Investiční pozice v USD - čtvrtletní za rok 2015

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2015

 

v mil. USD 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015
0-Investiční pozice vůči zahraničí -54452,5 -57260,6 -60713,2 -61353,6
          aktiva 173350,9 181994,2 188173,6 183735,7
          pasiva 227803,4 239254,7 248886,8 245089,4
1-Přímé investice -92116,1 -96780,6 -96664,4 -98036,4
          aktiva 40394,8 43047,5 44276,8 42263,5
          pasiva 132510,9 139828 140941,2 140300
1.1-Akcie a ostatní účasti -83661,8 -88175,3 -89401,4 -91752
          aktiva 16573 17965,4 18528,9 17726
          pasiva 100234,7 106140,7 107930,3 109477,9
1.1.1-V podnicích přímé investice -83661,8 -88175,3 -89401,4 -91752
          aktiva 16573 17965,4 18528,9 17726
          pasiva 100234,7 106140,7 107930,3 109477,9
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -8454,3 -8605,3 -7263 -6284,5
          aktiva 23821,9 25082,1 25747,9 24537,6
          pasiva 32276,2 33687,3 33010,9 30822,1
1.2.1-V podnicích přímé investice -18758,1 -19307 -18432,5 -17247
          aktiva 1804,9 1904 2004,1 1794,1
          pasiva 20562,9 21211 20436,5 19041,1
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 8951,7 9110,4 10094,4 10065,4
          aktiva 10339 10528,6 11440,5 11087,2
          pasiva 1387,3 1418,2 1346,1 1021,9
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 1352,1 1591,4 1075,1 897,2
          aktiva 11678 12649,4 12303,3 11656,3
          pasiva 10326 11058,1 11228,2 10759,1
2-Portfoliové investice -13471,7 -12802,9 -16704 -21049,7
          aktiva 27621,8 29221,1 27996 28677
          pasiva 41093,5 42024 44700 49726,7
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 5579,7 6354,4 6199 6563,1
          aktiva 12617 13308,2 12769 13242,9
          pasiva 7037,3 6953,7 6570 6679,9
2.2-Dluhové cenné papíry -19051,4 -19157,3 -22903 -27612,8
          aktiva 15004,8 15913 15227 15434
          pasiva 34056,2 35070,2 38130 43046,8
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 545,9 424,8 292,1 -190
          aktiva 4519,6 3462,6 3344,5 3081,2
          pasiva 3973,7 3037,9 3052,4 3271,3
4-Ostatní investice -1843 -5169,9 -10648,7 -6568,5
          aktiva 48382,2 49195 49544,6 45222,9
          pasiva 50225,2 54364,9 60193,3 51791,4
4.1-Ostatní účasti 586,8 602,5 608 594,4
          aktiva 586,8 602,5 608 594,4
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -4382,5 -7967,9 -12993,8 -7705,7
          aktiva 19721,7 20055,5 20310,7 17039,9
          pasiva 24104,2 28023,4 33304,5 24745,6
4.3-Půjčky 830,3 775,7 585,9 675,7
          aktiva 16148,2 16572,9 16652 16470,1
          pasiva 15318 15797,2 16066,1 15794,4
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 207 263,9 269 338,2
          aktiva 1418,4 1485,4 1519,1 1450,3
          pasiva 1211,4 1221,5 1250,2 1112,2
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 3231,6 3280,5 3177,3 1845,2
          aktiva 9710,7 9740,4 9699,2 8948,8
          pasiva 6479,1 6459,9 6522 7103,6
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1239,9 -1027,2 -1199,8 -1235,1
          aktiva 796,5 738,3 755,6 719,4
          pasiva 2036,3 1765,5 1955,4 1954,5
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1076,3 -1097,3 -1095,2 -1081,2
5-Rezervní aktiva 52432,4 57068 63011,8 64491,1
5.1-Měnové zlato 396,1 385,1 362,6 343,2
5.2-Zvláštní práva čerpání 1036,8 1057 1055,1 1041,6
5.3-Rezervní pozice u MMF 521,5 531,7 520 476,6
5.4-Ostatní rezervní aktiva 50478,1 55094,1 61074,1 62629,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD