Platební bilance v Kč - čtvrtletní - rok 2013

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2013

 

v mil. Kč I. Q 2013 II. Q 2013 III. Q 2013 IV. Q 2013 I. Q 2013 I.-II. Q 2013 I.-III. Q 2013 I.-IV. Q 2013
1-Běžný účet 16495,7 -3964,1 -29068,2 -5247,7 16495,7 12531,6 -16536,7 -21784,4
          příjmy 804158,1 831634,2 820903,6 904107,9 804158,1 1635792,3 2456695,9 3360803,8
          výdaje 787662,4 835598,4 849971,8 909355,6 787662,4 1623260,8 2473232,6 3382588,2
1.A-Zboží a služby 70056,8 77878,4 46129,8 43267,4 70056,8 147935,2 194065,0 237332,5
          příjmy 745660,5 786457,4 777175,5 841552,6 745660,5 1532117,9 2309293,4 3150846,0
          výdaje 675603,6 708579,0 731045,8 798285,1 675603,6 1384182,6 2115228,4 2913513,5
1.A.a-Zboží 48355,3 59691,9 31671,5 27254,4 48355,3 108047,2 139718,7 166973,2
          vývoz 635236,8 670639,0 662802,0 712741,5 635236,8 1305875,8 1968677,8 2681419,3
          dovoz 586881,5 610947,1 631130,5 685487,0 586881,5 1197828,6 1828959,1 2514446,1
1.A.b-Služby 21701,5 18186,5 14458,3 16013,0 21701,5 39888,0 54346,3 70359,3
          příjmy 110423,7 115818,4 114373,6 128811,1 110423,7 226242,0 340615,6 469426,7
          výdaje 88722,1 97631,9 99915,3 112798,1 88722,1 186354,0 286269,3 399067,4
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 5909,1 6551,0 6475,8 5666,3 5909,1 12460,1 18935,9 24602,2
          příjmy 6827,5 7749,1 7542,7 7342,8 6827,5 14576,6 22119,3 29462,1
          výdaje 918,5 1198,0 1066,9 1676,5 918,5 2116,5 3183,4 4859,9
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. -57,6 100,8 -153,2 -548,1 -57,6 43,1 -110,1 -658,2
          příjmy 1006,5 1259,6 1416,5 1796,5 1006,5 2266,1 3682,6 5479,0
          výdaje 1064,2 1158,9 1569,7 2344,6 1064,2 2223,0 3792,7 6137,3
1.A.b.3-Doprava 3788,2 2738,0 2820,5 174,9 3788,2 6526,1 9346,6 9521,5
          příjmy 25769,4 26297,9 27066,8 26907,4 25769,4 52067,3 79134,1 106041,5
          výdaje 21981,2 23559,9 24246,3 26732,5 21981,2 45541,2 69787,5 96520,0
1.A.b.4-Cestovní ruch 12194,8 11675,1 8528,7 14673,6 12194,8 23869,9 32398,6 47072,2
          příjmy 33057,7 33656,1 33724,7 37390,4 33057,7 66713,8 100438,5 137828,9
          výdaje 20862,9 21981,0 25196,0 22716,8 20862,9 42843,9 68039,9 90756,7
1.A.b.5-Stavební práce -287,8 -12,2 683,2 1771,1 -287,8 -299,9 383,2 2154,4
          příjmy 1801,3 3120,7 2934,9 4076,5 1801,3 4922,0 7856,9 11933,4
          výdaje 2089,1 3132,9 2251,7 2305,4 2089,1 5222,0 7473,6 9779,0
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -2798,2 -2809,6 -3085,7 -2375,1 -2798,2 -5607,8 -8693,5 -11068,6
          příjmy 1424,5 1152,5 1293,4 1394,6 1424,5 2577,0 3870,4 5265,0
          výdaje 4222,7 3962,1 4379,1 3769,6 4222,7 8184,8 12563,9 16333,5
1.A.b.7-Finanční služby -415,7 -1143,0 -945,4 214,0 -415,7 -1558,6 -2504,0 -2290,0
          příjmy 2046,7 1992,5 2122,6 2646,1 2046,7 4039,2 6161,8 8807,9
          výdaje 2462,3 3135,4 3068,0 2432,1 2462,3 5597,8 8665,8 11097,9
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -2943,9 -4773,5 -3357,8 -4046,4 -2943,9 -7717,4 -11075,2 -15121,5
          příjmy 1756,7 1497,1 1677,9 2677,0 1756,7 3253,8 4931,7 7608,7
          výdaje 4700,5 6270,6 5035,7 6723,4 4700,5 10971,2 16006,9 22730,2
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 3361,5 3269,1 3254,4 2911,4 3361,5 6630,6 9885,0 12796,4
          příjmy 11817,4 12788,2 12451,7 15064,8 11817,4 24605,6 37057,3 52122,1
          výdaje 8455,9 9519,1 9197,3 12153,4 8455,9 17975,0 27172,3 39325,7
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 3166,2 2472,3 30,0 -2301,5 3166,2 5638,6 5668,6 3367,1
          příjmy 24102,6 25081,0 22908,1 28462,6 24102,6 49183,6 72091,8 100554,3
          výdaje 20936,4 22608,6 22878,1 30764,1 20936,4 43545,0 66423,2 97187,2
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby 92,4 196,8 263,6 10,5 92,4 289,2 552,7 563,2
          příjmy 649,4 1037,9 1086,0 864,5 649,4 1687,4 2773,3 3637,8
          výdaje 557,1 841,1 822,4 854,1 557,1 1398,2 2220,6 3074,6
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -311,7 -80,5 -66,5 -148,8 -311,7 -392,3 -458,8 -607,5
          příjmy 159,5 182,6 137,3 175,9 159,5 342,1 479,4 655,4
          výdaje 471,2 263,1 203,8 324,7 471,2 734,4 938,2 1262,9
1.a.b.13-Služby nezařazené 4,2 2,1 10,9 10,9 4,2 6,4 17,2 28,1
          příjmy 4,4 3,1 11,1 12,0 4,4 7,6 18,6 30,7
          výdaje 0,2 1,0 0,2 1,1 0,2 1,2 1,4 2,5
1.B-Prvotní důchody -42281,4 -70624,5 -71638,1 -64474,7 -42281,4 -112905,9 -184544,0 -249018,7
          příjmy 43408,5 35663,9 27177,8 28543,7 43408,5 79072,3 106250,1 134793,8
          výdaje 85689,9 106288,4 98815,9 93018,4 85689,9 191978,2 290794,1 383812,6
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 1936,0 3108,0 3539,0 4321,0 1936,0 5044,0 8583,0 12904,0
          příjmy 7295,0 8439,0 8397,0 9894,0 7295,0 15734,0 24131,0 34025,0
          výdaje 5359,0 5331,0 4858,0 5573,0 5359,0 10690,0 15548,0 21121,0
1.B.2-Důchody z investic -64206,7 -79099,3 -76077,1 -68774,7 -64206,7 -143306,0 -219383,0 -288157,7
          příjmy 15062,7 20750,9 16810,7 17477,7 15062,7 35813,6 52624,2 70101,9
          výdaje 79269,4 99850,2 92887,7 86252,4 79269,4 179119,5 272007,2 358259,6
1.B.2.1-Důchody z přímých investice -65940,9 -63697,8 -79715,7 -66844,0 -65940,9 -129638,7 -209354,4 -276198,5
          příjmy 5742,7 10131,0 6446,0 7358,6 5742,7 15873,7 22319,7 29678,3
          výdaje 71683,6 73828,8 86161,8 74202,6 71683,6 145512,4 231674,1 305876,7
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -184,4 -19189,7 55,8 -4668,8 -184,4 -19374,1 -19318,3 -23987,1
          příjmy 2601,1 3341,9 2871,9 3412,8 2601,1 5943,1 8815,0 12227,8
          výdaje 2785,5 22531,7 2816,1 8081,6 2785,5 25317,2 28133,3 36214,9
1.B.2.3-Ostatní důchody z investic 222,0 2061,9 2048,7 1045,6 222,0 2283,9 4332,6 5378,2
          příjmy 5022,3 5551,7 5958,5 5013,8 5022,3 10573,9 16532,4 21546,3
          výdaje 4800,2 3489,8 3909,8 3968,2 4800,2 8290,0 12199,8 16168,0
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 1696,6 1726,3 1534,2 1692,5 1696,6 3422,9 4957,1 6649,6
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 19989,2 5366,8 900,0 -21,0 19989,2 25356,1 26256,0 26235,0
          příjmy 21050,8 6474,0 1970,1 1172,0 21050,8 27524,8 29494,9 30666,9
          výdaje 1061,5 1107,2 1070,2 1193,0 1061,5 2168,7 3238,9 4431,9
1.C-Druhotné důchody -11279,7 -11218,1 -3559,9 15959,5 -11279,7 -22497,8 -26057,7 -10098,1
          příjmy 15089,2 9513,0 16550,2 34011,7 15089,2 24602,1 41152,4 75164,0
          výdaje 26368,9 20731,0 20110,1 18052,1 26368,9 47099,9 67210,0 85262,1
2-Kapitálový účet 595,0 3809,7 56329,8 21702,2 595,0 4404,7 60734,4 82436,6
          příjmy 619,1 5138,7 56377,8 21761,4 619,1 5757,8 62135,6 83897,0
          výdaje 24,1 1329,1 48,1 59,2 24,1 1353,2 1401,2 1460,4
3-Finanční účet 41008,1 -12081,6 43098,1 -3717,1 41008,1 28926,5 72024,6 68307,5
          aktiva 82215,1 63273,3 51539,2 204928,7 82215,1 145488,5 197027,7 401956,4
          pasiva 41207,0 75354,9 8441,1 208645,8 41207,0 116561,9 125003,1 333648,9
3.1-Přímé investice 1859,4 1859,4 1859,4 1859,4 1859,4 3718,7 5578,1 7437,5
          aktiva 37855,3 37855,3 37855,3 37855,3 37855,3 75710,7 113566,0 151421,3
          pasiva 35996,0 35996,0 35996,0 35996,0 35996,0 71991,9 107987,9 143983,9
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 3514,9 3514,9 3514,9 3514,9 3514,9 7029,8 10544,7 14059,6
          aktiva 12048,2 12048,2 12048,2 12048,2 12048,2 24096,4 36144,6 48192,9
          pasiva 8533,3 8533,3 8533,3 8533,3 8533,3 17066,6 25600,0 34133,3
3.1.1.2-Reinvestice zisků -17551,3 -17551,3 -17551,3 -17551,3 -17551,3 -35102,5 -52653,8 -70205,1
          aktiva 4081,7 4081,7 4081,7 4081,7 4081,7 8163,5 12245,2 16327,0
          pasiva 21633,0 21633,0 21633,0 21633,0 21633,0 43266,0 64899,0 86532,1
3.1.2-Dluhové nástroje 15895,7 15895,7 15895,7 15895,7 15895,7 31791,5 47687,2 63583,0
          aktiva 21725,4 21725,4 21725,4 21725,4 21725,4 43450,8 65176,1 86901,5
          pasiva 5829,6 5829,6 5829,6 5829,6 5829,6 11659,3 17488,9 23318,5
3.2-Portfoliové investice -18949,9 -47440,0 7148,4 -33596,3 -18949,9 -66390,0 -59241,6 -92837,9
          aktiva -4090,0 -615,7 6995,9 -373,6 -4090,0 -4705,6 2290,3 1916,7
          pasiva 14860,0 46824,4 -152,5 33222,8 14860,0 61684,3 61531,8 94754,6
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 3364,1 8714,6 1192,7 -5054,1 3364,1 12078,6 13271,3 8217,2
          aktiva 4077,6 7435,5 2416,6 -3651,9 4077,6 11513,1 13929,7 10277,9
          pasiva 713,6 -1279,1 1223,9 1402,2 713,6 -565,6 658,4 2060,6
3.2.2-Dluhové cenné papíry -22314,0 -56154,6 5955,7 -28542,2 -22314,0 -78468,6 -72512,9 -101055,2
          aktiva -8167,6 -8051,1 4579,2 3278,3 -8167,6 -16218,7 -11639,5 -8361,2
          pasiva 14146,4 48103,5 -1376,4 31820,5 14146,4 62249,9 60873,5 92694,0
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -85,5 -1440,0 -1061,1 -2150,2 -85,5 -1525,5 -2586,6 -4736,8
          aktiva -7659,4 -6141,7 -3649,7 -7005,4 -7659,4 -13801,1 -17450,8 -24456,2
          pasiva -7573,9 -4701,7 -2588,6 -4855,2 -7573,9 -12275,6 -14864,2 -19719,4
3.4-Ostatní investice 52573,9 41850,8 28262,7 -152434,1 52573,9 94424,7 122687,4 -29746,7
          aktiva 50498,9 39087,0 3449,0 -8151,8 50498,9 89585,9 93034,9 84883,1
          pasiva -2075,0 -2763,8 -24813,8 144282,3 -2075,0 -4838,7 -29652,5 114629,8
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -1184,6 7645,7 10122,2 -152456,0 -1184,6 6461,1 16583,3 -135872,7
          aktiva 20630,3 12109,7 -9827,0 -14553,1 20630,3 32740,0 22913,0 8359,9
          pasiva 21814,9 4464,0 -19949,2 137902,9 21814,9 26279,0 6329,8 144232,6
3.4.3-Půjčky 31597,1 28312,3 6081,9 20173,8 31597,1 59909,4 65991,3 86165,1
          aktiva 21407,9 21339,6 4495,5 22108,6 21407,9 42747,5 47243,0 69351,6
          pasiva -10189,2 -6972,7 -1586,4 1934,8 -10189,2 -17161,9 -18748,3 -16813,5
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -2305,5 7525,1 -3352,2 -5071,8 -2305,5 5219,5 1867,3 -3204,6
          aktiva -2805,4 8120,1 -2846,8 -4926,6 -2805,4 5314,8 2468,0 -2458,6
          pasiva -499,8 595,1 505,4 145,3 -499,8 95,3 600,7 745,9
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 23162,8 4022,2 10411,0 -22691,3 23162,8 27185,0 37596,0 14904,7
          aktiva 10153,3 -3474,7 11386,7 -9687,5 10153,3 6678,6 18065,3 8377,8
          pasiva -13009,5 -7496,9 975,7 13003,8 -13009,5 -20506,4 -19530,6 -6526,9
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky 1304,2 -5654,4 4999,9 7611,2 1304,2 -4350,3 649,6 8260,8
          aktiva 1112,8 992,2 240,6 -1093,2 1112,8 2105,0 2345,6 1252,4
          pasiva -191,4 6646,7 -4759,3 -8704,4 -191,4 6455,2 1696,0 -7008,4
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 5610,2 -6911,7 6888,7 182604,2 5610,2 -1301,4 5587,3 188191,5
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 17090,7 -154,5 27261,5 16454,5 17090,7 16936,2 44197,8 60652,2
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 41008,1 -12081,6 43098,1 -3717,1 41008,1 28926,5 72024,6 68307,5
4.5-Čisté chyby a opomenutí 23917,4 -11927,1 15836,6 -20171,6 23917,4 11990,3 27826,9 7655,3

 

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.

 
 

Celá časová řada je dostupná v systému ARAD