Investiční pozice v EUR - čtvrtletní za rok 2014

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2014

v mil. EUR 31.3.2014 30.6.2014 30.9.2014 31.12.2014
0-Investiční pozice vůči zahraničí -57556 -59830,4 -59302,2 -56882,9
          aktiva 142439,4 145251 148542,2 149880,6
          pasiva 199995,5 205081,3 207844,3 206763,5
1-Přímé investice -83431,2 -85640,4 -86178,5 -85057,3
          aktiva 35579,5 34659,2 36374,6 35186,3
          pasiva 119010,7 120299,6 122553,1 120243,6
1.1-Akcie a ostatní účasti -76598,5 -76220,7 -76330,7 -76192,7
          aktiva 14389,3 14866,9 15549,3 14802,2
          pasiva 90987,8 91087,5 91880 90994,9
1.1.1-V podnicích přímé investice -76598,6 -76220,7 -76330,7 -76192,7
          aktiva 14389,2 14866,8 15549,3 14802,2
          pasiva 90987,8 91087,5 91880 90994,9
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky ,1 ,1 0 0
          aktiva ,1 ,1 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -6832,7 -9419,7 -9847,8 -8864,6
          aktiva 21190,2 19792,3 20825,3 20384,2
          pasiva 28022,9 29212,1 30673,1 29248,7
1.2.1-V podnicích přímé investice -17037,3 -17911,5 -18994,6 -17929,7
          aktiva 1745,3 1555,6 1671,1 1498,8
          pasiva 18782,5 19467 20665,7 19428,5
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 10388,2 8125,4 8077,5 7791,8
          aktiva 11425,1 9285,4 9308,4 9066,1
          pasiva 1036,9 1160 1230,8 1274,3
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -183,6 366,4 1069,3 1273,3
          aktiva 8019,8 8951,4 9845,8 9819,3
          pasiva 8203,4 8585 8776,5 8546
2-Portfoliové investice -16556,6 -14607 -14534,6 -13096,3
          aktiva 19750,4 20767 21823,6 22978,6
          pasiva 36306,9 35374 36358,3 36074,9
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 2492,9 3223,6 3254,2 4166,1
          aktiva 8728,4 9405,9 9856,3 10171,3
          pasiva 6235,5 6182,3 6602,2 6005,1
2.2-Dluhové cenné papíry -19049,5 -17830,6 -17788,8 -17262,5
          aktiva 11021,9 11361,1 11967,3 12807,3
          pasiva 30071,4 29191,6 29756,1 30069,8
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -919 -254 53,1 153,2
          aktiva 2145,4 2473,4 3165,2 3614,2
          pasiva 3064,4 2727,3 3112,1 3461
4-Ostatní investice 1645,7 -2605,8 -2206,5 -3762,1
          aktiva 43259,2 44074,6 43614,4 43221,8
          pasiva 41613,5 46680,4 45820,9 46984
4.1-Ostatní účasti 493 495,2 497,3 502,2
          aktiva 493 495,2 497,3 502,2
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady 2623,9 -1725,9 -2845,2 -4453,9
          aktiva 18661,7 18891,1 17967,7 17822,3
          pasiva 16037,8 20617 20812,9 22276,3
4.3-Půjčky -2987,8 -2945,6 -1642,8 -576,7
          aktiva 13871,8 14206,1 14650,8 15101,6
          pasiva 16859,6 17151,6 16293,6 15678,3
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 404,9 187,1 243,1 239,2
          aktiva 1167,4 1172,7 1217,4 1243,1
          pasiva 762,4 985,6 974,3 1003,9
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2862,6 3282,8 3395,2 2482,4
          aktiva 8356,7 8643,5 8619,3 7927,8
          pasiva 5494,2 5360,7 5224,1 5445,5
4.6-Jiné pohledávky/závazky -876,3 -1016,3 -934,9 -1024,3
          aktiva 708,5 666 661,9 624,8
          pasiva 1584,9 1682,2 1596,9 1649,1
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -874,6 -883,2 -919,2 -931
5-Rezervní aktiva 41705,1 43276,8 43564,3 44879,6
5.1-Měnové zlato 323,4 331,1 327,2 336,1
5.2-Zvláštní práva čerpání 842,1 850,6 885,4 896,7
5.3-Rezervní pozice u MMF 541,9 555,5 563,4 528,9
5.4-Ostatní rezervní aktiva 39997,7 41539,6 41788,3 43117,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD