Investiční pozice v Kč - čtvrtletní - za rok 2018

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2018

 

v mil. Kč 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018
0-Investiční pozice vůči zahraničí -1223165,4 -1152457,4 -1205350,3 -1319935,8
          aktiva 6453051,2 6567105,9 6728243,9 6742913,2
          pasiva 7676216,5 7719563,2 7933594,2 8062849,1
1-Přímé investice -2615403,5 -2640602 -2632570,1 -2768287,3
          aktiva 1392033,1 1372887,6 1460260,2 1500289,2
          pasiva 4007436,6 4013489,6 4092830,4 4268576,5
1.1-Akcie a ostatní účasti -2377034,2 -2397554,3 -2370994,8 -2455423,2
          aktiva 723588,1 709625 785545,5 860562,3
          pasiva 3100622,2 3107179,3 3156540,4 3315985,5
1.1.1-V podnicích přímé investice -2377034,2 -2397554,3 -2370994,8 -2455423,2
          aktiva 723588,1 709625 785545,5 860562,3
          pasiva 3100622,2 3107179,3 3156540,4 3315985,5
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -238369,3 -243047,7 -261575,3 -312864,1
          aktiva 668445 663262,6 674714,7 639726,9
          pasiva 906814,3 906310,3 936290 952591
1.2.1-V podnicích přímé investice -488753,2 -498952,6 -484199,6 -499529,5
          aktiva 82630,4 66743,2 114006,8 116034,5
          pasiva 571383,6 565695,9 598206,3 615563,9
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 211693,5 185172 219615,4 195344,4
          aktiva 271251,2 245736,2 278113,6 249944,7
          pasiva 59557,7 60564,2 58498,3 54600,3
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 38690,5 70733 3008,9 -8679,1
          aktiva 314563,4 350783,2 282594,3 273747,7
          pasiva 275873 280050,2 279585,4 282426,8
2-Portfoliové investice -780760,8 -709732,5 -701339,6 -741058,3
          aktiva 769416,6 749865,6 750978,4 718218,3
          pasiva 1550177,4 1459598,1 1452318 1459276,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 249938 210658 210858,8 197033,4
          aktiva 423654,6 402921,2 414958,3 385131
          pasiva 173716,6 192263,2 204099,5 188097,7
2.2-Dluhové cenné papíry -1030698,9 -920390,5 -912198,4 -938091,7
          aktiva 345762 346944,4 336020,1 333087,2
          pasiva 1376460,9 1267334,8 1248218,6 1271178,9
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 15965,2 -6193,2 -8211,6 -3717
          aktiva 77918 69283,7 183583,4 142350,3
          pasiva 61952,8 75476,9 191795,1 146067,3
4-Ostatní investice -933463,9 -1013782,6 -1030264,3 -1008554,3
          aktiva 1123185,9 1157216 1166386,4 1180374,4
          pasiva 2056649,7 2170998,7 2196650,7 2188928,7
4.1-Ostatní účasti 17904,8 18666,5 18475,7 18773,9
          aktiva 17904,8 18666,5 18475,7 18773,9
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -1021893,9 -1090543,9 -1118449 -1081611,3
          aktiva 408598,1 421632,1 422574,8 406612
          pasiva 1430491,9 1512176 1541023,8 1488223,4
4.3-Půjčky 91190,7 52072,1 63598 55256,2
          aktiva 387892,4 391963,8 404517 422135,8
          pasiva 296701,7 339891,7 340918,9 366879,6
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 13383,5 12225,9 11471 13427
          aktiva 36491,4 37260,5 36577,1 35711,2
          pasiva 23107,9 25034,6 25106,2 22284,2
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 23040,8 54910,8 53820,2 53012,2
          aktiva 253415,8 268657,6 264801,2 278602,6
          pasiva 230375 213746,8 210981,1 225590,4
4.6-Jiné pohledávky/závazky -33616,7 -36650,1 -35131,2 -43034
          aktiva 18883,4 19035,5 19440,6 18538,9
          pasiva 52500,1 55685,6 54571,9 61572,9
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -23473,1 -24464 -24048,9 -24378,2
5-Rezervní aktiva 3090497,6 3217852,9 3167035,4 3201681
5.1-Měnové zlato 8148,9 8331 7379,1 8117,2
5.2-Zvláštní práva čerpání 13749,6 14325,8 14080,3 14272,9
5.3-Rezervní pozice u MMF 9038,6 11172,9 10983,4 13124,1
5.4-Ostatní rezervní aktiva 3059560,6 3184023,2 3134592,7 3166166,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD