Investiční pozice v EUR - čtvrtletní za rok 2017

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2017

 

v mil. EUR 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017
0-Investiční pozice vůči zahraničí -38597,6 -45958,3 -48849,9 -49850,2
          aktiva 240915,6 246660,2 250223,3 250932
          pasiva 279513,1 292618,5 299073,2 300782,2
1-Přímé investice -98507,6 -102039,8 -103202,2 -103062,2
          aktiva 44109,6 47682 50601,2 51671,1
          pasiva 142617,2 149721,8 153803,3 154733,3
1.1-Akcie a ostatní účasti -88935,5 -92296,8 -94022,8 -93647,1
          aktiva 20398,3 22625,5 24378,7 26610,4
          pasiva 109333,8 114922,3 118401,6 120257,4
1.1.1-V podnicích přímé investice -88935,5 -92296,8 -94022,8 -93647,1
          aktiva 20398,3 22625,5 24378,7 26610,4
          pasiva 109333,8 114922,3 118401,6 120257,4
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -9572,1 -9743 -9179,3 -9415,1
          aktiva 23711,3 25056,5 26222,4 25060,7
          pasiva 33283,4 34799,5 35401,7 34475,8
1.2.1-V podnicích přímé investice -17873,9 -18949,6 -19666,4 -19418,2
          aktiva 1628,4 1900,6 2138,2 2122,8
          pasiva 19502,3 20850,2 21804,5 21541
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 7768,8 7768,9 7950,9 7361,1
          aktiva 9912,5 10021,4 10243,8 9704,8
          pasiva 2143,7 2252,5 2292,9 2343,6
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 532,9 1437,6 2536,1 2642
          aktiva 12170,3 13134,4 13840,4 13233,1
          pasiva 11637,4 11696,8 11304,3 10591,2
2-Portfoliové investice -29544,7 -32856 -27449,7 -28904,3
          aktiva 28070,7 29052,8 29614,7 30443,3
          pasiva 57615,4 61908,8 57064,4 59347,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 7716,5 8523,5 8958,6 9652,4
          aktiva 14155,5 14855,5 15541 16449,4
          pasiva 6439 6332 6582,4 6796,9
2.2-Dluhové cenné papíry -37261,2 -41379,5 -36408,3 -38556,7
          aktiva 13915,2 14197,4 14073,7 13993,9
          pasiva 51176,4 55576,8 50482 52550,6
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 112,1 307,5 191,4 -91,8
          aktiva 2335,6 2717,2 2397 2520,8
          pasiva 2223,6 2409,7 2205,7 2612,6
4-Ostatní investice -33602,9 -36106,6 -42706,1 -41147,8
          aktiva 43454 42471,6 43293,7 42940,9
          pasiva 77056,9 78578,2 85999,8 84088,7
4.1-Ostatní účasti 554,2 540,9 540,9 551
          aktiva 554,2 540,9 540,9 551
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -38810,7 -41323,3 -47470,6 -42260,7
          aktiva 14619,5 13770,7 13417,2 16063,5
          pasiva 53430,2 55094 60887,8 58324,2
4.3-Půjčky 3795,1 3382,4 2865,5 2849,1
          aktiva 16098,9 15963,4 16252 15225,8
          pasiva 12303,8 12581 13386,5 12376,7
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 532,8 567,4 548,3 562,2
          aktiva 1396,6 1431,2 1405,7 1433,3
          pasiva 863,8 863,8 857,4 871,2
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2558 3055,2 2993,8 -514,9
          aktiva 10069,9 10077,8 10917,1 8935,7
          pasiva 7511,9 7022,6 7923,3 9450,6
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1239,9 -1378,5 -1251 -1410,4
          aktiva 714,9 687,6 760,8 731,5
          pasiva 1954,9 2066,1 2011,8 2141,9
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -992,4 -950,7 -933 -924,1
5-Rezervní aktiva 122945,6 124736,5 124316,7 123355,9
5.1-Měnové zlato 358,7 333,6 330,8 328
5.2-Zvláštní práva čerpání 581,5 557 546,6 541,3
5.3-Rezervní pozice u MMF 434,9 416,6 408,9 365,3
5.4-Ostatní rezervní aktiva 121570,5 123429,3 123030,4 122121,3

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD