Investiční pozice v USD - čtvrtletní za rok 2017

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2017

 

v mil. USD 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017
0-Investiční pozice vůči zahraničí -41266,2 -52452 -57668,4 -59798,7
          aktiva 257572,5 281512 295393,8 301009,9
          pasiva 298838,7 333964 353062,2 360808,6
1-Přímé investice -105318,4 -116457,5 -121832,3 -123630,1
          aktiva 47159,4 54419,2 59735,7 61983
          pasiva 152477,8 170876,7 181568,1 185613,1
1.1-Akcie a ostatní účasti -95084,5 -105337,9 -110995,9 -112336
          aktiva 21808,7 25822,4 28779,6 31921
          pasiva 116893,1 131160,2 139775,6 144257
1.1.1-V podnicích přímé investice -95084,5 -105337,9 -110995,9 -112336
          aktiva 21808,7 25822,4 28779,6 31921
          pasiva 116893,1 131160,2 139775,6 144257
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -10234 -11119,6 -10836,4 -11294,1
          aktiva 25350,7 28596,8 30956,1 30062
          pasiva 35584,7 39716,5 41792,5 41356,1
1.2.1-V podnicích přímé investice -19109,7 -21627 -23216,5 -23293,5
          aktiva 1741 2169,2 2524,2 2546,4
          pasiva 20850,7 23796,2 25740,7 25839,9
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 8306 8866,6 9386,2 8830,2
          aktiva 10597,9 11437,4 12093 11641,6
          pasiva 2291,9 2570,8 2706,9 2811,4
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 569,8 1640,7 2994 3169,2
          aktiva 13011,8 14990,2 16338,9 15874,1
          pasiva 12442 13349,5 13345 12704,8
2-Portfoliové investice -31587,5 -37498,4 -32404,9 -34672,6
          aktiva 30011,5 33157,9 34960,8 36518,8
          pasiva 61599 70656,2 67365,7 71191,5
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 8250 9727,8 10575,8 11578,7
          aktiva 15134,2 16954,5 18346,5 19732,1
          pasiva 6884,2 7226,7 7770,7 8153,4
2.2-Dluhové cenné papíry -39837,4 -47226,2 -42980,8 -46251,4
          aktiva 14877,3 16203,4 16614,3 16786,7
          pasiva 54714,8 63429,5 59595,1 63038,1
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 119,8 351 225,9 -110,1
          aktiva 2497,1 3101,2 2829,7 3023,9
          pasiva 2377,3 2750,2 2603,8 3134
4-Ostatní investice -35926,2 -41208,3 -50415,5 -49359,6
          aktiva 46458,4 48472,6 51109,1 51510,5
          pasiva 82384,6 89680,9 101524,6 100870,1
4.1-Ostatní účasti 592,5 617,3 638,6 661
          aktiva 592,5 617,3 638,6 661
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -41494,1 -47162,1 -56040 -50694,6
          aktiva 15630,3 15716,5 15839,3 19269,3
          pasiva 57124,4 62878,5 71879,3 69963,9
4.3-Půjčky 4057,5 3860,3 3382,8 3417,6
          aktiva 17212 18218,9 19185,8 18264,4
          pasiva 13154,4 14358,6 15803 14846,7
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 569,7 647,6 647,3 674,3
          aktiva 1493,2 1633,4 1659,4 1719,4
          pasiva 923,5 985,8 1012,1 1045
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2734,8 3486,9 3534,3 -617,7
          aktiva 10766,1 11501,8 12887,9 10719
          pasiva 8031,3 8014,9 9353,6 11336,7
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1325,7 -1573,3 -1476,9 -1691,8
          aktiva 764,4 784,8 898,1 877,5
          pasiva 2090 2358 2375 2569,4
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1061 -1085 -1101,5 -1108,5
5-Rezervní aktiva 131446,1 142361,1 146758,5 147973,8
5.1-Měnové zlato 383,5 380,7 390,5 393,4
5.2-Zvláštní práva čerpání 621,7 635,7 645,3 649,4
5.3-Rezervní pozice u MMF 465 475,5 482,7 438,2
5.4-Ostatní rezervní aktiva 129975,9 140869,3 145239,9 146492,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD