Platební bilance v Kč - čtvrtletní - rok 2016

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2016

 

v mil. Kč I. Q 2016 II. Q 2016 III. Q 2016 IV. Q 2016 I. Q 2016 I.-II. Q 2016 I.-III. Q 2016 I.-IV. Q 2016
1-Běžný účet 121663,3 -8072,0 -16338,3 -12076,0 121663,3 113591,3 97253,0 85177,0
          příjmy 1025525,3 1041109,4 968928,5 1034371,6 1025525,3 2066634,7 3035563,2 4069934,8
          výdaje 903862,0 1049181,4 985266,8 1046447,6 903862,0 1953043,5 2938310,2 3984757,8
1.A-Zboží a služby 111260,8 109211,6 76256,5 68338,1 111260,8 220472,4 296728,9 365067,0
          příjmy 937930,9 981369,0 901354,9 973871,2 937930,9 1919299,9 2820654,9 3794526,0
          výdaje 826670,1 872157,4 825098,5 905533,1 826670,1 1698827,5 2523926,0 3429459,1
1.A.a-Zboží 86083,6 83056,4 47622,7 41742,3 86083,6 169140,0 216762,7 258504,9
          vývoz 802325,1 831779,5 753549,1 811429,8 802325,1 1634104,6 2387653,8 3199083,6
          dovoz 716241,5 748723,1 705926,5 769687,6 716241,5 1464964,7 2170891,1 2940578,7
1.A.b-Služby 25177,2 26155,3 28633,8 26595,8 25177,2 51332,4 79966,2 106562,0
          příjmy 135605,8 149589,5 147805,8 162441,3 135605,8 285195,3 433001,1 595442,4
          výdaje 110428,6 123434,3 119172,0 135845,5 110428,6 233862,9 353034,9 488880,4
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 9429,4 9713,4 9824,4 9346,5 9429,4 19142,8 28967,2 38313,7
          příjmy 10981,8 11503,8 11248,0 11727,8 10981,8 22485,7 33733,6 45461,4
          výdaje 1552,4 1790,4 1423,5 2381,2 1552,4 3342,9 4766,4 7147,6
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -1093,2 -1555,5 -1704,7 -2151,8 -1093,2 -2648,7 -4353,4 -6505,2
          příjmy 3513,0 3772,5 4079,0 4858,4 3513,0 7285,6 11364,5 16223,0
          výdaje 4606,2 5328,0 5783,6 7010,3 4606,2 9934,2 15717,9 22728,2
1.A.b.3-Doprava 7091,2 8365,1 8630,8 5778,3 7091,2 15456,3 24087,1 29865,5
          příjmy 33085,4 35491,2 34972,0 35977,8 33085,4 68576,5 103548,5 139526,3
          výdaje 25994,2 27126,1 26341,2 30199,4 25994,2 53120,2 79461,4 109660,8
1.A.b.4-Cestovní ruch 6419,1 6812,6 10779,4 9952,1 6419,1 13231,8 24011,2 33963,3
          příjmy 35915,8 37586,2 39919,2 40761,0 35915,8 73502,0 113421,2 154182,1
          výdaje 29496,7 30773,6 29139,7 30808,8 29496,7 60270,2 89410,0 120218,8
1.A.b.5-Stavební práce 915,8 754,3 1129,9 1461,7 915,8 1670,1 2800,0 4261,7
          příjmy 1600,8 2113,9 2446,9 2901,1 1600,8 3714,7 6161,6 9062,7
          výdaje 685,0 1359,6 1317,1 1439,3 685,0 2044,6 3361,7 4801,0
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -2909,0 -3177,5 -2003,2 -2364,5 -2909,0 -6086,5 -8089,6 -10454,1
          příjmy 1324,9 1269,2 1613,7 1969,3 1324,9 2594,0 4207,7 6177,0
          výdaje 4233,8 4446,7 3616,8 4333,8 4233,8 8680,5 12297,3 16631,1
1.A.b.7-Finanční služby 447,3 638,3 748,1 1012,8 447,3 1085,7 1833,8 2846,6
          příjmy 2678,0 2777,9 2565,6 2420,4 2678,0 5455,9 8021,6 10442,0
          výdaje 2230,7 2139,6 1817,5 1407,6 2230,7 4370,3 6187,8 7595,4
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -4476,1 -4577,4 -4231,0 -4996,5 -4476,1 -9053,5 -13284,5 -18281,0
          příjmy 1845,3 2792,2 2529,0 3738,6 1845,3 4637,5 7166,4 10905,1
          výdaje 6321,4 7369,6 6760,0 8735,2 6321,4 13690,9 20450,9 29186,1
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 8556,0 9429,1 7281,4 5910,0 8556,0 17985,0 25266,4 31176,4
          příjmy 18427,5 20676,2 18731,3 21539,2 18427,5 39103,7 57835,0 79374,2
          výdaje 9871,5 11247,1 11449,9 15629,2 9871,5 21118,6 32568,5 48197,8
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 1319,7 -183,8 -1653,0 3028,3 1319,7 1135,8 -517,2 2511,1
          příjmy 25144,1 29948,4 28268,4 34966,2 25144,1 55092,5 83360,9 118327,1
          výdaje 23824,4 30132,3 29921,4 31937,9 23824,4 53956,7 83878,1 115816,0
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -334,2 86,2 -69,9 -212,4 -334,2 -248,0 -317,9 -530,4
          příjmy 965,4 1520,1 1270,5 1428,0 965,4 2485,5 3756,0 5183,9
          výdaje 1299,6 1433,9 1340,4 1640,4 1299,6 2733,5 4073,9 5714,3
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -189,7 -150,4 -99,6 -171,3 -189,7 -340,1 -439,6 -611,0
          příjmy 123,1 137,0 161,3 151,0 123,1 260,1 421,3 572,4
          výdaje 312,8 287,4 260,8 322,4 312,8 600,1 861,0 1183,3
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,8 0,8 1,1 2,6 0,8 1,6 2,8 5,4
          příjmy 0,8 0,8 1,1 2,6 0,8 1,6 2,8 5,4
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody 3744,8 -105712,1 -84451,8 -66799,6 3744,8 -101967,3 -186419,1 -253218,7
          příjmy 55088,8 50077,4 51259,0 46381,2 55088,8 105166,2 156425,2 202806,4
          výdaje 51344,0 155789,5 135710,7 113180,8 51344,0 207133,6 342844,3 456025,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 8007,0 8897,0 9506,0 8612,0 8007,0 16904,0 26410,0 35022,0
          příjmy 13377,0 14511,0 14923,0 15112,0 13377,0 27888,0 42811,0 57923,0
          výdaje 5370,0 5614,0 5417,0 6500,0 5370,0 10984,0 16401,0 22901,0
1.B.2-Důchody z investic -17032,6 -120206,7 -98164,4 -77458,7 -17032,6 -137239,3 -235403,7 -312862,4
          příjmy 27407,1 28368,4 30528,3 26455,8 27407,1 55775,5 86303,8 112759,6
          výdaje 44439,7 148575,0 128692,7 103914,5 44439,7 193014,8 321707,5 425622,0
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -24994,3 -113993,2 -105716,8 -81061,9 -24994,3 -138987,5 -244704,3 -325766,2
          příjmy 13338,9 12600,3 13018,7 13770,1 13338,9 25939,3 38958,0 52728,0
          výdaje 38333,2 126593,5 118735,5 94832,0 38333,2 164926,8 283662,2 378494,2
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic 668,4 -14837,8 -2393,7 -2414,2 668,4 -14169,3 -16563,0 -18977,2
          příjmy 2595,6 3111,9 3809,8 2772,6 2595,6 5707,5 9517,2 12289,8
          výdaje 1927,2 17949,6 6203,4 5186,7 1927,2 19876,8 26080,3 31267,0
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 1656,1 2027,1 2385,9 2224,3 1656,1 3683,3 6069,1 8293,4
          příjmy 5835,4 6059,0 6139,7 6120,1 5835,4 11894,4 18034,1 24154,2
          výdaje 4179,3 4031,8 3753,8 3895,8 4179,3 8211,1 11965,0 15860,8
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 5637,1 6597,2 7560,2 3793,1 5637,1 12234,3 19794,5 23587,6
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 12770,4 5597,5 4206,6 2047,1 12770,4 18368,0 22574,6 24621,7
          příjmy 14304,8 7198,0 5807,6 4813,4 14304,8 21502,8 27310,4 32123,8
          výdaje 1534,3 1600,5 1601,0 2766,3 1534,3 3134,8 4735,8 7502,1
1.C-Druhotné důchody 6657,7 -11571,5 -8143,0 -13614,5 6657,7 -4913,8 -13056,8 -26671,3
          příjmy 32505,5 9663,0 16314,6 14119,3 32505,5 42168,6 58483,2 72602,4
          výdaje 25847,9 21234,5 24457,5 27733,7 25847,9 47082,4 71539,9 99273,7
2-Kapitálový účet 17989,4 21069,9 12017,1 578,5 17989,4 39059,3 51076,4 51654,9
          příjmy 18966,8 22180,1 12486,5 2750,9 18966,8 41146,9 53633,3 56384,2
          výdaje 977,4 1110,2 469,4 2172,4 977,4 2087,6 2556,9 4729,3
3-Finanční účet 121127,6 -14113,0 3417,5 11683,7 121127,6 107014,5 110432,1 122115,8
          aktiva 235365,9 98730,1 145688,7 213866,8 235365,9 334095,9 479784,6 693651,5
          pasiva 114238,3 112843,1 142271,1 202183,1 114238,3 227081,4 369352,6 571535,7
3.1-Přímé investice -1777,3 -95550,3 -62993,9 -26227,5 -1777,3 -97327,6 -160321,5 -186549,0
          aktiva 40792,2 -25498,5 10515,7 52817,8 40792,2 15293,8 25809,5 78627,3
          pasiva 42569,5 70051,8 73509,7 79045,3 42569,5 112621,3 186131,0 265176,3
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -6845,7 -10270,5 -14088,2 -2711,0 -6845,7 -17116,2 -31204,5 -33915,5
          aktiva 5813,9 10411,4 14855,5 22027,4 5813,9 16225,3 31080,8 53108,2
          pasiva 12659,6 20681,9 28943,8 24738,4 12659,6 33341,5 62285,3 87023,6
3.1.1.2-Reinvestice zisků -10383,3 -13501,5 -7454,5 -14704,6 -10383,3 -23884,8 -31339,3 -46043,8
          aktiva 11504,5 8402,5 8006,6 11434,5 11504,5 19907,0 27913,6 39348,1
          pasiva 21887,8 21904,0 15461,1 26139,1 21887,8 43791,8 59252,8 85391,9
3.1.2-Dluhové nástroje 15451,7 -71778,3 -41451,2 -8811,9 15451,7 -56326,5 -97777,8 -106589,7
          aktiva 23473,8 -44312,3 -12346,4 19355,9 23473,8 -20838,5 -33184,9 -13828,9
          pasiva 8022,1 27465,9 29104,8 28167,8 8022,1 35488,1 64592,9 92760,8
3.2-Portfoliové investice -44651,6 -60095,9 50747,2 -115532,2 -44651,6 -104747,4 -54000,3 -169532,4
          aktiva 12285,8 -1525,6 1181,9 9984,1 12285,8 10760,2 11942,1 21926,2
          pasiva 56937,4 58570,2 -49565,2 125516,3 56937,4 115507,6 65942,4 191458,7
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 13089,3 -7129,4 -674,6 -3879,9 13089,3 5959,9 5285,2 1405,4
          aktiva 9377,0 -3796,9 -684,0 6258,8 9377,0 5580,0 4896,1 11154,9
          pasiva -3712,3 3332,5 -9,3 10138,7 -3712,3 -379,8 -389,2 9749,5
3.2.2-Dluhové cenné papíry -57740,8 -52966,5 51421,8 -111652,3 -57740,8 -110707,3 -59285,5 -170937,8
          aktiva 2908,9 2271,3 1865,9 3725,3 2908,9 5180,2 7046,0 10771,4
          pasiva 60649,7 55237,8 -49555,9 115377,6 60649,7 115887,5 66331,5 181709,1
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 1574,0 461,0 1285,7 7970,3 1574,0 2035,1 3320,8 11291,1
          aktiva -6465,0 -5956,2 -4798,0 -6537,4 -6465,0 -12421,2 -17219,2 -23756,5
          pasiva -8039,0 -6417,2 -6083,7 -14507,6 -8039,0 -14456,2 -20540,0 -35047,6
3.4-Ostatní investice 15099,3 71071,8 -154411,7 -28374,3 15099,3 86171,0 -68240,7 -96615,0
          aktiva 37869,6 61710,1 -30001,2 -16245,2 37869,6 99579,7 69578,5 53333,3
          pasiva 22770,4 -9361,7 124410,4 12129,2 22770,4 13408,7 137819,1 149948,3
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -32991,3 22663,3 -192984,3 -39412,8 -32991,3 -10328,0 -203312,3 -242725,1
          aktiva 16104,2 50907,2 -54011,7 -12611,3 16104,2 67011,4 12999,7 388,4
          pasiva 49095,5 28243,9 138972,6 26801,5 49095,5 77339,4 216312,0 243113,5
3.4.3-Půjčky 35490,2 42724,8 7835,7 22421,7 35490,2 78214,9 86050,6 108472,3
          aktiva 11713,3 6020,0 2330,6 1195,0 11713,3 17733,3 20063,9 21258,9
          pasiva -23776,9 -36704,8 -5505,1 -21226,6 -23776,9 -60481,6 -65986,7 -87213,4
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -2067,0 -67,3 6649,0 1767,0 -2067,0 -2134,3 4514,7 6281,7
          aktiva 9,0 1,0 0,0 1,0 9,0 10,0 10,0 11,0
          pasiva 2076,0 68,3 -6649,0 -1766,0 2076,0 2144,3 -4504,7 -6270,7
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 24284,3 2120,0 22845,9 -19799,8 24284,3 26404,3 49250,2 29450,3
          aktiva 10987,3 3874,6 22439,1 -6016,8 10987,3 14861,9 37301,1 31284,3
          pasiva -13297,0 1754,7 -406,8 13783,0 -13297,0 -11542,3 -11949,1 1834,0
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -9616,9 3631,1 1242,0 6649,7 -9616,9 -5985,8 -4743,8 1905,8
          aktiva -944,2 907,3 -759,3 1186,9 -944,2 -36,9 -796,2 390,7
          pasiva 8672,7 -2723,8 -2001,3 -5462,7 8672,7 5948,9 3947,6 -1515,1
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 150883,2 70000,3 168790,2 173847,4 150883,2 220883,5 389673,7 563521,2
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 139652,7 12997,9 -4321,2 -11497,5 139652,7 152650,5 148329,4 136831,9
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 121127,6 -14113,0 3417,5 11683,7 121127,6 107014,5 110432,1 122115,8
4.5-Čisté chyby a opomenutí -18525,1 -27110,9 7738,7 23181,2 -18525,1 -45636,0 -37897,3 -14716,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD