Platební bilance v EUR - čtvrtletní - rok 2018

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2018

 

v mil. EUR I. Q 2018 II. Q 2018 III. Q 2018 IV. Q 2018 I. Q 2018 I.-II. Q 2018 I.-III. Q 2018 I.-IV. Q 2018
1-Běžný účet 2306,4 168,6 -2268,0 753,4 2306,4 2475,0 207,1 960,5
          příjmy 43153,2 43915,9 41433,2 46538,2 43153,2 87069,0 128502,2 175040,5
          výdaje 40846,8 43747,2 43701,2 45784,8 40846,8 84594,0 128295,2 174080,0
1.A-Zboží a služby 4338,6 3843,0 1666,8 2630,9 4338,6 8181,6 9848,4 12479,3
          příjmy 40159,1 40503,0 38469,8 42703,2 40159,1 80662,1 119131,9 161835,1
          výdaje 35820,5 36660,0 36803,0 40072,4 35820,5 72480,5 109283,5 149355,8
1.A.a-Zboží 3111,3 2447,5 796,0 1462,6 3111,3 5558,8 6354,8 7817,4
          vývoz 34131,2 34130,8 32040,5 35663,5 34131,2 68262,0 100302,5 135966,0
          dovoz 31019,9 31683,2 31244,5 34200,9 31019,9 62703,2 93947,6 128148,6
1.A.b-Služby 1227,3 1395,5 870,8 1168,3 1227,3 2622,8 3493,6 4661,9
          příjmy 6027,8 6372,3 6429,3 7039,7 6027,8 12400,1 18829,4 25869,1
          výdaje 4800,6 4976,8 5558,5 5871,4 4800,6 9777,3 15335,8 21207,3
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 423,6 415,8 401,3 401,4 423,6 839,4 1240,7 1642,2
          příjmy 481,3 483,7 469,8 488,2 481,3 965,1 1434,9 1923,1
          výdaje 57,7 68,0 68,4 86,8 57,7 125,7 194,1 280,9
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 1,1 -18,5 -37,7 17,8 1,1 -17,4 -55,1 -37,3
          příjmy 145,4 158,5 153,1 231,5 145,4 303,9 457,1 688,6
          výdaje 144,3 177,1 190,8 213,7 144,3 321,3 512,2 725,8
1.A.b.3-Doprava 299,5 384,8 334,7 333,6 299,5 684,4 1019,0 1352,6
          příjmy 1466,2 1594,4 1609,4 1672,9 1466,2 3060,6 4670,0 6342,9
          výdaje 1166,6 1209,6 1274,7 1339,4 1166,6 2376,2 3650,9 4990,3
1.A.b.4-Cestovní ruch 265,5 321,5 340,2 318,8 265,5 586,9 927,1 1246,0
          příjmy 1515,0 1586,5 1605,9 1578,8 1515,0 3101,5 4707,4 6286,2
          výdaje 1249,5 1265,1 1265,7 1259,9 1249,5 2514,6 3780,3 5040,2
1.A.b.5-Stavební práce 69,7 63,0 66,6 88,2 69,7 132,7 199,2 287,5
          příjmy 94,2 94,0 99,3 133,3 94,2 188,1 287,5 420,8
          výdaje 24,5 31,0 32,8 45,0 24,5 55,5 88,3 133,3
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -79,8 -83,8 -103,4 -72,4 -79,8 -163,6 -267,0 -339,4
          příjmy 92,1 69,4 78,5 92,5 92,1 161,5 240,0 332,5
          výdaje 171,9 153,2 181,9 164,9 171,9 325,1 507,0 671,9
1.A.b.7-Finanční služby 22,8 52,2 36,2 30,7 22,8 75,0 111,3 142,0
          příjmy 92,2 118,0 95,2 98,2 92,2 210,2 305,4 403,6
          výdaje 69,4 65,8 59,0 67,5 69,4 135,2 194,2 261,6
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -173,5 -222,7 -191,0 -255,1 -173,5 -396,1 -587,1 -842,2
          příjmy 85,5 97,6 110,7 128,6 85,5 183,1 293,9 422,4
          výdaje 259,0 320,3 301,7 383,7 259,0 579,3 881,0 1264,7
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 335,5 383,1 359,9 374,9 335,5 718,7 1078,6 1453,5
          příjmy 857,3 875,3 874,7 995,3 857,3 1732,6 2607,3 3602,6
          výdaje 521,7 492,2 514,8 620,4 521,7 1013,9 1528,7 2149,1
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 88,8 103,0 -356,1 -58,2 88,8 191,8 -164,2 -222,4
          příjmy 1151,7 1223,7 1244,7 1548,1 1151,7 2375,4 3620,1 5168,2
          výdaje 1062,9 1120,7 1600,8 1606,2 1062,9 2183,6 3784,4 5390,6
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -21,7 0,6 24,6 -8,9 -21,7 -21,0 3,5 -5,4
          příjmy 39,5 62,8 80,5 59,0 39,5 102,3 182,8 241,9
          výdaje 61,2 62,2 55,9 67,9 61,2 123,4 179,3 247,2
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -4,5 -3,5 -4,7 -2,7 -4,5 -8,0 -12,7 -15,4
          příjmy 7,3 8,2 7,3 13,3 7,3 15,6 22,8 36,2
          výdaje 11,8 11,7 11,9 16,1 11,8 23,6 35,5 51,5
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
          příjmy 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -1254,9 -3211,5 -3570,4 -2055,9 -1254,9 -4466,5 -8036,9 -10092,8
          příjmy 2651,1 2808,5 2236,4 2363,7 2651,1 5459,6 7696,0 10059,7
          výdaje 3906,0 6020,1 5806,7 4419,7 3906,0 9926,1 15732,9 20152,5
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 341,6 309,3 298,1 235,6 341,6 650,9 949,0 1184,5
          příjmy 651,8 661,0 645,3 626,7 651,8 1312,8 1958,2 2584,8
          výdaje 310,2 351,8 347,2 391,1 310,2 662,0 1009,2 1400,3
1.B.2-Důchody z investic -2171,7 -3775,7 -3940,8 -2272,1 -2171,7 -5947,3 -9888,1 -12160,2
          příjmy 1361,2 1829,7 1452,6 1682,3 1361,2 3190,9 4643,5 6325,8
          výdaje 3532,8 5605,4 5393,5 3954,4 3532,8 9138,2 14531,6 18486,0
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -2491,0 -3736,5 -4055,3 -2430,1 -2491,0 -6227,5 -10282,8 -12712,9
          příjmy 822,0 939,8 880,4 1045,2 822,0 1761,8 2642,2 3687,4
          výdaje 3313,0 4676,4 4935,7 3475,3 3313,0 7989,3 12925,0 16400,3
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic 68,8 -493,5 -136,7 -137,8 68,8 -424,7 -561,4 -699,2
          příjmy 92,4 259,3 111,5 110,3 92,4 351,8 463,2 573,5
          výdaje 23,7 752,8 248,1 248,0 23,7 776,5 1024,6 1272,7
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 82,3 80,8 49,9 43,2 82,3 163,1 213,0 256,2
          příjmy 278,5 256,9 259,5 274,3 278,5 535,5 795,0 1069,2
          výdaje 196,2 176,2 209,6 231,1 196,2 372,4 582,0 813,0
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 168,2 373,6 201,3 252,6 168,2 541,8 743,1 995,8
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 575,1 254,8 72,3 -19,4 575,1 830,0 902,3 882,9
          příjmy 638,2 317,8 138,4 54,8 638,2 955,9 1094,3 1149,1
          výdaje 63,0 62,9 66,0 74,2 63,0 126,0 192,0 266,2
1.C-Druhotné důchody -777,2 -462,9 -364,4 178,5 -777,2 -1240,1 -1604,5 -1426,0
          příjmy 343,0 604,3 727,1 1471,2 343,0 947,3 1674,4 3145,6
          výdaje 1120,2 1067,2 1091,4 1292,8 1120,2 2187,4 3278,8 4571,6
2-Kapitálový účet 49,7 -49,6 151,0 342,2 49,7 0,1 151,1 493,3
          příjmy 317,8 252,5 472,0 1351,1 317,8 570,3 1042,3 2393,4
          výdaje 268,0 302,1 321,0 1008,9 268,0 570,2 891,2 1900,1
3-Finanční účet 2894,6 692,2 -1933,5 733,5 2894,6 3586,8 1653,3 2386,9
          aktiva 1771,6 1723,2 1816,3 2301,2 1771,6 3494,8 5311,1 7612,3
          pasiva -1123,0 1031,0 3749,8 1567,7 -1123,0 -92,0 3657,8 5225,5
3.1-Přímé investice 697,8 -626,5 -1050,0 -989,7 697,8 71,3 -978,7 -1968,4
          aktiva 1280,9 1030,2 1356,7 1478,1 1280,9 2311,1 3667,8 5146,0
          pasiva 583,1 1656,7 2406,7 2467,8 583,1 2239,8 4646,6 7114,4
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 1374,7 572,0 241,0 230,7 1374,7 1946,7 2187,8 2418,4
          aktiva 717,1 594,7 753,1 504,9 717,1 1311,8 2065,0 2569,8
          pasiva -657,6 22,7 512,1 274,2 -657,6 -634,9 -122,8 151,4
3.1.1.2-Reinvestice zisků -457,1 -425,3 -431,3 -198,0 -457,1 -882,4 -1313,7 -1511,6
          aktiva 640,2 608,8 596,5 946,5 640,2 1249,0 1845,5 2791,9
          pasiva 1097,3 1034,0 1027,8 1144,4 1097,3 2131,4 3159,2 4303,6
3.1.2-Dluhové nástroje -219,8 -773,3 -859,7 -1022,4 -219,8 -993,1 -1852,8 -2875,2
          aktiva -76,5 -173,2 7,1 26,8 -76,5 -249,7 -242,6 -215,8
          pasiva 143,4 600,0 866,8 1049,2 143,4 743,4 1610,2 2659,4
3.2-Portfoliové investice -1960,5 3713,8 -16,5 -630,1 -1960,5 1753,3 1736,8 1106,7
          aktiva -221,4 242,9 62,3 -471,5 -221,4 21,5 83,8 -387,8
          pasiva 1739,1 -3470,9 78,7 158,6 1739,1 -1731,8 -1653,0 -1494,4
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 278,1 608,8 -81,2 -151,4 278,1 886,9 805,7 654,3
          aktiva 275,2 529,4 293,8 -350,6 275,2 804,6 1098,4 747,7
          pasiva -3,0 -79,4 375,0 -199,2 -3,0 -82,4 292,6 93,4
3.2.2-Dluhové cenné papíry -2238,7 3105,0 64,7 -478,7 -2238,7 866,3 931,1 452,4
          aktiva -496,6 -286,5 -231,5 -120,9 -496,6 -783,1 -1014,6 -1135,5
          pasiva 1742,1 -3391,5 -296,2 357,8 1742,1 -1649,4 -1945,7 -1587,9
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 36,2 -225,7 -7,0 -395,0 36,2 -189,4 -196,4 -591,4
          aktiva -195,2 -352,3 -327,4 -810,8 -195,2 -547,6 -875,0 -1685,8
          pasiva -231,5 -126,6 -320,4 -415,9 -231,5 -358,1 -678,5 -1094,4
3.4-Ostatní investice 4284,9 -2851,1 -610,7 1084,5 4284,9 1433,7 823,0 1907,5
          aktiva 1071,1 120,7 974,0 441,7 1071,1 1191,8 2165,8 2607,5
          pasiva -3213,7 2971,8 1584,7 -642,8 -3213,7 -241,9 1342,8 700,0
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 2075,0 -2029,2 -1247,7 1505,6 2075,0 45,8 -1201,9 303,7
          aktiva -58,4 99,1 331,0 -685,3 -58,4 40,8 371,8 -313,6
          pasiva -2133,3 2128,3 1578,6 -2191,0 -2133,3 -5,0 1573,6 -617,3
3.4.3-Půjčky 783,1 -1785,7 523,2 -403,4 783,1 -1002,7 -479,5 -882,9
          aktiva 54,4 -176,6 619,0 641,2 54,4 -122,2 496,8 1138,0
          pasiva -728,7 1609,1 95,8 1044,6 -728,7 880,4 976,3 2020,9
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -31,3 -25,3 37,9 69,5 -31,3 -56,7 -18,8 50,8
          aktiva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2
          pasiva 31,3 25,3 -37,8 -69,5 31,3 56,7 18,8 -50,6
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 1363,3 1099,2 19,5 216,4 1363,3 2462,5 2482,0 2698,5
          aktiva 1065,4 188,1 12,4 521,5 1065,4 1253,5 1265,9 1787,4
          pasiva -297,9 -911,2 -7,1 305,0 -297,9 -1209,0 -1216,1 -911,1
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky 94,9 -110,1 56,4 -303,7 94,9 -15,2 41,1 -262,6
          aktiva 9,7 10,1 11,5 -35,8 9,7 19,8 31,3 -4,5
          pasiva -85,2 120,2 -44,9 267,9 -85,2 35,0 -9,9 258,1
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva -163,8 681,7 -249,3 1663,8 -163,8 517,9 268,7 1932,5
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 2356,1 119,0 -2117,0 1095,6 2356,1 2475,1 358,2 1453,8
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 2894,6 692,2 -1933,5 733,5 2894,6 3586,8 1653,3 2386,9
4.5-Čisté chyby a opomenutí 538,4 573,2 183,5 -362,1 538,4 1111,6 1295,2 933,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD