Investiční pozice v USD - čtvrtletní za rok 2013

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2013

 

v mil. USD 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013
0-Investiční pozice vůči zahraničí -89163,4 -92126,5 -92462,9 -85209,1
          aktiva 165485,3 168358,4 178184,1 187838,1
          pasiva 254648,7 260484,9 270647 273047,1
1-Přímé investice -113307,7 -114720,9 -119229,6 -113458
          aktiva 40316,6 42727,7 46274,4 46000,6
          pasiva 153624,3 157448,6 165504 159458,6
1.1-Akcie a ostatní účasti -101940,3 -104022,4 -108923,4 -104386
          aktiva 17031,5 18076,6 19464,9 19231,1
          pasiva 118971,9 122098,9 128388,2 123617,1
1.1.1-V podnicích přímé investice -101940,3 -104022,4 -108923,4 -104386
          aktiva 17031,5 18076,6 19464,9 19231,1
          pasiva 118971,9 122098,9 128388,2 123617,1
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -11367,4 -10698,6 -10306,2 -9072
          aktiva 23285 24651,1 26809,5 26769,6
          pasiva 34652,4 35349,7 37115,7 35841,6
1.2.1-V podnicích přímé investice -14786,5 -17616,5 -21111,7 -22871
          aktiva 17159,2 12256,8 7450,1 2046,9
          pasiva 31945,7 29873,3 28561,8 24917,9
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 3579,1 7241,5 11310,9 14444,4
          aktiva 3724,8 7536,2 11771,3 15032,3
          pasiva 145,7 294,8 460,4 588
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -159,9 -323,6 -505,4 -645,4
          aktiva 2401,1 4858,1 7588,1 9690,3
          pasiva 2561 5181,7 8093,5 10335,7
2-Portfoliové investice -19165,1 -21811,9 -21536,5 -22910,2
          aktiva 24360,5 23683,1 26001,5 26307
          pasiva 43525,7 45495 47538 49217,2
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 2389,6 2863,3 3442,1 3629,7
          aktiva 10058 9750,7 11213,1 11399,8
          pasiva 7668,4 6887,5 7771 7770,2
2.2-Dluhové cenné papíry -21554,7 -24675,2 -24978,7 -26539,9
          aktiva 14302,5 13932,4 14788,4 14907,1
          pasiva 35857,2 38607,6 39767,1 41447
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -713 -1040,5 -833,5 -1486,5
          aktiva 3850 2965,5 3073,4 2797,7
          pasiva 4562,9 4006 3906,9 4284,2
4-Ostatní investice -625,4 1566,2 3153,2 -3571,3
          aktiva 52310,4 55101,5 56851,4 56515,8
          pasiva 52935,8 53535,3 53698,2 60087,1
4.1-Ostatní účasti 197 197,8 208,4 685,7
          aktiva 197 197,8 208,4 685,7
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady 6747,8 7350,1 7893,7 6,5
          aktiva 25192,7 26207,9 26389 25558,6
          pasiva 18444,9 18857,7 18495,3 25552,1
4.3-Půjčky -9658,1 -8319,1 -8137,1 -5977,7
          aktiva 13768,6 15056,8 15737,9 17032,7
          pasiva 23426,7 23375,9 23875 23010,5
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 579,5 919,8 917,8 734,2
          aktiva 1440,2 1880,3 1793 1575,3
          pasiva 860,7 960,5 875,2 841,1
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2810,5 3020,1 3688,8 2570,8
          aktiva 9998,4 9980,5 10905,8 10434,7
          pasiva 7187,9 6960,4 7217 7863,8
4.6-Jiné pohledávky/závazky -133,4 -429,2 -221,6 -389,4
          aktiva 1713,4 1778,3 1817,3 1228,8
          pasiva 1846,8 2207,4 2038,9 1618,2
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1168,7 -1173,4 -1196,9 -1201,5
5-Rezervní aktiva 44647,9 43880,7 45983,5 56216,9
5.1-Měnové zlato 586,5 437,9 459,2 419,3
5.2-Zvláštní práva čerpání 1124,9 1129,5 1152,2 1156,8
5.3-Rezervní pozice u MMF 686 700,8 731,4 748,1
5.4-Ostatní rezervní aktiva 42250,4 41612,5 43640,8 53892,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení. 

Celá časová řada je dostupná v systému ARAD