Investiční pozice v EUR - čtvrtletní za rok 2015

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2015

 

v mil. EUR 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015
0-Investiční pozice vůči zahraničí -50607,4 -51169,9 -54204,1 -56356,8
          aktiva 161109,9 162635,8 167999,3 168771,7
          pasiva 211717,3 213805,7 222203,4 225128,5
1-Přímé investice -85611,4 -86486,2 -86300,9 -90052,1
          aktiva 37542,4 38468,6 39529,8 38821,5
          pasiva 123153,8 124954,8 125830,7 128873,5
1.1-Akcie a ostatní účasti -77754,1 -78796,3 -79816,6 -84279,4
          aktiva 15402,7 16054,5 16542,4 16282,3
          pasiva 93156,8 94850,7 96358,9 100561,7
1.1.1-V podnicích přímé investice -77754,1 -78796,3 -79816,6 -84279,4
          aktiva 15402,7 16054,5 16542,4 16282,3
          pasiva 93156,8 94850,7 96358,9 100561,7
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -7857,3 -7689,9 -6484,3 -5772,7
          aktiva 22139,7 22414,1 22987,4 22539,2
          pasiva 29997 30104,1 29471,8 28311,8
1.2.1-V podnicích přímé investice -17433,5 -17253,4 -16456,3 -15842,4
          aktiva 1677,4 1701,5 1789,2 1648
          pasiva 19110,9 18954,9 18245,5 17490,3
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 8319,6 8141,3 9012,2 9245,6
          aktiva 9608,9 9408,7 10214 10184,2
          pasiva 1289,3 1267,4 1201,8 938,6
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 1256,6 1422,1 959,8 824,1
          aktiva 10853,4 11303,9 10984,2 10706,9
          pasiva 9596,8 9881,8 10024,4 9882,8
2-Portfoliové investice -12520,4 -11441 -14913,2 -19335,4
          aktiva 25671,3 26112,9 24994,5 26341,4
          pasiva 38191,7 37554 39907,7 45676,8
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 5185,7 5678,5 5534,4 6028,6
          aktiva 11726 11892,6 11400 12164,4
          pasiva 6540,4 6214,1 5865,6 6135,8
2.2-Dluhové cenné papíry -17706,1 -17119,6 -20447,6 -25363,9
          aktiva 13945,3 14220,3 13594,5 14177
          pasiva 31651,4 31339,9 34042 39541
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 507,4 379,6 260,8 -174,5
          aktiva 4200,5 3094,3 2985,9 2830,3
          pasiva 3693,1 2714,7 2725,1 3004,8
4-Ostatní investice -1712,9 -4620 -9507 -6033,5
          aktiva 44965,8 43962,2 44232,8 41539,8
          pasiva 46678,6 48582,2 53739,9 47573,4
4.1-Ostatní účasti 545,3 538,4 542,8 546
          aktiva 545,3 538,4 542,8 546
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -4073,1 -7120,4 -11600,7 -7078,1
          aktiva 18329 17922,2 18133,2 15652,2
          pasiva 22402,1 25042,6 29733,9 22730,3
4.3-Půjčky 771,7 693,2 523,1 620,7
          aktiva 15007,9 14810 14866,7 15128,7
          pasiva 14236,3 14116,9 14343,6 14508
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 192,4 235,8 240,1 310,6
          aktiva 1318,3 1327,4 1356,3 1332,2
          pasiva 1125,9 1091,6 1116,1 1021,6
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 3003,4 2931,5 2836,6 1694,9
          aktiva 9025 8704,3 8659,4 8220
          pasiva 6021,6 5772,8 5822,7 6525,1
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1152,3 -918 -1071,2 -1134,5
          aktiva 740,2 659,8 674,6 660,8
          pasiva 1892,5 1577,7 1745,7 1795,3
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1000,3 -980,5 -977,8 -993,1
5-Rezervní aktiva 48730 50997,7 56256,2 59238,7
5.1-Měnové zlato 368,1 344,2 323,7 315,2
5.2-Zvláštní práva čerpání 963,6 944,6 942 956,8
5.3-Rezervní pozice u MMF 484,7 475,1 464,3 437,8
5.4-Ostatní rezervní aktiva 46913,6 49233,9 54526,2 57529

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD