Platební bilance v Kč - čtvrtletní - rok 2014

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2014

v mil. Kč I. Q 2014 II. Q 2014 III. Q 2014 IV. Q 2014 I. Q 2014 I.-II. Q 2014 I.-III. Q 2014 I.-IV. Q 2014
1-Běžný účet 81877,5 -37591,0 -38494,0 2090,3 81877,5 44286,5 5792,4 7882,7
          příjmy 932506,8 960817,3 923827,7 976806,4 932506,8 1893324,2 2817151,8 3793958,3
          výdaje 850629,4 998408,3 962321,7 974716,1 850629,4 1849037,7 2811359,4 3786075,5
1.A-Zboží a služby 91264,7 80512,8 60658,7 43165,5 91264,7 171777,5 232436,2 275601,6
          příjmy 868945,1 889473,8 883741,6 918550,8 868945,1 1758418,8 2642160,5 3560711,3
          výdaje 777680,4 808961,0 823082,9 875385,3 777680,4 1586641,4 2409724,3 3285109,7
1.A.a-Zboží 71628,6 65286,4 47834,1 35201,8 71628,6 136915,0 184749,1 219950,9
          vývoz 750158,3 762427,8 751748,6 775479,8 750158,3 1512586,0 2264334,6 3039814,4
          dovoz 678529,7 697141,4 703914,4 740278,1 678529,7 1375671,1 2079585,5 2819863,5
1.A.b-Služby 19636,1 15226,4 12824,6 7963,7 19636,1 34862,5 47687,1 55650,8
          příjmy 118786,8 127046,0 131993,1 143071,0 118786,8 245832,8 377825,9 520896,9
          výdaje 99150,7 111819,6 119168,5 135107,3 99150,7 210970,3 330138,8 465246,1
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 7171,1 7167,4 7215,8 7524,8 7171,1 14338,4 21554,2 29079,0
          příjmy 8382,6 8447,1 8573,6 9725,4 8382,6 16829,6 25403,3 35128,7
          výdaje 1211,5 1279,7 1357,8 2200,6 1211,5 2491,2 3849,0 6049,7
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 329,5 -947,1 1171,6 261,1 329,5 -617,6 554,0 815,1
          příjmy 2994,4 2747,7 4152,0 4359,1 2994,4 5742,1 9894,1 14253,3
          výdaje 2664,9 3694,8 2980,5 4098,1 2664,9 6359,7 9340,2 13438,2
1.A.b.3-Doprava 4806,3 3647,4 3426,1 1614,7 4806,3 8453,8 11879,9 13494,6
          příjmy 28601,8 28667,4 30356,4 29643,2 28601,8 57269,2 87625,6 117268,8
          výdaje 23795,4 25020,0 26930,3 28028,5 23795,4 48815,4 75745,7 103774,2
1.A.b.4-Cestovní ruch 8232,1 9456,0 7657,9 9714,5 8232,1 17688,1 25346,0 35060,5
          příjmy 31131,8 35069,0 36458,0 39124,2 31131,8 66200,8 102658,8 141783,0
          výdaje 22899,7 25613,0 28800,1 29409,6 22899,7 48512,7 77312,8 106722,5
1.A.b.5-Stavební práce 1166,2 1258,5 1561,1 916,1 1166,2 2424,7 3985,8 4901,8
          příjmy 1972,1 3451,1 4411,1 4850,2 1972,1 5423,2 9834,3 14684,4
          výdaje 805,9 2192,6 2850,0 3934,1 805,9 2998,5 5848,5 9782,6
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -3133,6 -3650,3 -3507,9 -2811,8 -3133,6 -6783,9 -10291,8 -13103,5
          příjmy 1741,0 1429,6 1210,1 1346,7 1741,0 3170,6 4380,7 5727,4
          výdaje 4874,6 5079,9 4718,0 4158,5 4874,6 9954,5 14672,5 18830,9
1.A.b.7-Finanční služby -1215,2 -1718,3 -1094,9 -6151,6 -1215,2 -2933,4 -4028,3 -10179,9
          příjmy 2574,7 2469,8 2574,9 2876,2 2574,7 5044,4 7619,4 10495,6
          výdaje 3789,8 4188,0 3669,9 9027,8 3789,8 7977,8 11647,7 20675,5
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -5478,7 -4439,3 -3476,7 -4175,7 -5478,7 -9918,1 -13394,8 -17570,5
          příjmy 1333,9 2631,0 2690,6 3675,2 1333,9 3964,9 6655,5 10330,7
          výdaje 6812,7 7070,3 6167,3 7850,9 6812,7 13883,0 20050,3 27901,2
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 4920,4 5428,7 3948,4 4802,9 4920,4 10349,1 14297,5 19100,4
          příjmy 14153,2 14351,6 15284,1 16978,3 14153,2 28504,8 43788,9 60767,2
          výdaje 9232,7 8922,9 11335,8 12175,5 9232,7 18155,6 29491,4 41666,9
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 3265,5 -1520,7 -4110,5 -3540,9 3265,5 1744,8 -2365,8 -5906,7
          příjmy 25161,9 26075,7 25132,9 29474,8 25161,9 51237,6 76370,5 105845,3
          výdaje 21896,5 27596,4 29243,5 33015,7 21896,5 49492,9 78736,3 111752,0
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -86,3 763,1 154,0 74,2 -86,3 676,8 830,8 905,1
          příjmy 640,9 1617,1 1007,3 859,0 640,9 2258,0 3265,2 4124,2
          výdaje 727,1 854,0 853,2 784,7 727,1 1581,1 2434,4 3219,1
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -341,9 -221,0 -123,1 -269,5 -341,9 -562,8 -686,0 -955,5
          příjmy 97,9 87,1 138,9 153,8 97,9 185,0 323,9 477,6
          výdaje 439,7 308,1 262,1 423,2 439,7 747,8 1009,9 1433,1
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,7 1,9 2,9 4,9 0,7 2,6 5,6 10,4
          příjmy 0,8 1,9 3,0 4,9 0,8 2,7 5,7 10,7
          výdaje 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
1.B-Prvotní důchody 6705,4 -131294,9 -89425,2 -46774,2 6705,4 -124589,5 -214014,7 -260788,8
          příjmy 52372,3 37391,7 32167,4 30830,7 52372,3 89764,0 121931,4 152762,2
          výdaje 45666,9 168686,6 121592,6 77604,9 45666,9 214353,5 335946,1 413551,0
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 5021,0 5405,0 5790,0 6025,0 5021,0 10426,0 16216,0 22241,0
          příjmy 9537,0 9566,0 9855,0 10319,0 9537,0 19103,0 28958,0 39277,0
          výdaje 4516,0 4161,0 4065,0 4294,0 4516,0 8677,0 12742,0 17036,0
1.B.2-Důchody z investic -20140,7 -140894,3 -95381,0 -51515,4 -20140,7 -161035,0 -256416,0 -307931,4
          příjmy 19767,5 22336,2 20752,2 20279,4 19767,5 42103,8 62856,0 83135,4
          výdaje 39908,2 163230,6 116133,2 71794,8 39908,2 203138,8 319272,0 391066,8
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -24095,8 -132729,0 -93755,5 -50605,9 -24095,8 -156824,8 -250580,3 -301186,1
          příjmy 8975,6 9805,1 8989,4 8768,5 8975,6 18780,6 27770,0 36538,5
          výdaje 33071,4 142534,1 102744,8 59374,4 33071,4 175605,4 278350,2 337724,6
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -123,7 -14327,6 -5963,1 -4856,4 -123,7 -14451,3 -20414,4 -25270,8
          příjmy 2918,3 2154,1 2517,6 2455,0 2918,3 5072,4 7590,0 10045,0
          výdaje 3042,0 16481,7 8480,7 7311,4 3042,0 19523,7 28004,4 35315,8
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 2358,9 2798,1 2224,2 1477,1 2358,9 5157,0 7381,2 8858,3
          příjmy 6153,7 7012,9 7131,8 6586,1 6153,7 13166,7 20298,5 26884,6
          výdaje 3794,8 4214,8 4907,7 5109,0 3794,8 8009,7 12917,3 18026,4
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 1719,9 3364,2 2113,4 2469,8 1719,9 5084,1 7197,5 9667,3
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 21825,0 4194,5 165,8 -1283,8 21825,0 26019,5 26185,3 24901,5
          příjmy 23067,7 5489,5 1560,2 232,3 23067,7 28557,2 30117,4 30349,8
          výdaje 1242,7 1295,0 1394,4 1516,1 1242,7 2537,7 3932,1 5448,2
1.C-Druhotné důchody -16092,6 13191,1 -9727,6 5699,0 -16092,6 -2901,5 -12629,1 -6930,1
          příjmy 11189,5 33951,8 7918,6 27424,9 11189,5 45141,3 53059,9 80484,8
          výdaje 27282,1 20760,7 17646,2 21725,9 27282,1 48042,8 65689,0 87414,9
2-Kapitálový účet 21333,3 870,2 2204,2 7910,9 21333,3 22203,5 24407,7 32318,6
          příjmy 21344,9 926,6 2383,6 7982,3 21344,9 22271,5 24655,1 32637,4
          výdaje 11,6 56,4 179,4 71,4 11,6 68,0 247,4 318,8
3-Finanční účet 90368,7 -25739,5 -11975,5 10940,8 90368,7 64629,2 52653,7 63594,5
          aktiva 128963,2 26178,8 9326,3 83196,1 128963,2 155142,0 164468,3 247664,4
          pasiva 38594,5 51918,3 21301,8 72255,4 38594,5 90512,8 111814,6 184069,9
3.1-Přímé investice -25372,8 -45715,4 -16349,6 7054,9 -25372,8 -71088,2 -87437,8 -80382,8
          aktiva 38935,6 -41783,3 45048,8 45504,6 38935,6 -2847,7 42201,1 87705,7
          pasiva 64308,4 3932,1 61398,4 38449,7 64308,4 68240,5 129638,9 168088,6
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -1197,9 44625,2 -2620,0 -5481,9 -1197,9 43427,3 40807,3 35325,4
          aktiva 2511,4 6442,3 13028,0 7879,7 2511,4 8953,8 21981,8 29861,5
          pasiva 3709,3 -38182,8 15648,0 13361,6 3709,3 -34473,5 -18825,5 -5463,9
3.1.1.2-Reinvestice zisků -17742,9 -17186,3 -10735,6 -4752,3 -17742,9 -34929,2 -45664,8 -50417,1
          aktiva 6880,4 7149,3 5849,8 5367,2 6880,4 14029,7 19879,5 25246,8
          pasiva 24623,3 24335,6 16585,5 10119,5 24623,3 48958,9 65544,3 75663,9
3.1.2-Dluhové nástroje -6432,1 -73154,2 -2993,9 17289,1 -6432,1 -79586,3 -82580,3 -65291,2
          aktiva 29543,7 -55374,9 26171,0 32257,7 29543,7 -25831,2 339,8 32597,5
          pasiva 35975,8 17779,3 29164,9 14968,6 35975,8 53755,1 82920,1 97888,6
3.2-Portfoliové investice -16995,4 81147,1 6714,6 19402,6 -16995,4 64151,7 70866,3 90268,9
          aktiva 14211,8 22526,1 12115,0 27706,3 14211,8 36737,9 48852,9 76559,2
          pasiva 31207,2 -58621,0 5400,3 8303,7 31207,2 -27413,7 -22013,4 -13709,7
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 3270,1 13236,1 7352,9 3257,1 3270,1 16506,2 23859,1 27116,2
          aktiva 8294,3 17782,3 3481,4 2772,5 8294,3 26076,6 29558,0 32330,4
          pasiva 5024,2 4546,1 -3871,5 -484,7 5024,2 9570,4 5698,8 5214,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry -20265,4 67910,9 -638,3 16145,5 -20265,4 47645,5 47007,2 63152,7
          aktiva 5917,5 4743,8 8633,6 24933,8 5917,5 10661,3 19294,9 44228,7
          pasiva 26183,0 -63167,1 9271,8 8788,3 26183,0 -36984,1 -27712,3 -18923,9
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -2763,6 -503,1 -817,6 -1962,0 -2763,6 -3266,6 -4084,2 -6046,2
          aktiva -6920,3 -8119,6 -7152,5 -9415,8 -6920,3 -15039,9 -22192,4 -31608,2
          pasiva -4156,8 -7616,5 -6334,9 -7453,8 -4156,8 -11773,3 -18108,2 -25562,0
3.4-Ostatní investice 110420,5 -93444,4 12925,0 -43269,1 110420,5 16976,1 29901,1 -13368,1
          aktiva 57656,1 20779,3 -26237,1 -10313,3 57656,1 78435,4 52198,3 41885,0
          pasiva -52764,3 114223,7 -39162,0 32955,8 -52764,3 61459,3 22297,3 55253,1
3.4.1-Ostatní účasti 44,3 16,8 84,1 378,3 44,3 61,1 145,2 523,5
          aktiva 44,3 16,8 84,1 378,3 44,3 61,1 145,2 523,5
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 73025,8 -121067,4 -31884,3 -52080,4 73025,8 -48041,6 -79925,9 -132006,3
          aktiva 4759,0 5848,6 -33157,4 -6523,7 4759,0 10607,6 -22549,7 -29073,4
          pasiva -68266,7 126916,0 -1273,1 45556,7 -68266,7 58649,3 57376,2 102932,9
3.4.3-Půjčky 10693,8 19199,6 36733,6 30379,6 10693,8 29893,4 66627,0 97006,7
          aktiva 18699,4 8200,9 7380,4 10594,9 18699,4 26900,3 34280,8 44875,6
          pasiva 8005,6 -10998,7 -29353,2 -19784,8 8005,6 -2993,1 -32346,2 -52131,0
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 650,4 742,1 2299,4 -44,3 650,4 1392,4 3691,8 3647,5
          aktiva 676,6 146,6 1234,6 490,6 676,6 823,2 2057,8 2548,4
          pasiva 26,3 -595,5 -1064,9 534,9 26,3 -569,2 -1634,0 -1099,2
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 26088,9 11371,1 3208,6 -19381,8 26088,9 37460,0 40668,6 21286,8
          aktiva 21417,6 7539,1 -1816,9 -14397,5 21417,6 28956,8 27139,9 12742,4
          pasiva -4671,3 -3832,0 -5025,5 4984,3 -4671,3 -8503,2 -13528,7 -8544,4
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -82,7 -3706,5 2483,6 -2520,6 -82,7 -3789,2 -1305,7 -3826,2
          aktiva 12059,0 -972,7 38,1 -855,9 12059,0 11086,3 11124,4 10268,6
          pasiva 12141,8 2733,8 -2445,4 1664,7 12141,8 14875,5 12430,1 14094,8
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 25080,0 32776,3 -14448,0 29714,4 25080,0 57856,3 43408,3 73122,7
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 103210,8 -36720,8 -36289,8 10001,2 103210,8 66490,0 30200,2 40201,4
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 90368,7 -25739,5 -11975,5 10940,8 90368,7 64629,2 52653,7 63594,5
4.5-Čisté chyby a opomenutí -12842,1 10981,3 24314,3 939,6 -12842,1 -1860,8 22453,5 23393,1

 

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD