Investiční pozice v EUR - čtvrtletní za rok 2013

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2013

 

v mil. EUR 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013
0-Investiční pozice vůči zahraničí -69542,9 -70438,6 -68458,9 -61810,4
          aktiva 129070,2 128724,5 131926,2 136257,1
          pasiva 198613,1 199163,1 200385 198067,4
1-Přímé investice -88374,3 -87714 -88276,7 -82302,1
          aktiva 31444,9 32669 34261,2 33368,7
          pasiva 119819,2 120383 122537,9 115670,7
1.1-Akcie a ostatní účasti -79508,3 -79534 -80646,1 -75721,2
          aktiva 13283,7 13821,1 14411,6 13950,1
          pasiva 92792,1 93355,1 95057,7 89671,4
1.1.1-V podnicích přímé investice -79508,3 -79534 -80646,1 -75721,2
          aktiva 13283,7 13821,1 14411,6 13950,1
          pasiva 92792,1 93355,1 95057,7 89671,4
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -8866 -8180 -7630,6 -6580,8
          aktiva 18161,2 18847,9 19849,6 19418,5
          pasiva 27027,1 27027,9 27480,2 25999,4
1.2.1-V podnicích přímé investice -11532,7 -13469,3 -15630,9 -16590,5
          aktiva 13383,3 9371,4 5516 1484,8
          pasiva 24916,1 22840,7 21146,9 18075,4
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 2791,5 5536,7 8374,5 10477,9
          aktiva 2905,1 5762,1 8715,4 10904,4
          pasiva 113,6 225,4 340,9 426,5
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -124,7 -247,4 -374,2 -468,2
          aktiva 1872,7 3714,4 5618,2 7029,3
          pasiva 1997,5 3961,8 5992,4 7497,5
2-Portfoliové investice -14947,8 -16677,1 -15945,5 -16619
          aktiva 19000 18107,8 19251,3 19083
          pasiva 33947,8 34784,8 35196,8 35702
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 1863,8 2189,2 2548,5 2632,9
          aktiva 7844,8 7455,3 8302,1 8269,4
          pasiva 5981 5266 5753,6 5636,5
2.2-Dluhové cenné papíry -16811,6 -18866,3 -18494 -19251,9
          aktiva 11155,2 10652,5 10949,2 10813,6
          pasiva 27966,8 29518,8 29443,2 30065,5
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -556,1 -795,5 -617,1 -1078,3
          aktiva 3002,8 2267,4 2275,5 2029,5
          pasiva 3558,9 3062,9 2892,6 3107,7
4-Ostatní investice -487,8 1197,5 2334,6 -2590,6
          aktiva 40799,4 42129,8 42092,3 40996,4
          pasiva 41287,2 40932,3 39757,7 43587
4.1-Ostatní účasti 153,7 151,2 154,3 497,4
          aktiva 153,7 151,2 154,3 497,4
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady 5262,9 5619,8 5844,5 4,7
          aktiva 19649 20038,2 19538,2 18540,1
          pasiva 14386,1 14418,3 13693,8 18535,4
4.3-Půjčky -7532,8 -6360,7 -6024,7 -4336,2
          aktiva 10738,8 11512,2 11652,2 12355,5
          pasiva 18271,7 17872,9 17676,9 16691,7
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 452 703,3 679,5 532,6
          aktiva 1123,3 1437,6 1327,5 1142,7
          pasiva 671,3 734,4 648 610,1
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2192,1 2309,1 2731,1 1864,9
          aktiva 7798,3 7630,9 8074,5 7569,3
          pasiva 5606,2 5321,8 5343,4 5704,4
4.6-Jiné pohledávky/závazky -104 -328,1 -164 -282,5
          aktiva 1336,4 1359,6 1345,5 891,4
          pasiva 1440,4 1687,8 1509,5 1173,8
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -911,6 -897,2 -886,2 -871,6
5-Rezervní aktiva 34823,1 33550,5 34045,8 40779,6
5.1-Měnové zlato 457,5 334,8 340 304,2
5.2-Zvláštní práva čerpání 877,4 863,6 853,1 839,1
5.3-Rezervní pozice u MMF 535,1 535,8 541,5 542,6
5.4-Ostatní rezervní aktiva 32953,2 31816,3 32311,3 39093,6

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení. 

Celá časová řada je dostupná v systému ARAD