Platební bilance v Kč - čtvrtletní - rok 2017

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2017

 

v mil. Kč I. Q 2017 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 I. Q 2017 I.-II. Q 2017 I.-III. Q 2017 I.-IV. Q 2017
1-Běžný účet 109266,5 -3097,2 -31131,2 4051,5 109266,5 106169,3 75038,0 79089,5
          příjmy 1114133,0 1116959,5 1025524,2 1113929,5 1114133,0 2231092,5 3256616,7 4370546,2
          výdaje 1004866,5 1120056,7 1056655,4 1109878,0 1004866,5 2124923,2 3181578,6 4291456,7
1.A-Zboží a služby 124168,9 110835,4 77558,2 71409,9 124168,9 235004,2 312562,4 383972,3
          příjmy 1030960,2 1033086,1 948136,4 1026283,6 1030960,2 2064046,2 3012182,7 4038466,3
          výdaje 906791,3 922250,7 870578,2 954873,7 906791,3 1829042,0 2699620,2 3654493,9
1.A.a-Zboží 95147,5 77223,6 46517,9 40458,7 95147,5 172371,2 218889,1 259347,8
          vývoz 879493,9 875531,3 790877,3 856130,4 879493,9 1755025,2 2545902,5 3402032,9
          dovoz 784346,3 798307,7 744359,4 815671,7 784346,3 1582654,0 2327013,4 3142685,1
1.A.b-Služby 29021,3 33611,7 31040,3 30951,2 29021,3 62633,1 93673,3 124624,6
          příjmy 151466,3 157554,8 157259,1 170153,2 151466,3 309021,1 466280,2 636433,4
          výdaje 122445,0 123943,1 126218,8 139202,0 122445,0 246388,0 372606,8 511808,8
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 10609,8 10878,9 10708,5 10436,9 10609,8 21488,8 32197,2 42634,1
          příjmy 12488,1 12658,5 12313,1 12778,6 12488,1 25146,6 37459,8 50238,4
          výdaje 1878,3 1779,6 1604,7 2341,7 1878,3 3657,9 5262,5 7604,2
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -3303,5 652,5 213,9 514,3 -3303,5 -2651,0 -2437,1 -1922,8
          příjmy 3707,4 4188,3 4044,4 5901,5 3707,4 7895,7 11940,1 17841,5
          výdaje 7010,9 3535,8 3830,5 5387,2 7010,9 10546,6 14377,1 19764,3
1.A.b.3-Doprava 8697,6 7255,4 8504,7 8114,0 8697,6 15953,0 24457,8 32571,8
          příjmy 37212,0 36766,4 37231,5 38912,5 37212,0 73978,5 111210,0 150122,5
          výdaje 28514,4 29511,0 28726,8 30798,5 28514,4 58025,4 86752,2 117550,8
1.A.b.4-Cestovní ruch 7984,4 8035,2 9384,1 9459,6 7984,4 16019,6 25403,7 34863,3
          příjmy 39081,8 40311,9 41170,3 41508,4 39081,8 79393,7 120564,0 162072,3
          výdaje 31097,4 32276,7 31786,2 32048,7 31097,4 63374,1 95160,3 127209,0
1.A.b.5-Stavební práce 884,9 1951,8 1716,8 1806,7 884,9 2836,7 4553,5 6360,3
          příjmy 1663,0 2668,8 2610,9 3060,6 1663,0 4331,8 6942,7 10003,3
          výdaje 778,1 717,0 894,0 1253,9 778,1 1495,1 2389,1 3643,0
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -2352,4 -2591,7 -3366,2 -3228,5 -2352,4 -4944,1 -8310,3 -11538,8
          příjmy 1516,8 1687,6 1439,0 1581,2 1516,8 3204,4 4643,4 6224,6
          výdaje 3869,2 4279,4 4805,2 4809,7 3869,2 8148,5 12953,7 17763,4
1.A.b.7-Finanční služby 1654,1 1561,0 1494,0 1219,7 1654,1 3215,1 4709,1 5928,8
          příjmy 2836,0 2775,7 2712,2 2611,9 2836,0 5611,7 8324,0 10935,8
          výdaje 1181,9 1214,8 1218,2 1392,2 1181,9 2396,7 3614,9 5007,0
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -4261,6 -3779,3 -4761,5 -6170,4 -4261,6 -8040,9 -12802,4 -18972,8
          příjmy 2071,6 3059,8 2478,7 2199,8 2071,6 5131,4 7610,1 9809,9
          výdaje 6333,2 6839,1 7240,2 8370,2 6333,2 13172,3 20412,5 28782,7
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 8320,5 9477,4 9555,0 8447,1 8320,5 17797,9 27352,9 35800,0
          příjmy 22045,5 22067,5 21666,7 23513,2 22045,5 44113,0 65779,7 89292,9
          výdaje 13725,0 12590,1 12111,7 15066,1 13725,0 26315,1 38426,8 53492,9
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 1395,5 -231,1 -1946,3 708,8 1395,5 1164,4 -781,9 -73,1
          příjmy 27749,3 29156,1 30206,2 36533,9 27749,3 56905,4 87111,5 123645,4
          výdaje 26353,8 29387,2 32152,4 35825,1 26353,8 55741,0 87893,4 123718,5
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -478,7 537,4 -399,1 -213,8 -478,7 58,7 -340,4 -554,2
          příjmy 922,8 2044,7 1176,2 1329,7 922,8 2967,5 4143,8 5473,5
          výdaje 1401,5 1507,3 1575,3 1543,5 1401,5 2908,8 4484,2 6027,7
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -131,0 -132,2 -64,3 -143,9 -131,0 -263,2 -327,5 -471,4
          příjmy 170,3 167,4 209,2 221,3 170,3 337,7 547,0 768,3
          výdaje 301,3 299,6 273,6 365,2 301,3 600,9 874,5 1239,7
1.a.b.13-Služby nezařazené 1,6 -3,6 0,6 0,7 1,6 -1,9 -1,3 -0,6
          příjmy 1,6 2,1 0,6 0,7 1,6 3,7 4,3 5,0
          výdaje 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6
1.B-Prvotní důchody 622,0 -98109,3 -93835,6 -64022,7 622,0 -97487,3 -191322,9 -255345,6
          příjmy 72097,6 71144,7 65835,9 62608,9 72097,6 143242,4 209078,3 271687,2
          výdaje 71475,6 169254,0 159671,5 126631,6 71475,6 240729,7 400401,2 527032,8
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 9529,0 9641,0 9436,0 8592,0 9529,0 19170,0 28606,0 37198,0
          příjmy 15663,0 15704,0 15945,0 16569,0 15663,0 31367,0 47312,0 63881,0
          výdaje 6134,0 6063,0 6509,0 7977,0 6134,0 12197,0 18706,0 26683,0
1.B.2-Důchody z investic -24426,1 -114286,5 -104504,0 -71994,2 -24426,1 -138712,7 -243216,7 -315210,9
          příjmy 39147,8 47150,0 46897,7 44887,5 39147,8 86297,8 133195,5 178083,0
          výdaje 63573,9 161436,5 151401,7 116881,7 63573,9 225010,5 376412,2 493293,9
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -33761,9 -113472,5 -107626,1 -83336,7 -33761,9 -147234,4 -254860,5 -338197,2
          příjmy 24141,3 29196,6 31452,0 27131,4 24141,3 53337,9 84789,9 111921,3
          výdaje 57903,2 142669,1 139078,1 110468,1 57903,2 200572,4 339650,5 450118,6
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic 1137,3 -12148,8 -5732,1 1870,0 1137,3 -11011,5 -16743,6 -14873,7
          příjmy 2866,1 2956,4 2633,3 3551,5 2866,1 5822,5 8455,8 12007,3
          výdaje 1728,7 15105,2 8365,5 1681,6 1728,7 16834,0 25199,4 26881,0
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 3216,5 3389,4 2977,7 2169,3 3216,5 6605,8 9583,5 11752,7
          příjmy 7158,4 7051,6 6935,8 6901,3 7158,4 14210,0 21145,8 28047,1
          výdaje 3942,0 3662,2 3958,1 4732,1 3942,0 7604,2 11562,3 16294,4
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 4982,0 7945,4 5876,6 7303,3 4982,0 12927,4 18804,0 26107,3
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 15519,2 6536,2 1232,4 -620,5 15519,2 22055,4 23287,8 22667,3
          příjmy 17286,8 8290,7 2993,2 1152,4 17286,8 25577,6 28570,8 29723,2
          výdaje 1767,7 1754,5 1760,8 1772,9 1767,7 3522,2 5283,0 7055,9
1.C-Druhotné důchody -15524,4 -15823,2 -14853,8 -3335,8 -15524,4 -31347,6 -46201,4 -49537,2
          příjmy 11075,2 12728,7 11551,9 25036,9 11075,2 23803,9 35355,8 60392,7
          výdaje 26599,6 28552,0 26405,7 28372,7 26599,6 55151,5 81557,2 109929,9
2-Kapitálový účet 830,5 7732,3 8040,5 28323,9 830,5 8562,9 16603,4 44927,3
          příjmy 1924,0 10291,8 10235,0 39252,4 1924,0 12215,8 22450,7 61703,1
          výdaje 1093,5 2559,5 2194,5 10928,5 1093,5 3652,9 5847,4 16775,8
3-Finanční účet 90147,3 27100,4 -3669,0 2066,6 90147,3 117247,7 113578,7 115645,4
          aktiva 1168133,4 165563,2 102969,1 30515,7 1168133,4 1333696,6 1436665,7 1467181,5
          pasiva 1077986,0 138462,9 106638,1 28449,1 1077986,0 1216448,9 1323087,0 1351536,1
3.1-Přímé investice -40335,4 -3837,9 10301,2 -11984,4 -40335,4 -44173,4 -33872,2 -45856,6
          aktiva 49836,4 48406,5 74622,3 45098,1 49836,4 98242,9 172865,2 217963,2
          pasiva 90171,9 52244,4 64321,1 57082,5 90171,9 142416,3 206737,3 263819,9
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -11633,5 13423,5 4229,1 -3432,4 -11633,5 1790,0 6019,2 2586,8
          aktiva 5719,4 15577,9 14918,3 14830,9 5719,4 21297,3 36215,6 51046,5
          pasiva 17352,9 2154,4 10689,1 18263,3 17352,9 19507,3 30196,4 48459,7
3.1.1.2-Reinvestice zisků -23876,5 -19977,2 -18185,9 -18131,5 -23876,5 -43853,7 -62039,6 -80171,0
          aktiva 22853,8 23082,1 25153,7 25349,0 22853,8 45935,9 71089,5 96438,5
          pasiva 46730,3 43059,3 43339,5 43480,5 46730,3 89789,6 133129,1 176609,5
3.1.2-Dluhové nástroje -4825,5 2715,8 24257,9 9579,4 -4825,5 -2109,7 22148,2 31727,6
          aktiva 21263,2 9746,6 34550,3 4918,1 21263,2 31009,7 65560,1 70478,2
          pasiva 26088,7 7030,8 10292,4 -4661,3 26088,7 33119,4 43411,8 38750,6
3.2-Portfoliové investice -353842,3 -45855,0 152608,8 -21174,4 -353842,3 -399697,3 -247088,4 -268262,9
          aktiva -2682,4 29475,9 15404,4 25252,4 -2682,4 26793,5 42197,9 67450,3
          pasiva 351159,8 75331,0 -137204,4 46426,8 351159,8 426490,8 289286,4 335713,2
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech -4989,1 14704,7 19970,1 13805,8 -4989,1 9715,5 29685,7 43491,5
          aktiva 6460,2 15534,7 19495,0 22339,1 6460,2 21994,9 41489,9 63829,0
          pasiva 11449,4 830,0 -475,2 8533,2 11449,4 12279,4 11804,2 20337,4
3.2.2-Dluhové cenné papíry -348853,2 -60559,7 132638,7 -34980,3 -348853,2 -409412,8 -276774,1 -311754,4
          aktiva -9142,7 13941,3 -4090,6 2913,3 -9142,7 4798,6 708,0 3621,4
          pasiva 339710,5 74500,9 -136729,3 37893,6 339710,5 414211,4 277482,1 315375,7
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 1729,2 -4913,5 -6668,8 -4337,3 1729,2 -3184,3 -9853,1 -14190,4
          aktiva -4749,5 -12019,3 -16334,9 -14689,6 -4749,5 -16768,8 -33103,8 -47793,4
          pasiva -6478,7 -7105,8 -9666,2 -10352,3 -6478,7 -13584,5 -23250,7 -33603,0
3.4-Ostatní investice -636604,6 -42152,3 -173315,5 49619,4 -636604,6 -678756,9 -852072,4 -802453,0
          aktiva 6528,4 -24159,1 15872,2 -15088,5 6528,4 -17630,6 -1758,4 -16846,9
          pasiva 643133,1 17993,3 189187,7 -64707,9 643133,1 661126,3 850314,0 785606,1
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -602754,7 -51870,0 -161921,9 140604,5 -602754,7 -654624,6 -816546,5 -675942,0
          aktiva -16572,3 -20838,3 -13385,1 63460,1 -16572,3 -37410,6 -50795,7 12664,4
          pasiva 586182,4 31031,6 148536,8 -77144,4 586182,4 617214,1 765750,8 688606,4
3.4.3-Půjčky -24845,6 1946,4 -11593,2 1760,8 -24845,6 -22899,2 -34492,3 -32731,6
          aktiva 3601,7 1792,0 8359,5 -27800,8 3601,7 5393,7 13753,2 -14047,6
          pasiva 28447,3 -154,4 19952,7 -29561,6 28447,3 28292,9 48245,6 18684,0
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -3682,0 -647,0 1491,0 -391,0 -3682,0 -4329,0 -2838,0 -3229,0
          aktiva 0,0 0,0 1,0 5,0 0,0 0,0 1,0 6,0
          pasiva 3682,0 647,0 -1490,0 396,0 3682,0 4329,0 2839,0 3235,0
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 140,1 11339,4 -4806,0 -88753,0 140,1 11479,5 6673,4 -82079,5
          aktiva 19178,7 -3549,3 19178,0 -49524,4 19178,7 15629,5 34807,5 -14716,9
          pasiva 19038,6 -14888,6 23984,0 39228,6 19038,6 4150,0 28134,0 67362,6
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -5462,4 -2921,2 3514,6 -3601,9 -5462,4 -8383,6 -4869,0 -8470,9
          aktiva 320,2 -1563,5 1718,8 -1228,4 320,2 -1243,2 475,6 -752,8
          pasiva 5782,7 1357,7 -1795,8 2373,5 5782,7 7140,4 5344,6 7718,1
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 1119200,5 123859,2 13405,2 -10056,6 1119200,5 1243059,6 1256464,8 1246408,2
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 110097,0 4635,1 -23090,7 32375,4 110097,0 114732,2 91641,4 124016,8
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 90147,3 27100,4 -3669,0 2066,6 90147,3 117247,7 113578,7 115645,4
4.5-Čisté chyby a opomenutí -19949,7 22465,2 19421,7 -30308,7 -19949,7 2515,6 21937,3 -8371,4

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD