Platební bilance v Kč - čtvrtletní - rok 2015

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2015

 

v mil. Kč I. Q 2015 II. Q 2015 III. Q 2015 IV. Q 2015 I. Q 2015 I.-II. Q 2015 I.-III. Q 2015 I.-IV. Q 2015
1-Běžný účet 94949,6 -45213,6 -46212,0 17222,0 94949,6 49736,0 3524,1 20746,1
          příjmy 1013350,6 1005428,6 966063,3 1012979,5 1013350,6 2018779,2 2984842,5 3997821,9
          výdaje 918400,9 1050642,2 1012275,2 995757,4 918400,9 1969043,2 2981318,4 3977075,8
1.A-Zboží a služby 94946,9 67970,0 55270,8 56135,6 94946,9 162916,9 218187,7 274323,3
          příjmy 919012,7 942029,1 904488,9 960199,9 919012,7 1861041,8 2765530,6 3725730,6
          výdaje 824065,8 874059,1 849218,0 904064,3 824065,8 1698124,9 2547342,9 3451407,3
1.A.a-Zboží 74276,4 45862,9 32996,0 34570,6 74276,4 120139,2 153135,3 187705,8
          vývoz 789291,2 797841,3 760161,9 805785,1 789291,2 1587132,4 2347294,4 3153079,5
          dovoz 715014,8 751978,4 727165,9 771214,5 715014,8 1466993,2 2194159,1 2965373,6
1.A.b-Služby 20670,5 22107,1 22274,8 21565,0 20670,5 42777,6 65052,4 86617,5
          příjmy 129721,5 144187,8 144326,9 154414,9 129721,5 273909,3 418236,3 572651,1
          výdaje 109051,0 122080,7 122052,1 132849,8 109051,0 231131,7 353183,8 486033,6
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 7907,9 8460,5 8042,4 6733,9 7907,9 16368,4 24410,8 31144,7
          příjmy 9430,4 9853,8 9408,4 9874,1 9430,4 19284,1 28692,6 38566,7
          výdaje 1522,5 1393,3 1366,0 3140,2 1522,5 2915,7 4281,8 7422,0
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -658,3 -1284,7 155,6 -132,0 -658,3 -1943,0 -1787,4 -1919,3
          příjmy 4444,7 5456,1 3879,6 5200,5 4444,7 9900,8 13780,3 18980,9
          výdaje 5103,0 6740,7 3724,0 5332,5 5103,0 11843,7 15567,7 20900,2
1.A.b.3-Doprava 4500,9 6318,2 6575,2 5458,5 4500,9 10819,1 17394,3 22852,8
          příjmy 30861,4 34261,9 35385,8 35445,6 30861,4 65123,3 100509,1 135954,7
          výdaje 26360,6 27943,6 28810,6 29987,1 26360,6 54304,2 83114,8 113101,8
1.A.b.4-Cestovní ruch 5183,1 8365,0 7873,9 10191,2 5183,1 13548,2 21422,0 31613,2
          příjmy 32233,9 37961,8 38278,5 40520,5 32233,9 70195,7 108474,2 148994,8
          výdaje 27050,8 29596,8 30404,7 30329,4 27050,8 56647,5 87052,2 117381,6
1.A.b.5-Stavební práce 2430,2 1822,6 2579,0 1491,0 2430,2 4252,9 6831,9 8322,9
          příjmy 3847,8 3843,7 5363,8 4663,2 3847,8 7691,5 13055,3 17718,5
          výdaje 1417,6 2021,1 2784,8 3172,2 1417,6 3438,7 6223,5 9395,6
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -3081,4 -3410,8 -2908,2 -2076,9 -3081,4 -6492,2 -9400,5 -11477,4
          příjmy 1458,5 1338,7 1451,8 1386,3 1458,5 2797,2 4249,1 5635,3
          výdaje 4539,9 4749,5 4360,1 3463,1 4539,9 9289,5 13649,5 17112,7
1.A.b.7-Finanční služby 566,8 443,7 460,1 516,9 566,8 1010,5 1470,5 1987,4
          příjmy 2900,2 2689,8 2774,7 2968,4 2900,2 5590,0 8364,7 11333,1
          výdaje 2333,4 2246,1 2314,6 2451,5 2333,4 4579,5 6894,1 9345,6
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -4673,7 -5247,5 -3866,8 -4971,1 -4673,7 -9921,2 -13788,0 -18759,0
          příjmy 2245,4 3083,8 2941,9 3176,7 2245,4 5329,3 8271,2 11447,9
          výdaje 6919,1 8331,3 6808,7 8147,8 6919,1 15250,5 22059,2 30206,9
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 6938,1 6682,6 5111,4 4543,5 6938,1 13620,6 18732,0 23275,6
          příjmy 16809,7 16259,5 16431,7 18009,1 16809,7 33069,2 49500,9 67510,0
          výdaje 9871,6 9576,9 11320,3 13465,6 9871,6 19448,6 30768,9 44234,4
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 2038,3 132,9 -1968,2 316,9 2038,3 2171,2 203,0 519,8
          příjmy 24656,5 28293,4 27078,2 31896,7 24656,5 52949,9 80028,2 111924,9
          výdaje 22618,3 28160,5 29046,4 31579,8 22618,3 50778,8 79825,2 111405,0
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -124,1 -122,2 270,6 -319,7 -124,1 -246,3 24,3 -295,4
          příjmy 720,1 1013,1 1175,0 1159,5 720,1 1733,2 2908,2 4067,7
          výdaje 844,3 1135,3 904,4 1479,2 844,3 1979,5 2883,9 4363,1
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -357,8 -53,2 -50,9 -192,2 -357,8 -411,0 -462,0 -654,1
          příjmy 111,8 130,0 156,7 109,3 111,8 241,8 398,5 507,8
          výdaje 469,6 183,2 207,6 301,5 469,6 652,8 860,4 1161,9
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,5 0,0 0,8 5,0 0,5 0,6 1,3 6,3
          příjmy 0,9 2,3 0,8 5,0 0,9 3,2 4,0 8,9
          výdaje 0,4 2,3 0,0 0,0 0,4 2,7 2,7 2,7
1.B-Prvotní důchody -14565,0 -110793,8 -99895,4 -29489,9 -14565,0 -125358,8 -225254,3 -254744,2
          příjmy 54391,6 43736,1 45077,8 37471,6 54391,6 98127,8 143205,6 180677,2
          výdaje 68956,7 154529,9 144973,2 66961,5 68956,7 223486,6 368459,8 435421,4
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 6645,0 7708,0 8269,0 6784,0 6645,0 14353,0 22622,0 29406,0
          příjmy 10890,0 12256,0 12570,0 12188,0 10890,0 23146,0 35716,0 47904,0
          výdaje 4245,0 4548,0 4301,0 5404,0 4245,0 8793,0 13094,0 18498,0
1.B.2-Důchody z investic -40574,3 -120967,9 -112020,6 -35380,1 -40574,3 -161542,1 -273562,7 -308942,8
          příjmy 22681,5 27415,1 27175,6 24538,8 22681,5 50096,6 77272,1 101810,9
          výdaje 63255,7 148382,9 139196,2 59918,9 63255,7 211638,7 350834,9 410753,8
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -47530,3 -115820,4 -109380,0 -37450,2 -47530,3 -163350,7 -272730,8 -310181,0
          příjmy 8981,0 12299,0 14980,2 12379,7 8981,0 21280,0 36260,2 48639,9
          výdaje 56511,3 128119,4 124360,3 49830,0 56511,3 184630,7 308990,9 358820,9
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -94,7 -12649,2 -7990,1 -3015,2 -94,7 -12744,0 -20734,1 -23749,3
          příjmy 2393,3 3225,0 2913,1 2876,7 2393,3 5618,3 8531,4 11408,1
          výdaje 2488,0 15874,2 10903,2 5891,9 2488,0 18362,3 29265,5 35157,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 3130,1 2039,2 2063,8 1459,0 3130,1 5169,2 7233,0 8692,0
          příjmy 7386,5 6428,5 5996,5 5656,1 7386,5 13815,0 19811,4 25467,5
          výdaje 4256,4 4389,3 3932,7 4197,1 4256,4 8645,7 12578,4 16775,5
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 3920,7 5462,6 3285,8 3626,3 3920,7 9383,3 12669,1 16295,4
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 19364,2 2466,1 3856,2 -893,8 19364,2 21830,3 25686,5 24792,7
          příjmy 20820,2 4065,1 5332,2 744,8 20820,2 24885,2 30217,4 30962,3
          výdaje 1456,0 1599,0 1476,0 1638,6 1456,0 3055,0 4530,9 6169,6
1.C-Druhotné důchody 14567,8 -2389,8 -1587,4 -9423,7 14567,8 12178,0 10590,6 1167,0
          příjmy 39946,3 19663,4 16496,6 15307,9 39946,3 59609,7 76106,3 91414,1
          výdaje 25378,4 22053,2 18084,0 24731,6 25378,4 47431,6 65515,6 90247,2
2-Kapitálový účet 30011,6 51949,5 7213,6 9817,9 30011,6 81961,1 89174,7 98992,7
          příjmy 30838,7 52803,7 8075,7 13528,1 30838,7 83642,4 91718,1 105246,2
          výdaje 827,1 854,1 862,1 3710,1 827,1 1681,3 2543,4 6253,6
3-Finanční účet 110898,8 33549,2 -16737,0 45702,5 110898,8 144448,0 127711,0 173413,4
          aktiva 126284,9 64908,6 195207,5 21868,0 126284,9 191193,5 386401,0 408269,0
          pasiva 15386,1 31359,4 211944,6 -23834,4 15386,1 46745,5 258690,0 234855,6
3.1-Přímé investice 3285,4 -1377,9 20239,3 27601,3 3285,4 1907,5 22146,7 49748,1
          aktiva 25639,1 -6229,9 38562,8 33333,0 25639,1 19409,1 57971,9 91304,9
          pasiva 22353,6 -4852,0 18323,5 5731,6 22353,6 17501,6 35825,2 41556,8
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 10036,7 17878,6 -9542,2 -10427,8 10036,7 27915,4 18373,1 7945,3
          aktiva 7375,5 7290,2 4981,2 1504,9 7375,5 14665,7 19646,9 21151,8
          pasiva -2661,2 -10588,4 14523,5 11932,7 -2661,2 -13249,6 1273,8 13206,5
3.1.1.2-Reinvestice zisků -15974,8 -12482,5 -11802,3 -11741,3 -15974,8 -28457,3 -40259,6 -52000,9
          aktiva 3861,7 4250,1 5463,3 10348,7 3861,7 8111,8 13575,1 23923,8
          pasiva 19836,4 16732,6 17265,7 22090,0 19836,4 36569,1 53834,7 75924,7
3.1.2-Dluhové nástroje 9223,4 -6774,0 41583,9 49770,4 9223,4 2449,4 44033,3 93803,7
          aktiva 14401,9 -17770,2 28118,3 21479,4 14401,9 -3368,4 24749,9 46229,3
          pasiva 5178,4 -10996,2 -13465,6 -28291,1 5178,4 -5817,8 -19283,3 -47574,4
3.2-Portfoliové investice 13794,2 34761,1 -80701,8 -131988,5 13794,2 48555,3 -32146,5 -164135,0
          aktiva 43009,3 23344,6 -14257,4 20133,7 43009,3 66353,9 52096,5 72230,3
          pasiva 29215,2 -11416,6 66444,4 152122,2 29215,2 17798,6 84243,0 236365,2
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 22461,7 9698,2 4183,2 1816,8 22461,7 32159,9 36343,1 38159,9
          aktiva 22663,3 10252,3 1007,5 8765,8 22663,3 32915,7 33923,1 42688,9
          pasiva 201,6 554,1 -3175,7 6949,0 201,6 755,7 -2420,0 4529,0
3.2.2-Dluhové cenné papíry -8667,6 25062,9 -84885,0 -133805,3 -8667,6 16395,4 -68489,6 -202294,9
          aktiva 20346,0 13092,3 -15264,8 11367,9 20346,0 33438,3 18173,4 29541,3
          pasiva 29013,6 -11970,7 69620,1 145173,2 29013,6 17042,9 86663,0 231836,2
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -585,1 4390,6 -4594,0 -3981,3 -585,1 3805,4 -788,6 -4769,9
          aktiva -10189,3 -6346,9 -13404,6 -10707,5 -10189,3 -16536,2 -29940,9 -40648,4
          pasiva -9604,2 -10737,5 -8810,6 -6726,2 -9604,2 -20341,7 -29152,3 -35878,4
3.4-Ostatní investice 56394,2 -85467,7 -125120,3 95458,5 56394,2 -29073,5 -154193,8 -58735,3
          aktiva 29815,6 -27102,3 10866,9 -79503,6 29815,6 2713,4 13580,2 -65923,3
          pasiva -26578,6 58365,4 135987,2 -174962,1 -26578,6 31786,9 167774,0 -7188,1
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 11442,9 -85462,0 -118595,7 125671,6 11442,9 -74019,1 -192614,7 -66943,1
          aktiva 2845,4 -11951,0 8404,2 -68908,7 2845,4 -9105,6 -701,4 -69610,1
          pasiva -8597,5 73510,9 126999,9 -194580,3 -8597,5 64913,4 191913,4 -2667,0
3.4.3-Půjčky 37582,7 -4918,0 -1690,8 3778,7 37582,7 32664,7 30973,9 34752,6
          aktiva -2349,3 -4013,6 3051,9 5758,7 -2349,3 -6363,0 -3311,1 2447,7
          pasiva -39932,1 904,4 4742,7 1980,0 -39932,1 -39027,7 -34284,9 -32304,9
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -4742,0 932,0 -1128,0 4109,0 -4742,0 -3810,0 -4938,0 -829,0
          aktiva 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 3,0 3,0 3,0
          pasiva 4743,0 -930,0 1128,0 -4109,0 4743,0 3813,0 4941,0 832,0
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 15123,7 -2574,7 505,6 -36527,4 15123,7 12549,0 13054,6 -23472,8
          aktiva 26067,3 -8814,7 -763,4 -15851,1 26067,3 17252,7 16489,3 638,2
          pasiva 10943,7 -6240,0 -1269,0 20676,3 10943,7 4703,7 3434,7 24111,0
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -3013,1 6555,0 -4211,5 -1573,4 -3013,1 3541,9 -669,6 -2242,9
          aktiva 3251,3 -2325,0 174,1 -502,5 3251,3 926,3 1100,4 597,9
          pasiva 6264,3 -8879,9 4385,6 1070,9 6264,3 -2615,6 1769,9 2840,8
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 38010,2 81243,1 173439,8 58612,4 38010,2 119253,3 292693,1 351305,5
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 124961,2 6735,9 -38998,4 27040,0 124961,2 131697,2 92698,8 119738,8
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 110898,8 33549,2 -16737,0 45702,5 110898,8 144448,0 127711,0 173413,4
4.5-Čisté chyby a opomenutí -14062,4 26813,3 22261,4 18662,5 -14062,4 12750,8 35012,2 53674,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD