Platební bilance v EUR - čtvrtletní - rok 2014

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2014

v mil. EUR I. Q 2014 II. Q 2014 III. Q 2014 IV. Q 2014 I. Q 2014 I.-II. Q 2014 I.-III. Q 2014 I.-IV. Q 2014
1-Běžný účet 2983,9 -1369,4 -1399,8 75,4 2983,9 1614,4 214,7 290,0
          příjmy 33983,5 35002,5 33593,7 35232,0 33983,5 68985,9 102579,7 137811,6
          výdaje 30999,6 36371,9 34993,5 35156,6 30999,6 67371,5 102365,0 137521,6
1.A-Zboží a služby 3326,0 2933,1 2205,8 1556,9 3326,0 6259,0 8464,8 10021,7
          příjmy 31667,1 32403,4 32136,1 33130,8 31667,1 64070,5 96206,6 129337,3
          výdaje 28341,1 29470,3 29930,3 31573,9 28341,1 57811,5 87741,8 119315,6
1.A.a-Zboží 2610,4 2378,4 1739,4 1269,7 2610,4 4988,7 6728,2 7997,8
          vývoz 27338,1 27775,1 27336,3 27970,4 27338,1 55113,3 82449,6 110420,0
          dovoz 24727,8 25396,8 25596,9 26700,7 24727,8 50124,5 75721,4 102422,2
1.A.b-Služby 715,6 554,7 466,3 287,2 715,6 1270,3 1736,6 2023,9
          příjmy 4329,0 4628,3 4799,7 5160,4 4329,0 8957,2 13757,0 18917,3
          výdaje 3613,4 4073,6 4333,4 4873,1 3613,4 7686,9 12020,3 16893,5
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 261,3 261,1 262,4 271,4 261,3 522,4 784,8 1056,2
          příjmy 305,5 307,7 311,8 350,8 305,5 613,2 925,0 1275,8
          výdaje 44,2 46,6 49,4 79,4 44,2 90,8 140,1 219,5
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 12,0 -34,5 42,6 9,4 12,0 -22,5 20,1 29,5
          příjmy 109,1 100,1 151,0 157,2 109,1 209,2 360,2 517,4
          výdaje 97,1 134,6 108,4 147,8 97,1 231,7 340,1 487,9
1.A.b.3-Doprava 175,2 132,9 124,6 58,2 175,2 308,0 432,6 490,9
          příjmy 1042,3 1044,4 1103,9 1069,2 1042,3 2086,7 3190,6 4259,7
          výdaje 867,2 911,5 979,3 1010,9 867,2 1778,7 2757,9 3768,9
1.A.b.4-Cestovní ruch 300,0 344,5 278,5 350,4 300,0 644,5 923,0 1273,3
          příjmy 1134,5 1277,6 1325,7 1411,2 1134,5 2412,1 3737,8 5149,0
          výdaje 834,5 933,1 1047,3 1060,8 834,5 1767,6 2814,9 3875,7
1.A.b.5-Stavební práce 42,5 45,8 56,8 33,0 42,5 88,3 145,1 178,2
          příjmy 71,9 125,7 160,4 174,9 71,9 197,6 358,0 532,9
          výdaje 29,4 79,9 103,6 141,9 29,4 109,2 212,9 354,8
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -114,2 -133,0 -127,6 -101,4 -114,2 -247,2 -374,7 -476,2
          příjmy 63,4 52,1 44,0 48,6 63,4 115,5 159,5 208,1
          výdaje 177,6 185,1 171,6 150,0 177,6 362,7 534,3 684,3
1.A.b.7-Finanční služby -44,3 -62,6 -39,8 -221,9 -44,3 -106,9 -146,7 -368,6
          příjmy 93,8 90,0 93,6 103,7 93,8 183,8 277,4 381,2
          výdaje 138,1 152,6 133,4 325,6 138,1 290,7 424,1 749,8
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -199,7 -161,7 -126,4 -150,6 -199,7 -361,4 -487,8 -638,4
          příjmy 48,6 95,8 97,8 132,6 48,6 144,5 242,3 374,9
          výdaje 248,3 257,6 224,3 283,2 248,3 505,8 730,1 1013,3
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 179,3 197,8 143,6 173,2 179,3 377,1 520,7 693,9
          příjmy 515,8 522,8 555,8 612,4 515,8 1038,6 1594,4 2206,8
          výdaje 336,5 325,1 412,2 439,2 336,5 661,5 1073,7 1512,9
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 119,0 -55,4 -149,5 -127,7 119,0 63,6 -85,9 -213,6
          příjmy 917,0 949,9 913,9 1063,1 917,0 1866,9 2780,8 3843,9
          výdaje 798,0 1005,3 1063,4 1190,8 798,0 1803,3 2866,7 4057,5
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -3,1 27,8 5,6 2,7 -3,1 24,7 30,3 32,9
          příjmy 23,4 58,9 36,6 31,0 23,4 82,3 118,9 149,9
          výdaje 26,5 31,1 31,0 28,3 26,5 57,6 88,6 116,9
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -12,5 -8,0 -4,5 -9,7 -12,5 -20,5 -25,0 -34,7
          příjmy 3,6 3,2 5,1 5,5 3,6 6,7 11,8 17,3
          výdaje 16,0 11,2 9,5 15,3 16,0 27,2 36,8 52,0
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4
          příjmy 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody 244,4 -4783,1 -3251,8 -1687,1 244,4 -4538,7 -7790,5 -9477,6
          příjmy 1908,6 1362,2 1169,7 1112,0 1908,6 3270,8 4440,5 5552,5
          výdaje 1664,2 6145,2 4421,5 2799,1 1664,2 7809,5 12231,0 15030,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 183,0 196,9 210,5 217,3 183,0 379,9 590,4 807,7
          příjmy 347,6 348,5 358,4 372,2 347,6 696,0 1054,4 1426,6
          výdaje 164,6 151,6 147,8 154,9 164,6 316,2 464,0 618,9
1.B.2-Důchody z investic -734,0 -5132,8 -3468,4 -1858,1 -734,0 -5866,8 -9335,2 -11193,2
          příjmy 720,4 813,7 754,6 731,4 720,4 1534,1 2288,7 3020,2
          výdaje 1454,4 5946,5 4223,0 2589,5 1454,4 7400,9 11623,9 14213,4
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -878,1 -4835,3 -3409,3 -1825,3 -878,1 -5713,4 -9122,7 -10948,0
          příjmy 327,1 357,2 326,9 316,3 327,1 684,3 1011,2 1327,4
          výdaje 1205,2 5192,5 3736,2 2141,5 1205,2 6397,7 10133,9 12275,4
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -4,5 -522,0 -216,8 -175,2 -4,5 -526,5 -743,3 -918,5
          příjmy 106,4 78,5 91,5 88,5 106,4 184,8 276,4 364,9
          výdaje 110,9 600,4 308,4 263,7 110,9 711,3 1019,7 1283,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 86,0 101,9 80,9 53,3 86,0 187,9 268,8 322,1
          příjmy 224,3 255,5 259,3 237,6 224,3 479,7 739,1 976,6
          výdaje 138,3 153,5 178,5 184,3 138,3 291,8 470,3 654,6
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 62,7 122,6 76,9 89,1 62,7 185,2 262,1 351,2
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 795,4 152,8 6,0 -46,3 795,4 948,2 954,2 907,9
          příjmy 840,7 200,0 56,7 8,4 840,7 1040,6 1097,4 1105,8
          výdaje 45,3 47,2 50,7 54,7 45,3 92,5 143,2 197,9
1.C-Druhotné důchody -586,5 480,6 -353,7 205,6 -586,5 -105,9 -459,6 -254,1
          příjmy 407,8 1236,9 287,9 989,2 407,8 1644,6 1932,6 2921,8
          výdaje 994,2 756,3 641,7 783,6 994,2 1750,6 2392,2 3175,9
2-Kapitálový účet 777,5 31,7 80,2 285,3 777,5 809,2 889,3 1174,6
          příjmy 777,9 33,8 86,7 287,9 777,9 811,6 898,3 1186,2
          výdaje 0,4 2,1 6,5 2,6 0,4 2,5 9,0 11,6
3-Finanční účet 3293,3 -937,7 -435,5 394,6 3293,3 2355,6 1920,2 2314,8
          aktiva 4699,8 953,7 339,1 3000,8 4699,8 5653,5 5992,7 8993,4
          pasiva 1406,5 1891,4 774,6 2606,1 1406,5 3297,9 4072,5 6678,6
3.1-Přímé investice -924,7 -1665,4 -594,5 254,5 -924,7 -2590,1 -3184,6 -2930,1
          aktiva 1418,9 -1522,2 1638,1 1641,3 1418,9 -103,2 1534,9 3176,2
          pasiva 2343,6 143,2 2232,7 1386,8 2343,6 2486,8 4719,5 6106,3
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -43,7 1625,7 -95,3 -197,7 -43,7 1582,0 1486,8 1289,0
          aktiva 91,5 234,7 473,7 284,2 91,5 326,2 800,0 1084,2
          pasiva 135,2 -1391,0 569,0 481,9 135,2 -1255,8 -686,8 -204,9
3.1.1.2-Reinvestice zisků -646,6 -626,1 -390,4 -171,4 -646,6 -1272,7 -1663,1 -1834,5
          aktiva 250,7 260,4 212,7 193,6 250,7 511,2 723,9 917,5
          pasiva 897,4 886,5 603,1 365,0 897,4 1783,9 2387,0 2752,0
3.1.2-Dluhové nástroje -234,4 -2665,0 -108,9 623,6 -234,4 -2899,4 -3008,3 -2384,7
          aktiva 1076,7 -2017,3 951,7 1163,5 1076,7 -940,6 11,0 1174,5
          pasiva 1311,1 647,7 1060,5 539,9 1311,1 1958,8 3019,3 3559,2
3.2-Portfoliové investice -619,4 2956,2 244,2 699,8 -619,4 2336,8 2581,0 3280,8
          aktiva 517,9 820,6 440,5 999,3 517,9 1338,5 1779,1 2778,4
          pasiva 1137,3 -2135,6 196,4 299,5 1137,3 -998,3 -801,9 -502,4
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 119,2 482,2 267,4 117,5 119,2 601,4 868,7 986,2
          aktiva 302,3 647,8 126,6 100,0 302,3 950,1 1076,7 1176,7
          pasiva 183,1 165,6 -140,8 -17,5 183,1 348,7 207,9 190,5
3.2.2-Dluhové cenné papíry -738,5 2474,0 -23,2 582,3 -738,5 1735,4 1712,2 2294,6
          aktiva 215,7 172,8 313,9 899,3 215,7 388,5 702,4 1601,7
          pasiva 954,2 -2301,2 337,2 317,0 954,2 -1347,0 -1009,8 -692,8
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -100,7 -18,3 -29,7 -70,8 -100,7 -119,0 -148,8 -219,5
          aktiva -252,2 -295,8 -260,1 -339,6 -252,2 -548,0 -808,1 -1147,7
          pasiva -151,5 -277,5 -230,4 -268,8 -151,5 -429,0 -659,3 -928,2
3.4-Ostatní investice 4024,1 -3404,2 470,0 -1560,7 4024,1 619,9 1089,9 -470,8
          aktiva 2101,2 757,0 -954,1 -372,0 2101,2 2858,2 1904,1 1532,1
          pasiva -1922,9 4161,2 -1424,1 1188,7 -1922,9 2238,3 814,2 2002,8
3.4.1-Ostatní účasti 1,6 0,6 3,1 13,6 1,6 2,2 5,3 18,9
          aktiva 1,6 0,6 3,1 13,6 1,6 2,2 5,3 18,9
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 2661,3 -4410,5 -1159,4 -1878,5 2661,3 -1749,2 -2908,6 -4787,1
          aktiva 173,4 213,1 -1205,7 -235,3 173,4 386,5 -819,2 -1054,5
          pasiva -2487,9 4623,5 -46,3 1643,2 -2487,9 2135,7 2089,4 3732,5
3.4.3-Půjčky 389,7 699,4 1335,8 1095,7 389,7 1089,2 2424,9 3520,7
          aktiva 681,5 298,8 268,4 382,1 681,5 980,2 1248,6 1630,7
          pasiva 291,7 -400,7 -1067,4 -713,6 291,7 -108,9 -1176,3 -1889,9
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 23,7 27,0 83,6 -1,6 23,7 50,7 134,3 132,8
          aktiva 24,7 5,3 44,9 17,7 24,7 30,0 74,9 92,6
          pasiva 1,0 -21,7 -38,7 19,3 1,0 -20,7 -59,5 -40,2
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 950,8 414,2 116,7 -699,1 950,8 1365,0 1481,7 782,6
          aktiva 780,5 274,6 -66,1 -519,3 780,5 1055,2 989,1 469,8
          pasiva -170,2 -139,6 -182,7 179,8 -170,2 -309,8 -492,6 -312,8
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -3,0 -135,0 90,3 -90,9 -3,0 -138,0 -47,7 -138,6
          aktiva 439,5 -35,4 1,4 -30,9 439,5 404,0 405,4 374,5
          pasiva 442,5 99,6 -88,9 60,0 442,5 542,1 453,2 513,2
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 914,0 1194,0 -525,4 1071,8 914,0 2108,0 1582,6 2654,4
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 3761,3 -1337,7 -1319,6 360,7 3761,3 2423,6 1104,0 1464,7
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 3293,3 -937,7 -435,5 394,6 3293,3 2355,6 1920,2 2314,8
4.5-Čisté chyby a opomenutí -468,0 400,0 884,2 33,9 -468,0 -68,0 816,2 850,1

 

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD