Investiční pozice v USD - čtvrtletní za rok 2016

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2016

 

v mil. USD 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 31.12.2016
0-Investiční pozice vůči zahraničí -59184,7 -56150 -56638,4 -50872,3
          aktiva 201219,3 202503,9 209920,1 206894,6
          pasiva 260404 258653,9 266558,5 257766,9
1-Přímé investice -103308,8 -104163,8 -108345,2 -102428,3
          aktiva 46758,4 45310 46131,1 43429
          pasiva 150067,2 149473,8 154476,3 145857,3
1.1-Akcie a ostatní účasti -97386,9 -95608 -98093,1 -92182,4
          aktiva 19358,4 19777,3 20861,6 20110,5
          pasiva 116745,2 115385,3 118954,7 112292,9
1.1.1-V podnicích přímé investice -97386,9 -95608 -98093,1 -92182,4
          aktiva 19358,4 19777,3 20861,6 20110,5
          pasiva 116745,2 115385,3 118954,7 112292,9
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -5921,9 -8555,8 -10252,1 -10245,9
          aktiva 27400 25532,7 25269,5 23318,6
          pasiva 33322 34088,5 35521,6 33564,5
1.2.1-V podnicích přímé investice -17716,1 -17606,3 -18522,8 -18601
          aktiva 2217,2 2595,5 2261,7 1221,4
          pasiva 19933,3 20201,9 20784,5 19822,5
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 10265,9 9132,1 8313,6 7694,4
          aktiva 11603,4 10644,5 10097,9 9670,9
          pasiva 1337,5 1512,4 1784,3 1976,5
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 1528,3 -81,5 -42,9 660,7
          aktiva 13579,5 12292,6 12909,9 12426,2
          pasiva 12051,2 12374,2 12952,8 11765,5
2-Portfoliové investice -22198,6 -23054,6 -20211,7 -23268,3
          aktiva 29433,6 29215,2 30082,7 29386,5
          pasiva 51632,2 52269,8 50294,4 52654,8
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 8358,1 8348,3 8747,7 8283,4
          aktiva 14215,7 13979,7 14353,6 14293,2
          pasiva 5857,6 5631,4 5605,9 6009,8
2.2-Dluhové cenné papíry -30556,7 -31403 -28959,4 -31551,7
          aktiva 15217,9 15235,5 15729 15093,3
          pasiva 45774,6 46638,4 44688,5 46645
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -461,5 -282,6 32,9 -278,5
          aktiva 3501,2 3427,9 3132,5 2727,9
          pasiva 3962,8 3710,5 3099,7 3006,3
4-Ostatní investice -6487,9 -3525,4 -10031,3 -10623,3
          aktiva 48253,9 49674,6 48656,9 45625,1
          pasiva 54741,8 53199,9 58688,1 56248,4
4.1-Ostatní účasti 615,9 606,5 608,8 585,5
          aktiva 615,9 606,5 608,8 585,5
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -9775,1 -8681,2 -16735 -17350,3
          aktiva 17978,2 19586,6 17438,4 16140,1
          pasiva 27753,3 28267,7 34173,4 33490,4
4.3-Půjčky 2161,4 3926,9 4260,1 4986,6
          aktiva 17633 17474,8 17677,9 16840,1
          pasiva 15471,7 13547,8 13417,8 11853,5
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 458,5 430,2 683,7 530,5
          aktiva 1604,6 1557,5 1558,4 1385,3
          pasiva 1146,1 1127,3 874,7 854,8
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2833,3 2770,2 3680,1 2765,3
          aktiva 9696,2 9698 10637 9932,7
          pasiva 6862,9 6927,8 6956,9 7167,4
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1682,7 -1486,7 -1439,9 -1095,4
          aktiva 725,9 751,2 736,4 741,4
          pasiva 2408,6 2237,9 2176,2 1836,8
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1099,2 -1091,3 -1089 -1045,6
5-Rezervní aktiva 73272,1 74876,4 81916,9 85726,1
5.1-Měnové zlato 391,7 419,8 416,9 363,9
5.2-Zvláštní práva čerpání 644,1 639,5 638,1 612,7
5.3-Rezervní pozice u MMF 496,2 483,1 477,3 458,2
5.4-Ostatní rezervní aktiva 71740,1 73334 80384,7 84291,3

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD