Investiční pozice v USD - čtvrtletní za rok 2018

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2018

 

v mil. USD 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018
0-Investiční pozice vůči zahraničí -59259 -51638 -54871 -58752,6
          aktiva 312632,7 294251,5 306288,7 300138,6
          pasiva 371891,7 345889,6 361159,7 358891,2
1-Přímé investice -126709,1 -118317,1 -119842 -123221,2
          aktiva 67440,2 61514,8 66475,2 66780,4
          pasiva 194149,3 179832 186317,2 190001,6
1.1-Akcie a ostatní účasti -115160,8 -107426,9 -107934,4 -109295,1
          aktiva 35055,9 31796,1 35760,3 38305,1
          pasiva 150216,7 139223 143694,6 147600,2
1.1.1-V podnicích přímé investice -115160,8 -107426,9 -107934,4 -109295,1
          aktiva 35055,9 31796,1 35760,3 38305,1
          pasiva 150216,7 139223 143694,6 147600,2
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -11548,3 -10890,2 -11907,6 -13926,1
          aktiva 32384,3 29718,7 30714,9 28475,3
          pasiva 43932,7 40608,9 42622,6 42401,5
1.2.1-V podnicích přímé investice -23678,8 -22356,5 -22042,1 -22234,9
          aktiva 4003,2 2990,6 5189,9 5164,9
          pasiva 27682 25347,1 27232 27399,8
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 10256 8297 9997,5 8695,1
          aktiva 13141,4 11010,7 12660,5 11125,5
          pasiva 2885,4 2713,7 2663 2430,4
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 1874,4 3169,3 137 -386,3
          aktiva 15239,7 15717,5 12864,5 12185
          pasiva 13365,3 12548,2 12727,5 12571,3
2-Portfoliové investice -37825,7 -31800,9 -31927 -32985,8
          aktiva 37276,1 33599,1 34186,7 31969,1
          pasiva 75101,9 65400 66113,6 64954,9
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 12108,8 9438,9 9598,9 8770,3
          aktiva 20524,9 18053,6 18890,1 17142,8
          pasiva 8416,1 8614,7 9291,2 8372,5
2.2-Dluhové cenné papíry -49934,5 -41239,8 -41525,9 -41756,1
          aktiva 16751,2 15545,5 15296,6 14826,3
          pasiva 66685,8 56785,3 56822,4 56582,3
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 773,5 -277,5 -373,8 -165,5
          aktiva 3774,9 3104,4 8357,2 6336,3
          pasiva 3001,4 3381,9 8731,1 6501,7
4-Ostatní investice -45223,8 -45424,4 -46900,5 -44892,5
          aktiva 54415,3 51851,2 53097,2 52540,5
          pasiva 99639,1 97275,7 99997,8 97433
4.1-Ostatní účasti 867,4 836,4 841,1 835,7
          aktiva 867,4 836,4 841,1 835,7
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -49508 -48863,9 -50915 -48144,4
          aktiva 19795,5 18892 19236,8 18099
          pasiva 69303,4 67755,9 70151,8 66243,4
4.3-Půjčky 4417,9 2333,2 2895,2 2459,5
          aktiva 18792,3 17562,7 18414,8 18790
          pasiva 14374,4 15229,5 15519,6 16330,4
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 648,4 547,8 522,2 597,7
          aktiva 1767,9 1669,5 1665,1 1589,6
          pasiva 1119,5 1121,7 1142,9 991,9
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 1116,3 2460,4 2450 2359,7
          aktiva 12277,3 12037,7 12054,5 12401,1
          pasiva 11161 9577,3 9604,5 10041,4
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1628,6 -1642,2 -1599,3 -1915,5
          aktiva 914,8 852,9 885 825,2
          pasiva 2543,5 2495,1 2484,3 2740,7
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1137,2 -1096,2 -1094,8 -1085,1
5-Rezervní aktiva 149726,2 144182 144172,4 142512,3
5.1-Měnové zlato 394,8 373,3 335,9 361,3
5.2-Zvláštní práva čerpání 666,1 641,9 641 635,3
5.3-Rezervní pozice u MMF 437,9 500,6 500 584,2
5.4-Ostatní rezervní aktiva 148227,3 142666,2 142695,5 140931,5

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD