Platební bilance v EUR - čtvrtletní - rok 2016

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2016

 

v mil. EUR I. Q 2016 II. Q 2016 III. Q 2016 IV. Q 2016 I. Q 2016 I.-II. Q 2016 I.-III. Q 2016 I.-IV. Q 2016
1-Běžný účet 4496,9 -297,5 -604,7 -446,9 4496,9 4199,4 3594,7 3147,8
          příjmy 37905,2 38374,8 35859,7 38281,7 37905,2 76280,0 112139,7 150421,4
          výdaje 33408,3 38672,4 36464,4 38728,6 33408,3 72080,7 108545,0 147273,7
1.A-Zboží a služby 4112,4 4025,5 2822,2 2529,2 4112,4 8137,9 10960,1 13489,3
          příjmy 34667,6 36172,8 33358,8 36042,6 34667,6 70840,4 104199,2 140241,8
          výdaje 30555,2 32147,3 30536,6 33513,4 30555,2 62702,5 93239,1 126752,5
1.A.a-Zboží 3181,8 3061,4 1762,5 1544,9 3181,8 6243,2 8005,7 9550,6
          vývoz 29655,3 30659,0 27888,6 30030,7 29655,3 60314,4 88202,9 118233,6
          dovoz 26473,5 27597,6 26126,1 28485,8 26473,5 54071,1 80197,2 108683,1
1.A.b-Služby 930,6 964,1 1059,7 984,3 930,6 1894,7 2954,4 3938,7
          příjmy 5012,2 5513,8 5470,2 6011,9 5012,2 10526,0 15996,3 22008,2
          výdaje 4081,6 4549,7 4410,5 5027,6 4081,6 8631,4 13041,9 18069,5
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 348,5 358,0 363,6 345,9 348,5 706,6 1070,2 1416,1
          příjmy 405,9 424,0 416,3 434,0 405,9 829,9 1246,2 1680,3
          výdaje 57,4 66,0 52,7 88,1 57,4 123,4 176,1 264,2
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -40,4 -57,3 -63,1 -79,6 -40,4 -97,7 -160,8 -240,5
          příjmy 129,8 139,1 151,0 179,8 129,8 268,9 419,9 599,7
          výdaje 170,3 196,4 214,1 259,4 170,3 366,6 580,7 840,1
1.A.b.3-Doprava 262,1 308,3 319,4 213,9 262,1 570,4 889,9 1103,7
          příjmy 1222,9 1308,2 1294,3 1331,5 1222,9 2531,1 3825,4 5156,9
          výdaje 960,8 999,9 974,9 1117,7 960,8 1960,6 2935,5 4053,2
1.A.b.4-Cestovní ruch 237,3 251,1 398,9 368,3 237,3 488,4 887,3 1255,6
          příjmy 1327,5 1385,4 1477,4 1508,5 1327,5 2712,9 4190,3 5698,9
          výdaje 1090,2 1134,3 1078,5 1140,2 1090,2 2224,5 3303,0 4443,2
1.A.b.5-Stavební práce 33,8 27,8 41,8 54,1 33,8 61,7 103,5 157,6
          příjmy 59,2 77,9 90,6 107,4 59,2 137,1 227,6 335,0
          výdaje 25,3 50,1 48,7 53,3 25,3 75,4 124,2 177,4
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -107,5 -117,1 -74,1 -87,5 -107,5 -224,6 -298,8 -386,3
          příjmy 49,0 46,8 59,7 72,9 49,0 95,7 155,5 228,4
          výdaje 156,5 163,9 133,9 160,4 156,5 320,4 454,2 614,6
1.A.b.7-Finanční služby 16,5 23,5 27,7 37,5 16,5 40,1 67,8 105,2
          příjmy 99,0 102,4 95,0 89,6 99,0 201,4 296,3 385,9
          výdaje 82,5 78,9 67,3 52,1 82,5 161,3 228,6 280,7
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -165,4 -168,7 -156,6 -184,9 -165,4 -334,2 -490,8 -675,7
          příjmy 68,2 102,9 93,6 138,4 68,2 171,1 264,7 403,1
          výdaje 233,6 271,6 250,2 323,3 233,6 505,3 755,5 1078,8
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 316,2 347,6 269,5 218,7 316,2 663,8 933,3 1152,0
          příjmy 681,1 762,1 693,2 797,2 681,1 1443,2 2136,5 2933,6
          výdaje 364,9 414,6 423,8 578,4 364,9 779,4 1203,2 1781,6
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 48,8 -6,8 -61,2 112,1 48,8 42,0 -19,2 92,9
          příjmy 929,4 1103,9 1046,2 1294,1 929,4 2033,3 3079,5 4373,5
          výdaje 880,6 1110,7 1107,4 1182,0 880,6 1991,3 3098,6 4280,6
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -12,4 3,2 -2,6 -7,9 -12,4 -9,2 -11,8 -19,6
          příjmy 35,7 56,0 47,0 52,8 35,7 91,7 138,7 191,6
          výdaje 48,0 52,9 49,6 60,7 48,0 100,9 150,5 211,2
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -7,0 -5,5 -3,7 -6,3 -7,0 -12,6 -16,2 -22,6
          příjmy 4,5 5,1 6,0 5,6 4,5 9,6 15,6 21,2
          výdaje 11,6 10,6 9,7 11,9 11,6 22,2 31,8 43,7
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
          příjmy 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody 138,4 -3896,5 -3125,5 -2472,2 138,4 -3758,1 -6883,6 -9355,8
          příjmy 2036,2 1845,8 1897,1 1716,6 2036,2 3882,0 5779,1 7495,6
          výdaje 1897,8 5742,3 5022,6 4188,8 1897,8 7640,1 12662,7 16851,5
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 296,0 327,9 351,8 318,7 296,0 623,9 975,7 1294,4
          příjmy 494,4 534,9 552,3 559,3 494,4 1029,3 1581,6 2140,9
          výdaje 198,5 206,9 200,5 240,6 198,5 405,4 605,9 846,5
1.B.2-Důchody z investic -629,6 -4430,8 -3633,0 -2866,7 -629,6 -5060,3 -8693,3 -11560,1
          příjmy 1013,0 1045,6 1129,8 979,1 1013,0 2058,7 3188,5 4167,6
          výdaje 1642,6 5476,4 4762,9 3845,8 1642,6 7119,0 11881,8 15727,7
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -923,8 -4201,7 -3912,5 -3000,1 -923,8 -5125,6 -9038,1 -12038,2
          příjmy 493,0 464,4 481,8 509,6 493,0 957,5 1439,3 1948,9
          výdaje 1416,9 4666,2 4394,4 3509,7 1416,9 6083,0 10477,4 13987,1
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic 24,7 -546,9 -88,6 -89,3 24,7 -522,2 -610,8 -700,1
          příjmy 95,9 114,7 141,0 102,6 95,9 210,6 351,6 454,2
          výdaje 71,2 661,6 229,6 192,0 71,2 732,8 962,4 1154,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 61,2 74,7 88,3 82,3 61,2 135,9 224,2 306,6
          příjmy 215,7 223,3 227,2 226,5 215,7 439,0 666,2 892,7
          výdaje 154,5 148,6 138,9 144,2 154,5 303,1 442,0 586,2
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 208,4 243,2 279,8 140,4 208,4 451,5 731,3 871,7
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 472,0 206,3 155,7 75,8 472,0 678,3 834,0 909,8
          příjmy 528,7 265,3 214,9 178,1 528,7 794,0 1009,0 1187,1
          výdaje 56,7 59,0 59,3 102,4 56,7 115,7 175,0 277,3
1.C-Druhotné důchody 246,1 -426,5 -301,4 -503,9 246,1 -180,4 -481,8 -985,7
          příjmy 1201,5 356,2 603,8 522,5 1201,5 1557,6 2161,4 2684,0
          výdaje 955,4 782,7 905,2 1026,4 955,4 1738,1 2643,2 3669,7
2-Kapitálový účet 664,9 776,6 444,7 21,4 664,9 1441,5 1886,3 1907,7
          příjmy 701,0 817,5 462,1 101,8 701,0 1518,6 1980,7 2082,5
          výdaje 36,1 40,9 17,4 80,4 36,1 77,0 94,4 174,8
3-Finanční účet 4477,1 -520,2 126,5 432,4 4477,1 3956,9 4083,4 4515,8
          aktiva 8699,5 3639,1 5391,9 7915,1 8699,5 12338,7 17730,6 25645,7
          pasiva 4222,4 4159,3 5265,4 7482,7 4222,4 8381,8 13647,2 21129,9
3.1-Přímé investice -65,7 -3521,9 -2331,4 -970,7 -65,7 -3587,6 -5919,0 -6889,7
          aktiva 1507,8 -939,9 389,2 1954,8 1507,8 567,9 957,1 2911,8
          pasiva 1573,4 2582,1 2720,6 2925,4 1573,4 4155,5 6876,1 9801,5
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -253,0 -378,6 -521,4 -100,3 -253,0 -631,6 -1153,0 -1253,3
          aktiva 214,9 383,8 549,8 815,2 214,9 598,6 1148,4 1963,7
          pasiva 467,9 762,3 1071,2 915,6 467,9 1230,2 2301,4 3217,0
3.1.1.2-Reinvestice zisků -383,8 -497,7 -275,9 -544,2 -383,8 -881,4 -1157,3 -1701,5
          aktiva 425,2 309,7 296,3 423,2 425,2 734,9 1031,3 1454,4
          pasiva 809,0 807,4 572,2 967,4 809,0 1616,4 2188,6 3156,0
3.1.2-Dluhové nástroje 571,1 -2645,7 -1534,1 -326,1 571,1 -2074,6 -3608,7 -3934,8
          aktiva 867,6 -1633,3 -456,9 716,4 867,6 -765,7 -1222,6 -506,3
          pasiva 296,5 1012,4 1077,2 1042,5 296,5 1308,9 2386,1 3428,5
3.2-Portfoliové investice -1650,4 -2215,1 1878,1 -4275,8 -1650,4 -3865,5 -1987,4 -6263,2
          aktiva 454,1 -56,2 43,7 369,5 454,1 397,9 441,6 811,1
          pasiva 2104,5 2158,9 -1834,4 4645,3 2104,5 4263,4 2429,0 7074,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 483,8 -262,8 -25,0 -143,6 483,8 221,0 196,0 52,5
          aktiva 346,6 -140,0 -25,3 231,6 346,6 206,6 181,3 413,0
          pasiva -137,2 122,8 -0,3 375,2 -137,2 -14,4 -14,7 360,5
3.2.2-Dluhové cenné papíry -2134,2 -1952,3 1903,1 -4132,2 -2134,2 -4086,5 -2183,4 -6315,6
          aktiva 107,5 83,7 69,1 137,9 107,5 191,2 260,3 398,2
          pasiva 2241,7 2036,0 -1834,0 4270,1 2241,7 4277,8 2443,7 6713,8
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 58,2 17,0 47,6 295,0 58,2 75,2 122,8 417,7
          aktiva -239,0 -219,5 -177,6 -241,9 -239,0 -458,5 -636,1 -878,0
          pasiva -297,1 -236,5 -225,2 -536,9 -297,1 -533,7 -758,8 -1295,8
3.4-Ostatní investice 558,1 2619,7 -5714,7 -1050,1 558,1 3177,8 -2536,9 -3587,1
          aktiva 1399,7 2274,6 -1110,3 -601,2 1399,7 3674,3 2564,0 1962,8
          pasiva 841,6 -345,1 4604,4 448,9 841,6 496,6 5100,9 5549,8
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -1219,4 835,4 -7142,3 -1458,7 -1219,4 -384,1 -7526,3 -8985,0
          aktiva 595,2 1876,4 -1999,0 -466,7 595,2 2471,7 472,7 6,0
          pasiva 1814,7 1041,1 5143,3 991,9 1814,7 2855,7 7999,0 8991,0
3.4.3-Půjčky 1311,8 1574,8 290,0 829,8 1311,8 2886,6 3176,6 4006,4
          aktiva 432,9 221,9 86,3 44,2 432,9 654,8 741,1 785,3
          pasiva -878,8 -1352,9 -203,7 -785,6 -878,8 -2231,8 -2435,5 -3221,1
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -76,4 -2,5 246,1 65,4 -76,4 -78,9 167,2 232,6
          aktiva 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4 0,4
          pasiva 76,7 2,5 -246,1 -65,4 76,7 79,3 -166,8 -232,2
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 897,6 78,1 845,5 -732,8 897,6 975,7 1821,2 1088,5
          aktiva 406,1 142,8 830,5 -222,7 406,1 548,9 1379,4 1156,7
          pasiva -491,5 64,7 -15,1 510,1 -491,5 -426,8 -441,9 68,2
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -355,5 133,8 46,0 246,1 -355,5 -221,6 -175,7 70,5
          aktiva -34,9 33,4 -28,1 43,9 -34,9 -1,5 -29,6 14,4
          pasiva 320,6 -100,4 -74,1 -202,2 320,6 220,2 146,1 -56,1
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 5576,9 2580,2 6246,9 6434,0 5576,9 8157,1 14403,9 20838,0
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 5161,8 479,1 -159,9 -425,5 5161,8 5640,9 5481,0 5055,5
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 4477,1 -520,2 126,5 432,4 4477,1 3956,9 4083,4 4515,8
4.5-Čisté chyby a opomenutí -684,7 -999,3 286,4 857,9 -684,7 -1684,0 -1397,6 -539,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD