Platební bilance v EUR - čtvrtletní - rok 2017

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2017

 

v mil. EUR I. Q 2017 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 I. Q 2017 I.-II. Q 2017 I.-III. Q 2017 I.-IV. Q 2017
1-Běžný účet 4042,4 -118,2 -1198,5 158,6 4042,4 3924,2 2725,7 2884,3
          příjmy 41218,4 42640,2 39481,2 43615,1 41218,4 83858,6 123339,8 166954,9
          výdaje 37176,0 42758,4 40679,7 43456,5 37176,0 79934,4 120614,1 164070,6
1.A-Zboží a služby 4593,7 4231,2 2985,9 2796,0 4593,7 8824,9 11810,8 14606,8
          příjmy 38141,3 39438,3 36501,9 40183,4 38141,3 77579,6 114081,5 154264,9
          výdaje 33547,6 35207,1 33516,0 37387,4 33547,6 68754,7 102270,7 139658,1
1.A.a-Zboží 3520,1 2948,0 1790,9 1584,1 3520,1 6468,1 8259,0 9843,1
          vývoz 32537,7 33423,6 30447,6 33521,2 32537,7 65961,3 96408,9 129930,1
          dovoz 29017,6 30475,6 28656,8 31937,0 29017,6 59493,2 88150,0 120087,0
1.A.b-Služby 1073,7 1283,1 1195,0 1211,9 1073,7 2356,8 3551,8 4763,7
          příjmy 5603,6 6014,7 6054,2 6662,2 5603,6 11618,3 17672,6 24334,8
          výdaje 4530,0 4731,6 4859,2 5450,4 4530,0 9261,5 14120,8 19571,1
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 392,5 415,3 412,3 408,6 392,5 807,8 1220,1 1628,7
          příjmy 462,0 483,2 474,0 500,3 462,0 945,3 1419,3 1919,6
          výdaje 69,5 67,9 61,8 91,7 69,5 137,4 199,2 290,9
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -122,2 24,9 8,2 20,1 -122,2 -97,3 -89,1 -68,9
          příjmy 137,2 159,9 155,7 231,1 137,2 297,0 452,8 683,8
          výdaje 259,4 135,0 147,5 210,9 259,4 394,4 541,8 752,8
1.A.b.3-Doprava 321,8 277,0 327,4 317,7 321,8 598,8 926,2 1243,9
          příjmy 1376,7 1403,6 1433,4 1523,6 1376,7 2780,3 4213,6 5737,2
          výdaje 1054,9 1126,6 1105,9 1205,9 1054,9 2181,5 3287,4 4493,3
1.A.b.4-Cestovní ruch 295,4 306,7 361,3 370,4 295,4 602,1 963,4 1333,8
          příjmy 1445,9 1538,9 1585,0 1625,2 1445,9 2984,8 4569,8 6195,0
          výdaje 1150,5 1232,2 1223,7 1254,8 1150,5 2382,6 3606,4 4861,2
1.A.b.5-Stavební práce 32,7 74,5 66,1 70,7 32,7 107,2 173,3 244,1
          příjmy 61,5 101,9 100,5 119,8 61,5 163,4 263,9 383,8
          výdaje 28,8 27,4 34,4 49,1 28,8 56,2 90,6 139,7
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -87,0 -98,9 -129,6 -126,4 -87,0 -186,0 -315,6 -442,0
          příjmy 56,1 64,4 55,4 61,9 56,1 120,5 175,9 237,9
          výdaje 143,1 163,4 185,0 188,3 143,1 306,5 491,5 679,8
1.A.b.7-Finanční služby 61,2 59,6 57,5 47,8 61,2 120,8 178,3 226,1
          příjmy 104,9 106,0 104,4 102,3 104,9 210,9 315,3 417,6
          výdaje 43,7 46,4 46,9 54,5 43,7 90,1 137,0 191,5
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -157,7 -144,3 -183,3 -241,6 -157,7 -301,9 -485,2 -726,8
          příjmy 76,6 116,8 95,4 86,1 76,6 193,4 288,9 375,0
          výdaje 234,3 261,1 278,7 327,7 234,3 495,4 774,1 1101,9
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 307,8 361,8 367,9 330,7 307,8 669,6 1037,5 1368,2
          příjmy 815,6 842,4 834,1 920,6 815,6 1658,0 2492,2 3412,8
          výdaje 507,8 480,6 466,3 589,9 507,8 988,4 1454,7 2044,6
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 51,6 -8,8 -74,9 27,8 51,6 42,8 -32,1 -4,4
          příjmy 1026,6 1113,0 1162,9 1430,5 1026,6 2139,7 3302,5 4733,0
          výdaje 975,0 1121,9 1237,8 1402,7 975,0 2096,8 3334,7 4737,4
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -17,7 20,5 -15,4 -8,4 -17,7 2,8 -12,6 -20,9
          příjmy 34,1 78,1 45,3 52,1 34,1 112,2 157,5 209,5
          výdaje 51,9 57,5 60,6 60,4 51,9 109,4 170,0 230,5
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -4,8 -5,0 -2,5 -5,6 -4,8 -9,9 -12,4 -18,0
          příjmy 6,3 6,4 8,1 8,7 6,3 12,7 20,7 29,4
          výdaje 11,1 11,4 10,5 14,3 11,1 22,6 33,1 47,4
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,0
          příjmy 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
          výdaje 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
1.B-Prvotní důchody 23,0 -3745,3 -3612,5 -2506,8 23,0 -3722,3 -7334,9 -9841,6
          příjmy 2667,3 2716,0 2534,6 2451,4 2667,3 5383,3 7917,9 10369,3
          výdaje 2644,3 6461,3 6147,1 4958,2 2644,3 9105,6 15252,7 20210,9
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 352,5 368,0 363,3 336,4 352,5 720,6 1083,9 1420,3
          příjmy 579,5 599,5 613,9 648,7 579,5 1179,0 1792,8 2441,6
          výdaje 226,9 231,5 250,6 312,3 226,9 458,4 709,0 1021,3
1.B.2-Důchody z investic -903,7 -4362,9 -4023,3 -2818,9 -903,7 -5266,6 -9289,8 -12108,7
          příjmy 1448,3 1800,0 1805,5 1757,5 1448,3 3248,3 5053,8 6811,3
          výdaje 2352,0 6162,9 5828,7 4576,4 2352,0 8514,9 14343,6 18920,0
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -1249,1 -4331,8 -4143,4 -3263,0 -1249,1 -5580,9 -9724,3 -12987,3
          příjmy 893,1 1114,6 1210,9 1062,3 893,1 2007,7 3218,6 4280,9
          výdaje 2142,2 5446,4 5354,3 4325,3 2142,2 7588,6 12942,9 17268,2
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic 42,1 -463,8 -220,7 73,2 42,1 -421,7 -642,4 -569,2
          příjmy 106,0 112,9 101,4 139,1 106,0 218,9 320,3 459,3
          výdaje 64,0 576,6 322,1 65,8 64,0 640,6 962,7 1028,5
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 119,0 129,4 114,6 84,9 119,0 248,4 363,0 448,0
          příjmy 264,8 269,2 267,0 270,2 264,8 534,0 801,0 1071,3
          výdaje 145,8 139,8 152,4 185,3 145,8 285,6 438,0 623,3
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 184,3 303,3 226,2 286,0 184,3 487,6 713,9 999,8
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 574,1 249,5 47,4 -24,3 574,1 823,7 871,1 846,8
          příjmy 639,5 316,5 115,2 45,1 639,5 956,0 1071,3 1116,4
          výdaje 65,4 67,0 67,8 69,4 65,4 132,4 200,2 269,6
1.C-Druhotné důchody -574,3 -604,1 -571,9 -130,6 -574,3 -1178,4 -1750,2 -1880,9
          příjmy 409,7 485,9 444,7 980,3 409,7 895,7 1340,4 2320,7
          výdaje 984,1 1090,0 1016,6 1110,9 984,1 2074,1 3090,6 4201,5
2-Kapitálový účet 30,7 295,2 309,5 1109,0 30,7 325,9 635,5 1744,5
          příjmy 71,2 392,9 394,0 1536,9 71,2 464,1 858,1 2395,0
          výdaje 40,5 97,7 84,5 427,9 40,5 138,2 222,6 650,5
3-Finanční účet 3335,1 1034,6 -141,3 80,9 3335,1 4369,6 4228,4 4309,3
          aktiva 43216,2 6320,4 3964,2 1194,8 43216,2 49536,6 53500,8 54695,6
          pasiva 39881,1 5285,9 4105,4 1113,9 39881,1 45166,9 49272,4 50386,3
3.1-Přímé investice -1492,2 -146,5 396,6 -469,2 -1492,2 -1638,8 -1242,2 -1711,4
          aktiva 1843,7 1847,9 2872,8 1765,8 1843,7 3691,7 6564,5 8330,3
          pasiva 3336,0 1994,4 2476,3 2235,0 3336,0 5330,4 7806,7 10041,7
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -430,4 512,4 162,8 -134,4 -430,4 82,1 244,9 110,5
          aktiva 211,6 594,7 574,3 580,7 211,6 806,3 1380,6 1961,3
          pasiva 642,0 82,2 411,5 715,1 642,0 724,2 1135,7 1850,8
3.1.1.2-Reinvestice zisků -883,3 -762,6 -700,1 -709,9 -883,3 -1646,0 -2346,1 -3056,0
          aktiva 845,5 881,2 968,4 992,5 845,5 1726,7 2695,0 3687,6
          pasiva 1728,8 1643,8 1668,5 1702,4 1728,8 3372,6 5041,1 6743,6
3.1.2-Dluhové nástroje -178,5 103,7 933,9 375,1 -178,5 -74,8 859,0 1234,1
          aktiva 786,7 372,1 1330,1 192,6 786,7 1158,7 2488,9 2681,4
          pasiva 965,2 268,4 396,2 -182,5 965,2 1233,6 1629,8 1447,3
3.2-Portfoliové investice -13090,7 -1750,5 5875,2 -829,1 -13090,7 -14841,2 -8966,0 -9795,1
          aktiva -99,2 1125,3 593,0 988,7 -99,2 1026,0 1619,1 2607,8
          pasiva 12991,5 2875,8 -5282,2 1817,8 12991,5 15867,3 10585,1 12402,9
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech -184,6 561,4 768,8 540,6 -184,6 376,8 1145,6 1686,2
          aktiva 239,0 593,0 750,5 874,7 239,0 832,0 1582,6 2457,2
          pasiva 423,6 31,7 -18,3 334,1 423,6 455,3 437,0 771,1
3.2.2-Dluhové cenné papíry -12906,1 -2311,9 5106,4 -1369,6 -12906,1 -15218,0 -10111,6 -11481,3
          aktiva -338,2 532,2 -157,5 114,1 -338,2 194,0 36,5 150,6
          pasiva 12567,9 2844,1 -5263,9 1483,7 12567,9 15412,0 10148,1 11631,8
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 64,0 -187,6 -256,7 -169,8 64,0 -123,6 -380,3 -550,2
          aktiva -175,7 -458,8 -628,9 -575,2 -175,7 -634,6 -1263,4 -1838,6
          pasiva -239,7 -271,3 -372,1 -405,3 -239,7 -511,0 -883,1 -1288,4
3.4-Ostatní investice -23551,8 -1609,2 -6672,4 1942,8 -23551,8 -25161,0 -31833,3 -29890,5
          aktiva 241,5 -922,3 611,1 -590,8 241,5 -680,8 -69,7 -660,5
          pasiva 23793,3 686,9 7283,5 -2533,6 23793,3 24480,2 31763,7 29230,1
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -22299,5 -1980,1 -6233,8 5505,3 -22299,5 -24279,6 -30513,4 -25008,1
          aktiva -613,1 -795,5 -515,3 2484,7 -613,1 -1408,6 -1923,9 560,8
          pasiva 21686,4 1184,6 5718,5 -3020,5 21686,4 22871,0 28589,5 25568,9
3.4.3-Půjčky -919,2 74,3 -446,3 68,9 -919,2 -844,9 -1291,2 -1222,3
          aktiva 133,2 68,4 321,8 -1088,5 133,2 201,7 523,5 -565,0
          pasiva 1052,4 -5,9 768,1 -1157,5 1052,4 1046,5 1814,7 657,2
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -136,2 -24,7 57,4 -15,3 -136,2 -160,9 -103,5 -118,8
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
          pasiva 136,2 24,7 -57,4 15,5 136,2 160,9 103,6 119,1
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 5,2 432,9 -185,0 -3475,1 5,2 438,1 253,0 -3222,0
          aktiva 709,5 -135,5 738,3 -1939,1 709,5 574,0 1312,4 -626,7
          pasiva 704,4 -568,4 923,4 1536,0 704,4 136,0 1059,3 2595,3
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -202,1 -111,5 135,3 -141,0 -202,1 -313,6 -178,3 -319,3
          aktiva 11,8 -59,7 66,2 -48,1 11,8 -47,8 18,3 -29,8
          pasiva 213,9 51,8 -69,1 92,9 213,9 265,8 196,6 289,6
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 41405,9 4728,4 516,1 -393,8 41405,9 46134,2 46650,3 46256,5
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 4073,1 176,9 -889,0 1267,6 4073,1 4250,1 3361,1 4628,8
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 3335,1 1034,6 -141,3 80,9 3335,1 4369,6 4228,4 4309,3
4.5-Čisté chyby a opomenutí -738,1 857,6 747,7 -1186,7 -738,1 119,6 867,3 -319,4

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD