Investiční pozice v EUR - čtvrtletní za rok 2018

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2018

 

v mil. EUR 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018
0-Investiční pozice vůči zahraničí -48099,3 -44291,2 -46873,4 -51309,5
          aktiva 253757,4 252386,9 261646,7 262115,2
          pasiva 301856,7 296678,1 308520,1 313424,6
1-Přímé investice -102847,2 -101483,6 -102374,9 -107610,8
          aktiva 54739,8 52762,8 56786,3 58320,3
          pasiva 157587 154246,3 159161,2 165931,1
1.1-Akcie a ostatní účasti -93473,6 -92142,7 -92202,8 -95448,9
          aktiva 28454,1 27272,3 30548,1 33452,4
          pasiva 121927,7 119415 122750,9 128901,3
1.1.1-V podnicích přímé investice -93473,6 -92142,7 -92202,8 -95448,9
          aktiva 28454,1 27272,3 30548,1 33452,4
          pasiva 121927,7 119415 122750,9 128901,3
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -9373,5 -9340,8 -10172,1 -12161,9
          aktiva 26285,7 25490,5 26238,2 24867,9
          pasiva 35659,2 34831,3 36410,3 37029,8
1.2.1-V podnicích přímé investice -19219,6 -19175,7 -18829,5 -19418,1
          aktiva 3249,3 2565,1 4433,5 4510,6
          pasiva 22468,9 21740,8 23262,9 23928,6
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 8324,6 7116,5 8540,4 7593,6
          aktiva 10666,6 9444,1 10815,2 9716
          pasiva 2342 2327,6 2274,9 2122,5
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 1521,4 2718,4 117 -337,4
          aktiva 12369,8 13481,3 10989,5 10641,3
          pasiva 10848,3 10762,9 10872,5 10978,7
2-Portfoliové investice -30702,4 -27276,4 -27273,6 -28806,9
          aktiva 30256,3 28818,8 29203,9 27919,1
          pasiva 60958,6 56095,2 56477,5 56726
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 9828,5 8096 8199,8 7659,2
          aktiva 16659,6 15485,1 16136,8 14971,1
          pasiva 6831,2 7389,1 7937 7311,9
2.2-Dluhové cenné papíry -40530,8 -35372,4 -35473,4 -36466,1
          aktiva 13596,6 13333,8 13067,1 12948
          pasiva 54127,4 48706,2 48540,5 49414,1
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 627,8 -238 -319,3 -144,5
          aktiva 3064 2662,7 7139,2 5533,5
          pasiva 2436,2 2900,7 7458,5 5678
4-Ostatní investice -36707,2 -38961,7 -40064,7 -39205,2
          aktiva 44167,7 44474,1 45358,2 45884,3
          pasiva 80874,9 83435,8 85422,9 85089,5
4.1-Ostatní účasti 704,1 717,4 718,5 729,8
          aktiva 704,1 717,4 718,5 729,8
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -40184,6 -41911,8 -43494 -42045,1
          aktiva 16067,6 16204,2 16433 15806,1
          pasiva 56252,1 58115,9 59927 57851,2
4.3-Půjčky 3586 2001,2 2473,2 2148
          aktiva 15253,3 15063,9 15730,8 16409,6
          pasiva 11667,4 13062,7 13257,6 14261,6
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 526,3 469,9 446,1 521,9
          aktiva 1435 1432 1422,4 1388,2
          pasiva 908,7 962,1 976,3 866,2
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 906 2110,3 2092,9 2060,7
          aktiva 9965,2 10325 10297,5 10830
          pasiva 9059,2 8214,7 8204,6 8769,3
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1321,9 -1408,5 -1366,2 -1672,8
          aktiva 742,6 731,6 756 720,7
          pasiva 2064,5 2140,1 2122,2 2393,5
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -923 -940,2 -935,2 -947,6
5-Rezervní aktiva 121529,6 123668,4 123159,1 124458
5.1-Měnové zlato 320,4 320,2 287 315,5
5.2-Zvláštní práva čerpání 540,7 550,6 547,6 554,8
5.3-Rezervní pozice u MMF 355,4 429,4 427,1 510,2
5.4-Ostatní rezervní aktiva 120313 122368,3 121897,4 123077,4

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD