Platební bilance v EUR - čtvrtletní - rok 2015

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2015

 

v mil. EUR I. Q 2015 II. Q 2015 III. Q 2015 IV. Q 2015 I. Q 2015 I.-II. Q 2015 I.-III. Q 2015 I.-IV. Q 2015
1-Běžný účet 3449,0 -1659,5 -1700,2 637,3 3449,0 1789,4 89,2 726,5
          příjmy 36809,0 36903,2 35543,2 37483,1 36809,0 73712,2 109255,4 146738,4
          výdaje 33360,0 38562,8 37243,4 36845,8 33360,0 71922,8 109166,1 146011,9
1.A-Zboží a služby 3448,9 2494,8 2033,5 2077,2 3448,9 5943,6 7977,1 10054,3
          příjmy 33382,2 34576,2 33277,7 35530,1 33382,2 67958,4 101236,2 136766,2
          výdaje 29933,4 32081,4 31244,2 33452,9 29933,4 62014,8 93259,0 126711,9
1.A.a-Zboží 2698,0 1683,4 1214,0 1279,2 2698,0 4381,4 5595,3 6874,6
          vývoz 28670,2 29284,0 27967,7 29816,3 28670,2 57954,2 85921,9 115738,2
          dovoz 25972,2 27600,6 26753,7 28537,1 25972,2 53572,8 80326,5 108863,6
1.A.b-Služby 750,8 811,4 819,5 798,0 750,8 1562,3 2381,8 3179,8
          příjmy 4712,0 5292,3 5310,0 5713,8 4712,0 10004,3 15314,3 21028,1
          výdaje 3961,2 4480,8 4490,5 4915,8 3961,2 8442,0 12932,5 17848,3
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 287,2 310,5 295,9 249,2 287,2 597,8 893,7 1142,8
          příjmy 342,5 361,7 346,2 365,4 342,5 704,2 1050,4 1415,7
          výdaje 55,3 51,1 50,3 116,2 55,3 106,4 156,7 272,9
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -23,9 -47,2 5,7 -4,9 -23,9 -71,1 -65,3 -70,2
          příjmy 161,4 200,3 142,7 192,4 161,4 361,7 504,4 696,9
          výdaje 185,4 247,4 137,0 197,3 185,4 432,8 569,8 767,1
1.A.b.3-Doprava 163,5 231,9 241,9 202,0 163,5 395,4 637,3 839,3
          příjmy 1121,0 1257,5 1301,9 1311,6 1121,0 2378,6 3680,5 4992,0
          výdaje 957,5 1025,6 1060,0 1109,6 957,5 1983,2 3043,2 4152,8
1.A.b.4-Cestovní ruch 188,3 307,0 289,7 377,1 188,3 495,3 785,0 1162,1
          příjmy 1170,9 1393,3 1408,3 1499,4 1170,9 2564,2 3972,5 5471,9
          výdaje 982,6 1086,3 1118,6 1122,3 982,6 2068,9 3187,6 4309,8
1.A.b.5-Stavební práce 88,3 66,9 94,9 55,2 88,3 155,2 250,1 305,2
          příjmy 139,8 141,1 197,3 172,6 139,8 280,8 478,2 650,7
          výdaje 51,5 74,2 102,5 117,4 51,5 125,7 228,1 345,5
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -111,9 -125,2 -107,0 -76,9 -111,9 -237,1 -344,1 -421,0
          příjmy 53,0 49,1 53,4 51,3 53,0 102,1 155,5 206,8
          výdaje 164,9 174,3 160,4 128,1 164,9 339,2 499,6 627,8
1.A.b.7-Finanční služby 20,6 16,3 16,9 19,1 20,6 36,9 53,8 72,9
          příjmy 105,3 98,7 102,1 109,8 105,3 204,1 306,2 416,0
          výdaje 84,8 82,4 85,2 90,7 84,8 167,2 252,4 343,1
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -169,8 -192,6 -142,3 -183,9 -169,8 -362,4 -504,6 -688,6
          příjmy 81,6 113,2 108,2 117,5 81,6 194,8 303,0 420,5
          výdaje 251,3 305,8 250,5 301,5 251,3 557,1 807,6 1109,1
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 252,0 245,3 188,1 168,1 252,0 497,3 685,4 853,5
          příjmy 610,6 596,8 604,6 666,4 610,6 1207,4 1811,9 2478,3
          výdaje 358,6 351,5 416,5 498,3 358,6 710,1 1126,6 1624,8
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 74,0 4,9 -72,4 11,7 74,0 78,9 6,5 18,2
          příjmy 895,6 1038,5 996,3 1180,3 895,6 1934,1 2930,4 4110,6
          výdaje 821,6 1033,6 1068,7 1168,5 821,6 1855,2 2923,9 4092,4
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -4,5 -4,5 10,0 -11,8 -4,5 -9,0 1,0 -10,9
          příjmy 26,2 37,2 43,2 42,9 26,2 63,3 106,6 149,5
          výdaje 30,7 41,7 33,3 54,7 30,7 72,3 105,6 160,3
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -13,0 -2,0 -1,9 -7,1 -13,0 -15,0 -16,8 -23,9
          příjmy 4,1 4,8 5,8 4,0 4,1 8,8 14,6 18,6
          výdaje 17,1 6,7 7,6 11,2 17,1 23,8 31,4 42,6
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
          příjmy 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3
          výdaje 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
1.B-Prvotní důchody -529,1 -4066,6 -3675,3 -1091,2 -529,1 -4595,6 -8271,0 -9362,2
          příjmy 1975,7 1605,3 1658,5 1386,6 1975,7 3581,0 5239,5 6626,1
          výdaje 2504,8 5671,9 5333,8 2477,8 2504,8 8176,6 13510,5 15988,2
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 241,4 282,9 304,2 251,0 241,4 524,3 828,5 1079,5
          příjmy 395,6 449,8 462,5 451,0 395,6 845,4 1307,9 1758,9
          výdaje 154,2 166,9 158,2 200,0 154,2 321,1 479,4 679,3
1.B.2-Důchody z investic -1473,8 -4440,0 -4121,4 -1309,2 -1473,8 -5913,8 -10035,3 -11344,4
          příjmy 823,9 1006,2 999,8 908,0 823,9 1830,1 2830,0 3738,0
          výdaje 2297,7 5446,2 5121,3 2217,2 2297,7 7743,9 12865,2 15082,4
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -1726,5 -4251,1 -4024,3 -1385,8 -1726,5 -5977,6 -10001,8 -11387,6
          příjmy 326,2 451,4 551,1 458,1 326,2 777,6 1328,8 1786,9
          výdaje 2052,7 4702,5 4575,4 1843,8 2052,7 6755,2 11330,6 13174,5
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -3,4 -464,3 -294,0 -111,6 -3,4 -467,7 -761,7 -873,3
          příjmy 86,9 118,4 107,2 106,4 86,9 205,3 312,5 418,9
          výdaje 90,4 582,6 401,1 218,0 90,4 673,0 1074,2 1292,2
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 113,7 74,8 75,9 54,0 113,7 188,5 264,5 318,5
          příjmy 268,3 236,0 220,6 209,3 268,3 504,3 724,9 934,2
          výdaje 154,6 161,1 144,7 155,3 154,6 315,7 460,4 615,7
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 142,4 200,5 120,9 134,2 142,4 342,9 463,8 598,0
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 703,4 90,5 141,9 -33,1 703,4 793,9 935,8 902,7
          příjmy 756,3 149,2 196,2 27,6 756,3 905,5 1101,7 1129,2
          výdaje 52,9 58,7 54,3 60,6 52,9 111,6 165,9 226,5
1.C-Druhotné důchody 529,2 -87,7 -58,4 -348,7 529,2 441,4 383,0 34,3
          příjmy 1451,0 721,7 606,9 566,4 1451,0 2172,7 2779,7 3346,1
          výdaje 921,8 809,4 665,3 915,1 921,8 1731,3 2396,6 3311,8
2-Kapitálový účet 1090,1 1906,8 265,4 363,3 1090,1 2996,9 3262,3 3625,6
          příjmy 1120,2 1938,1 297,1 500,6 1120,2 3058,3 3355,4 3856,0
          výdaje 30,0 31,4 31,7 137,3 30,0 61,4 93,1 230,4
3-Finanční účet 4028,3 1231,4 -615,8 1691,1 4028,3 5259,7 4643,9 6335,0
          aktiva 4587,2 2382,4 7182,0 809,2 4587,2 6969,6 14151,6 14960,8
          pasiva 558,9 1151,0 7797,8 -881,9 558,9 1709,9 9507,7 8625,8
3.1-Přímé investice 119,3 -50,6 744,6 1021,3 119,3 68,8 813,4 1834,7
          aktiva 931,3 -228,7 1418,8 1233,4 931,3 702,6 2121,4 3354,9
          pasiva 812,0 -178,1 674,2 212,1 812,0 633,9 1308,0 1520,1
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 364,6 656,2 -351,1 -385,9 364,6 1020,8 669,7 283,9
          aktiva 267,9 267,6 183,3 55,7 267,9 535,5 718,8 774,4
          pasiva -96,7 -388,6 534,3 441,5 -96,7 -485,3 49,0 490,6
3.1.1.2-Reinvestice zisků -580,3 -458,2 -434,2 -434,5 -580,3 -1038,4 -1472,7 -1907,1
          aktiva 140,3 156,0 201,0 382,9 140,3 296,3 497,3 880,2
          pasiva 720,5 614,2 635,2 817,4 720,5 1334,7 1969,9 2787,3
3.1.2-Dluhové nástroje 335,0 -248,6 1529,9 1841,6 335,0 86,4 1616,3 3458,0
          aktiva 523,1 -652,2 1034,5 794,8 523,1 -129,1 905,4 1700,2
          pasiva 188,1 -403,6 -495,4 -1046,8 188,1 -215,5 -710,9 -1757,8
3.2-Portfoliové investice 501,1 1275,9 -2969,2 -4883,9 501,1 1776,9 -1192,2 -6076,2
          aktiva 1562,3 856,8 -524,6 745,0 1562,3 2419,1 1894,6 2639,6
          pasiva 1061,2 -419,0 2444,6 5628,9 1061,2 642,2 3086,8 8715,7
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 815,9 356,0 153,9 67,2 815,9 1171,9 1325,8 1393,0
          aktiva 823,2 376,3 37,1 324,4 823,2 1199,5 1236,6 1561,0
          pasiva 7,3 20,3 -116,8 257,1 7,3 27,7 -89,2 168,0
3.2.2-Dluhové cenné papíry -314,8 919,9 -3123,1 -4951,2 -314,8 605,1 -2518,0 -7469,2
          aktiva 739,0 480,5 -561,6 420,6 739,0 1219,6 658,0 1078,6
          pasiva 1053,9 -439,4 2561,4 5371,8 1053,9 614,5 3176,0 8547,8
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -21,3 161,2 -169,0 -147,3 -21,3 139,9 -29,1 -176,4
          aktiva -370,1 -233,0 -493,2 -396,2 -370,1 -603,1 -1096,3 -1492,5
          pasiva -348,9 -394,1 -324,2 -248,9 -348,9 -743,0 -1067,1 -1316,0
3.4-Ostatní investice 2048,5 -3137,0 -4603,4 3532,2 2048,5 -1088,5 -5691,9 -2159,7
          aktiva 1083,0 -994,8 399,8 -2941,9 1083,0 88,3 488,1 -2453,8
          pasiva -965,4 2142,2 5003,2 -6474,1 -965,4 1176,8 6180,0 -294,1
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 415,7 -3136,8 -4363,3 4650,2 415,7 -2721,1 -7084,5 -2434,3
          aktiva 103,4 -438,7 309,2 -2549,8 103,4 -335,3 -26,1 -2575,9
          pasiva -312,3 2698,1 4672,5 -7200,0 -312,3 2385,8 7058,4 -141,6
3.4.3-Půjčky 1365,2 -180,5 -62,2 139,8 1365,2 1184,6 1122,4 1262,3
          aktiva -85,3 -147,3 112,3 213,1 -85,3 -232,7 -120,4 92,7
          pasiva -1450,5 33,2 174,5 73,3 -1450,5 -1417,3 -1242,8 -1169,5
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -172,2 34,2 -41,5 152,0 -172,2 -138,0 -179,5 -27,5
          aktiva 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
          pasiva 172,3 -34,1 41,5 -152,0 172,3 138,2 179,7 27,6
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 549,4 -94,5 18,6 -1351,6 549,4 454,9 473,5 -878,2
          aktiva 946,9 -323,5 -28,1 -586,5 946,9 623,3 595,3 8,7
          pasiva 397,5 -229,0 -46,7 765,1 397,5 168,5 121,8 886,9
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -109,4 240,6 -154,9 -58,2 -109,4 131,1 -23,8 -82,0
          aktiva 118,1 -85,3 6,4 -18,6 118,1 32,8 39,2 20,6
          pasiva 227,5 -325,9 161,4 39,6 227,5 -98,4 63,0 102,6
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 1380,7 2981,9 6381,2 2168,8 1380,7 4362,6 10743,8 12912,6
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 4539,1 247,2 -1434,8 1000,6 4539,1 4786,3 3351,5 4352,1
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 4028,3 1231,4 -615,8 1691,1 4028,3 5259,7 4643,9 6335,0
4.5-Čisté chyby a opomenutí -510,8 984,2 819,0 690,6 -510,8 473,3 1292,4 1982,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD