Platební bilance v EUR - čtvrtletní - rok 2013

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2013

 

v mil. EUR I. Q 2013 II. Q 2013 III. Q 2013 IV. Q 2013 I. Q 2013 I.-II. Q 2013 I.-III. Q 2013 I.-IV. Q 2013
1-Běžný účet 641,0 -152,8 -1129,5 -191,3 641,0 488,2 -641,3 -832,6
          příjmy 31247,6 32047,6 31898,3 32966,6 31247,6 63295,2 95193,5 128160,1
          výdaje 30606,7 32200,3 33027,9 33157,9 30606,7 62807,0 95834,8 128992,7
1.A-Zboží a služby 2722,2 3001,1 1792,5 1577,7 2722,2 5723,3 7515,8 9093,5
          příjmy 28974,6 30306,6 30199,2 30685,6 28974,6 59281,2 89480,4 120166,0
          výdaje 26252,3 27305,5 28406,7 29107,9 26252,3 53557,9 81964,6 111072,5
1.A.a-Zboží 1879,0 2300,3 1230,7 993,8 1879,0 4179,2 5409,9 6403,7
          vývoz 24683,8 25843,5 25754,9 25988,7 24683,8 50527,3 76282,2 102270,9
          dovoz 22804,8 23543,2 24524,2 24995,0 22804,8 46348,0 70872,2 95867,2
1.A.b-Služby 843,3 700,8 561,8 583,9 843,3 1544,1 2105,9 2689,8
          příjmy 4290,8 4463,1 4444,3 4696,8 4290,8 8753,9 13198,2 17895,1
          výdaje 3447,5 3762,3 3882,5 4113,0 3447,5 7209,8 11092,3 15205,3
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 229,6 252,4 251,6 206,6 229,6 482,1 733,7 940,3
          příjmy 265,3 298,6 293,1 267,7 265,3 563,9 857,0 1124,7
          výdaje 35,7 46,2 41,5 61,1 35,7 81,9 123,3 184,4
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -2,2 3,9 -6,0 -20,0 -2,2 1,6 -4,3 -24,3
          příjmy 39,1 48,5 55,0 65,5 39,1 87,7 142,7 208,2
          výdaje 41,4 44,7 61,0 85,5 41,4 86,0 147,0 232,5
1.A.b.3-Doprava 147,2 105,5 109,6 6,4 147,2 252,7 362,3 368,7
          příjmy 1001,3 1013,4 1051,7 981,1 1001,3 2014,7 3066,5 4047,6
          výdaje 854,1 907,9 942,2 974,8 854,1 1762,0 2704,2 3678,9
1.A.b.4-Cestovní ruch 473,9 449,9 331,4 535,0 473,9 923,8 1255,2 1790,2
          příjmy 1284,5 1297,0 1310,5 1363,4 1284,5 2581,5 3892,0 5255,3
          výdaje 810,7 847,1 979,1 828,3 810,7 1657,7 2636,8 3465,1
1.A.b.5-Stavební práce -11,2 -0,5 26,5 64,6 -11,2 -11,7 14,9 79,5
          příjmy 70,0 120,3 114,0 148,6 70,0 190,3 304,3 452,9
          výdaje 81,2 120,7 87,5 84,1 81,2 201,9 289,4 373,5
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -108,7 -108,3 -119,9 -86,6 -108,7 -217,0 -336,9 -423,5
          příjmy 55,4 44,4 50,3 50,8 55,4 99,8 150,0 200,9
          výdaje 164,1 152,7 170,2 137,5 164,1 316,8 486,9 624,4
1.A.b.7-Finanční služby -16,2 -44,0 -36,7 7,8 -16,2 -60,2 -96,9 -89,1
          příjmy 79,5 76,8 82,5 96,5 79,5 156,3 238,8 335,3
          výdaje 95,7 120,8 119,2 88,7 95,7 216,5 335,7 424,4
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -114,4 -184,0 -130,5 -147,5 -114,4 -298,3 -428,8 -576,4
          příjmy 68,3 57,7 65,2 97,6 68,3 126,0 191,2 288,8
          výdaje 182,7 241,6 195,7 245,2 182,7 424,3 620,0 865,1
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 130,6 126,0 126,5 106,2 130,6 256,6 383,1 489,2
          příjmy 459,2 492,8 483,8 549,3 459,2 952,0 1435,8 1985,1
          výdaje 328,6 366,8 357,4 443,1 328,6 695,4 1052,8 1495,9
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 123,0 95,3 1,2 -83,9 123,0 218,3 219,5 135,6
          příjmy 936,6 966,5 890,2 1037,8 936,6 1903,1 2793,2 3831,1
          výdaje 813,5 871,2 889,0 1121,8 813,5 1684,8 2573,8 3695,5
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby 3,6 7,6 10,2 0,4 3,6 11,2 21,4 21,8
          příjmy 25,2 40,0 42,2 31,5 25,2 65,2 107,4 139,0
          výdaje 21,6 32,4 32,0 31,1 21,6 54,1 86,0 117,2
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -12,1 -3,1 -2,6 -5,4 -12,1 -15,2 -17,8 -23,2
          příjmy 6,2 7,0 5,3 6,4 6,2 13,2 18,6 25,0
          výdaje 18,3 10,1 7,9 11,8 18,3 28,5 36,4 48,2
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,7 1,1
          příjmy 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,7 1,2
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
1.B-Prvotní důchody -1643,0 -2721,6 -2783,7 -2350,9 -1643,0 -4364,5 -7148,2 -9499,1
          příjmy 1686,7 1374,3 1056,1 1040,8 1686,7 3061,1 4117,1 5157,9
          výdaje 3329,7 4095,9 3839,7 3391,7 3329,7 7425,6 11265,3 14657,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 75,2 119,8 137,5 157,6 75,2 195,0 332,5 490,1
          příjmy 283,5 325,2 326,3 360,8 283,5 608,7 935,0 1295,7
          výdaje 208,2 205,4 188,8 203,2 208,2 413,7 602,4 805,7
1.B.2-Důchody z investic -2494,9 -3048,1 -2956,2 -2507,7 -2494,9 -5543,1 -8499,2 -11007,0
          příjmy 585,3 799,6 653,2 637,3 585,3 1384,9 2038,2 2675,5
          výdaje 3080,2 3847,8 3609,4 3145,0 3080,2 6928,0 10537,4 13682,4
1.B.2.1-Důchody z přímých investice -2562,3 -2454,6 -3097,6 -2437,3 -2562,3 -5016,9 -8114,5 -10551,8
          příjmy 223,1 390,4 250,5 268,3 223,1 613,6 864,0 1132,3
          výdaje 2785,5 2845,0 3348,0 2705,7 2785,5 5630,5 8978,5 11684,2
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -7,2 -739,5 2,2 -170,2 -7,2 -746,7 -744,5 -914,7
          příjmy 101,1 128,8 111,6 124,4 101,1 229,9 341,5 465,9
          výdaje 108,2 868,3 109,4 294,7 108,2 976,5 1085,9 1380,6
1.B.2.3-Ostatní důchody z investic 8,6 79,5 79,6 38,1 8,6 88,1 167,7 205,8
          příjmy 195,2 213,9 231,5 182,8 195,2 409,1 640,6 823,4
          výdaje 186,5 134,5 151,9 144,7 186,5 321,0 472,9 617,6
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 65,9 66,5 59,6 61,7 65,9 132,4 192,1 253,8
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 776,7 206,8 35,0 -0,8 776,7 983,5 1018,5 1017,8
          příjmy 818,0 249,5 76,6 42,7 818,0 1067,5 1144,0 1186,8
          výdaje 41,2 42,7 41,6 43,5 41,2 83,9 125,5 169,0
1.C-Druhotné důchody -438,3 -432,3 -138,3 581,9 -438,3 -870,6 -1008,9 -427,0
          příjmy 586,3 366,6 643,1 1240,2 586,3 952,9 1596,0 2836,2
          výdaje 1024,6 798,9 781,4 658,2 1024,6 1823,5 2604,9 3263,2
2-Kapitálový účet 23,1 146,8 2188,8 791,3 23,1 169,9 2358,8 3150,1
          příjmy 24,1 198,0 2190,7 793,5 24,1 222,1 2412,8 3206,3
          výdaje 0,9 51,2 1,9 2,2 0,9 52,2 54,0 56,2
3-Finanční účet 1593,5 -465,6 1674,7 -135,5 1593,5 1127,9 2802,6 2667,1
          aktiva 3194,7 2438,3 2002,7 7472,3 3194,7 5633,0 7635,6 15108,0
          pasiva 1601,2 2903,8 328,0 7607,9 1601,2 4505,1 4833,1 12440,9
3.1-Přímé investice 72,3 71,7 72,3 67,8 72,3 143,9 216,2 284,0
          aktiva 1471,0 1458,8 1471,0 1380,3 1471,0 2929,7 4400,7 5781,0
          pasiva 1398,7 1387,1 1398,7 1312,5 1398,7 2785,8 4184,6 5497,1
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 136,6 135,4 136,6 128,2 136,6 272,0 408,6 536,8
          aktiva 468,2 464,3 468,2 439,3 468,2 932,5 1400,6 1839,9
          pasiva 331,6 328,8 331,6 311,2 331,6 660,4 992,0 1303,2
3.1.1.2-Reinvestice zisků -682,0 -676,3 -682,0 -640,0 -682,0 -1358,3 -2040,3 -2680,3
          aktiva 158,6 157,3 158,6 148,8 158,6 315,9 474,5 623,3
          pasiva 840,6 833,6 840,6 788,8 840,6 1674,2 2514,9 3303,7
3.1.2-Dluhové nástroje 617,7 612,6 617,7 579,6 617,7 1230,2 1847,9 2427,5
          aktiva 844,2 837,2 844,2 792,2 844,2 1681,4 2525,6 3317,8
          pasiva 226,5 224,6 226,5 212,6 226,5 451,2 677,7 890,3
3.2-Portfoliové investice -736,3 -1828,1 277,8 -1225,0 -736,3 -2564,5 -2286,7 -3511,7
          aktiva -158,9 -23,7 271,8 -13,6 -158,9 -182,7 89,2 75,6
          pasiva 577,4 1804,4 -5,9 1211,4 577,4 2381,8 2375,9 3587,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 130,7 335,8 46,3 -184,3 130,7 466,5 512,9 328,6
          aktiva 158,4 286,5 93,9 -133,2 158,4 445,0 538,9 405,7
          pasiva 27,7 -49,3 47,6 51,1 27,7 -21,6 26,0 77,1
3.2.2-Dluhové cenné papíry -867,1 -2164,0 231,4 -1040,7 -867,1 -3031,0 -2799,6 -3840,3
          aktiva -317,4 -310,3 177,9 119,5 -317,4 -627,6 -449,7 -330,2
          pasiva 549,7 1853,7 -53,5 1160,3 549,7 2403,4 2349,9 3510,2
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -3,3 -55,5 -41,2 -78,4 -3,3 -58,8 -100,0 -178,4
          aktiva -297,6 -236,7 -141,8 -255,4 -297,6 -534,3 -676,1 -931,6
          pasiva -294,3 -181,2 -100,6 -177,0 -294,3 -475,5 -576,1 -753,1
3.4-Ostatní investice 2042,9 1612,7 1098,2 -5558,2 2042,9 3655,6 4753,9 -804,4
          aktiva 1962,3 1506,2 134,0 -297,2 1962,3 3468,5 3602,5 3305,3
          pasiva -80,6 -106,5 -964,2 5261,0 -80,6 -187,1 -1151,3 4109,6
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -46,0 294,6 393,3 -5559,0 -46,0 248,6 641,9 -4917,1
          aktiva 801,6 466,7 -381,9 -530,7 801,6 1268,3 886,4 355,8
          pasiva 847,7 172,0 -775,2 5028,4 847,7 1019,7 244,5 5272,9
3.4.3-Půjčky 1227,8 1091,0 236,3 735,6 1227,8 2318,8 2555,1 3290,7
          aktiva 831,9 822,3 174,7 806,1 831,9 1654,2 1828,9 2635,0
          pasiva -395,9 -268,7 -61,6 70,5 -395,9 -664,6 -726,3 -655,7
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -89,6 290,0 -130,3 -184,9 -89,6 200,4 70,1 -114,8
          aktiva -109,0 312,9 -110,6 -179,6 -109,0 203,9 93,3 -86,4
          pasiva -19,4 22,9 19,6 5,3 -19,4 3,5 23,1 28,4
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 900,0 155,0 404,5 -827,4 900,0 1055,0 1459,6 632,2
          aktiva 394,5 -133,9 442,5 -353,2 394,5 260,6 703,1 349,9
          pasiva -505,5 -288,9 37,9 474,2 -505,5 -794,4 -756,5 -282,3
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky 50,7 -217,9 194,3 277,5 50,7 -167,2 27,1 304,6
          aktiva 43,2 38,2 9,3 -39,9 43,2 81,5 90,8 51,0
          pasiva -7,4 256,1 -184,9 -317,4 -7,4 248,7 63,8 -253,6
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 218,0 -266,3 267,7 6658,3 218,0 -48,3 219,3 6877,6
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 664,1 -6,0 1059,3 600,0 664,1 658,2 1717,5 2317,4
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 1593,5 -465,6 1674,7 -135,5 1593,5 1127,9 2802,6 2667,1
4.5-Čisté chyby a opomenutí 929,4 -459,6 615,4 -735,5 929,4 469,8 1085,1 349,6

 

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.

  

Celá časová řada je dostupná v systému ARAD