Investiční pozice v EUR - čtvrtletní za rok 2016

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2016

 

v mil. EUR 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 31.12.2016
0-Investiční pozice vůči zahraničí -51970,1 -50568,1 -50748,2 -48272,2
          aktiva 176690,7 182373 188089 196320,1
          pasiva 228660,8 232941,1 238837,2 244592,3
1-Přímé investice -90715,5 -93808,8 -97077,7 -97193,2
          aktiva 41058,5 40805,7 41333,6 41209,3
          pasiva 131774 134614,5 138411,3 138402,5
1.1-Akcie a ostatní účasti -85515,4 -86103,6 -87891,7 -87470,9
          aktiva 16998,6 17811,2 18692,1 19082,6
          pasiva 102514 103914,8 106583,8 106553,5
1.1.1-V podnicích přímé investice -85515,4 -86103,6 -87891,7 -87470,9
          aktiva 16998,6 17811,2 18692,1 19082,6
          pasiva 102514 103914,8 106583,8 106553,5
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -5200,1 -7705,3 -9185,9 -9722,2
          aktiva 24060 22994,5 22641,5 22126,7
          pasiva 29260 30699,7 31827,5 31849
1.2.1-V podnicích přímé investice -15556,5 -15856,1 -16596,5 -17650,3
          aktiva 1946,9 2337,5 2026,5 1159
          pasiva 17503,4 18193,6 18623 18809,3
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 9014,5 8224,3 7449 7301,1
          aktiva 10188,9 9586,3 9047,7 9176,6
          pasiva 1174,4 1362,1 1598,7 1875,5
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 1342 -73,4 -38,4 627
          aktiva 11924,2 11070,6 11567,3 11791,1
          pasiva 10582,2 11144 11605,8 11164,1
2-Portfoliové investice -19492,6 -20762,8 -18109,8 -22079,1
          aktiva 25845,7 26310,9 26954,2 27884,5
          pasiva 45338,3 47073,6 45063,9 49963,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 7339,2 7518,4 7838 7860,1
          aktiva 12482,8 12590 12860,9 13562,7
          pasiva 5143,6 5071,5 5022,9 5702,6
2.2-Dluhové cenné papíry -26831,8 -28281,2 -25947,7 -29939,1
          aktiva 13362,9 13720,9 14093,3 14321,8
          pasiva 40194,7 42002,1 40041 44261
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -405,3 -254,5 29,4 -264,2
          aktiva 3074,4 3087,1 2806,7 2588,5
          pasiva 3479,7 3341,6 2777,3 2852,7
4-Ostatní investice -5697 -3174,9 -8988 -10080,3
          aktiva 42371,8 44736,4 43596,7 43293,2
          pasiva 48068,8 47911,3 52584,7 53373,5
4.1-Ostatní účasti 540,8 546,2 545,5 555,6
          aktiva 540,8 546,2 545,5 555,6
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -8583,5 -7818,2 -14994,6 -16463,5
          aktiva 15786,7 17639,5 15624,8 15315,1
          pasiva 24370,2 25457,6 30619,5 31778,7
4.3-Půjčky 1897,9 3536,6 3817,1 4731,7
          aktiva 15483,6 15737,6 15839,5 15979,4
          pasiva 13585,7 12201 12022,4 11247,7
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 402,6 387,5 612,6 503,4
          aktiva 1409 1402,7 1396,4 1314,5
          pasiva 1006,4 1015,2 783,8 811,1
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2487,9 2494,8 3297,4 2624
          aktiva 8514,3 8733,9 9530,8 9425
          pasiva 6026,3 6239,1 6233,4 6801,1
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1477,6 -1338,9 -1290,1 -1039,4
          aktiva 637,5 676,6 659,8 703,5
          pasiva 2115 2015,4 1949,9 1742,9
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -965,2 -982,9 -975,8 -992,1
5-Rezervní aktiva 64340,3 67432,9 73397,8 81344,6
5.1-Měnové zlato 343,9 378,1 373,5 345,3
5.2-Zvláštní práva čerpání 565,6 575,9 571,8 581,3
5.3-Rezervní pozice u MMF 435,7 435,1 427,6 434,8
5.4-Ostatní rezervní aktiva 62995 66043,8 72024,9 79983,2

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD