4 -247,6 -139,8 269,5 120,1 -127,6
          pasiva -24,9 30,0 26,5 7,3 -24,9 5,1 31,6 38,9
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 1154,0 202,7 546,4 -1140,6 1154,0 1356,7 1903,1 762,5
          aktiva 505,8 -175,1 597,6 -487,0 505,8 330,7 928,3 441,4
          pasiva -648,1 -377,8 51,2 653,7 -648,1 -1026,0 -974,8 -321,1
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky 65,0 -285,0 262,4 382,6 65,0 -220,0 42,4 425,0
          aktiva 55,4 50,0 12,6 -54,9 55,4 105,4 118,1 63,1
          pasiva -9,5 335,0 -249,8 -437,5 -9,5 325,5 75,7 -361,9
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 279,5 -348,4 361,5 9178,9 279,5 -68,8 292,7 9471,5
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 851,5 -7,8 1430,8 827,1 851,5 843,7 2274,4 3101,5
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 2043,0 -608,9 2261,9 -186,8 2043,0 1434,1 3696,0 3509,2
4.5-Čisté chyby a opomenutí 1191,6 -601,1 831,1 -1014,0 1191,6 590,4 1421,6 407,6

 

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.

  

Celá časová řada je dostupná v systému ARAD