Investiční pozice v USD - čtvrtletní za rok 2014

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2014

v mil. USD 31.3.2014 30.6.2014 30.9.2014 31.12.2014
0-Investiční pozice vůči zahraničí -79359,7 -81708,6 -74626,4 -69067,1
          aktiva 196399,1 198365,1 186926,7 181984,7
          pasiva 275758,8 280073,8 261553,1 251051,9
1-Přímé investice -115037,1 -116956,7 -108447,7 -103276,4
          aktiva 49057,9 47333,1 45774,1 42723,2
          pasiva 164094,9 164289,8 154221,8 145999,6
1.1-Akcie a ostatní účasti -105616 -104092,4 -96055,2 -92513
          aktiva 19840,3 20303,3 19567,4 17972,8
          pasiva 125456,3 124395,7 115622,6 110485,8
1.1.1-V podnicích přímé investice -105616,1 -104092,5 -96055,2 -92513
          aktiva 19840,2 20303,2 19567,3 17972,8
          pasiva 125456,3 124395,7 115622,6 110485,8
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky ,1 ,1 0 0
          aktiva ,1 ,1 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -9421,1 -12864,3 -12392,5 -10763,3
          aktiva 29217,5 27029,8 26206,7 24750,4
          pasiva 38638,6 39894,1 38599,3 35513,8
1.2.1-V podnicích přímé investice -23491,4 -24461,2 -23903 -21770,2
          aktiva 2406,4 2124,4 2102,9 1819,9
          pasiva 25897,8 26585,6 26005,9 23590,1
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 14323,5 11096,6 10164,8 9460,8
          aktiva 15753,2 12680,8 11713,7 11008
          pasiva 1429,7 1584,2 1548,9 1547,2
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -253,2 500,3 1345,6 1546,1
          aktiva 11057,9 12224,6 12390,1 11922,5
          pasiva 11311,1 11724,3 11044,5 10376,5
2-Portfoliové investice -22828,6 -19948,3 -18290,5 -15901,5
          aktiva 27232,3 28360,9 27463,1 27900,6
          pasiva 50060,9 48309,2 45753,6 43802,1
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 3437,3 4402,4 4095,1 5058,5
          aktiva 12035 12845,4 12403,3 12350
          pasiva 8597,7 8443 8308,2 7291,4
2.2-Dluhové cenné papíry -26265,9 -24350,7 -22385,6 -20960
          aktiva 15197,3 15515,5 15059,8 15550,6
          pasiva 41463,2 39866,2 37445,4 36510,7
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -1267,1 -346,8 66,8 186
          aktiva 2958,1 3377,8 3983,1 4388,3
          pasiva 4225,3 3724,6 3916,3 4202,3
4-Ostatní investice 2269,1 -3558,7 -2776,7 -4568
          aktiva 59646,8 60191,4 54884,7 52479,9
          pasiva 57377,7 63750,1 57661,4 57047,9
4.1-Ostatní účasti 679,8 676,3 625,8 609,8
          aktiva 679,8 676,3 625,8 609,8
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady 3617,9 -2357 -3580,5 -5408
          aktiva 25731,2 25799 22610,6 21639,8
          pasiva 22113,3 28156,1 26191,1 27047,8
4.3-Půjčky -4119,7 -4022,7 -2067,3 -700,2
          aktiva 19126,7 19400,8 18436,6 18336,4
          pasiva 23246,4 23423,5 20504 19036,5
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 558,3 255,5 306 290,4
          aktiva 1609,6 1601,5 1532 1509,3
          pasiva 1051,3 1346 1226 1218,9
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 3947 4483,2 4272,6 3014,1
          aktiva 11522,5 11804,2 10846,6 9626
          pasiva 7575,5 7321 6574 6611,9
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1208,3 -1387,9 -1176,5 -1243,7
          aktiva 976,9 909,5 833 758,6
          pasiva 2185,3 2297,4 2009,5 2002,3
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1205,9 -1206,1 -1156,7 -1130,4
5-Rezervní aktiva 57504 59101,9 54821,7 54492,8
5.1-Měnové zlato 445,9 452,2 411,8 408,1
5.2-Zvláštní práva čerpání 1161,2 1161,6 1114,1 1088,8
5.3-Rezervní pozice u MMF 747,2 758,6 709 642,1
5.4-Ostatní rezervní aktiva 55149,8 56729,5 52586,8 52353,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD