Investiční pozice v CZK - čtvrtletní za rok 2017

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2017

 

v mil. Kč 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017
0-Investiční pozice vůči zahraničí -1043292,5 -1203878,4 -1268876,8 -1273174
          aktiva 6511947,6 6461263 6499550,5 6408802,8
          pasiva 7555240 7665141,4 7768427,3 7681976,8
1-Přímé investice -2662660,6 -2672932,5 -2680676,8 -2632208
          aktiva 1192283,2 1249029,1 1314365,1 1319680,2
          pasiva 3854943,8 3921961,6 3995041,9 3951888,2
1.1-Akcie a ostatní účasti -2403925,6 -2417714,4 -2442243,4 -2391745,9
          aktiva 551366,6 592674,8 633238 679629,1
          pasiva 2955292,2 3010389,2 3075481,4 3071375,1
1.1.1-V podnicích přímé investice -2403925,6 -2417714,4 -2442243,4 -2391745,9
          aktiva 551366,6 592674,8 633238 679629,1
          pasiva 2955292,2 3010389,2 3075481,4 3071375,1
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -258735 -255218,1 -238433,3 -240462,1
          aktiva 640916,6 656354,4 681127,1 640051,1
          pasiva 899651,6 911572,4 919560,4 880513,1
1.2.1-V podnicích přímé investice -483130,8 -496383,6 -510833,5 -495941,5
          aktiva 44016,8 49787,3 55538,9 54216,2
          pasiva 527147,5 546170,9 566372,4 550157,7
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 209991,2 203507,1 206523,9 188003,6
          aktiva 267935,8 262511,2 266082,8 247860,4
          pasiva 57944,6 59004,1 59558,9 59856,8
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 14404,5 37658,5 65876,2 67475,8
          aktiva 328964 344055,9 359505,3 337974,4
          pasiva 314559,5 306397,4 293629,1 270498,7
2-Portfoliové investice -798594,1 -860662,5 -713005,9 -738215,3
          aktiva 758751,4 761039,1 769242,1 777522
          pasiva 1557345,5 1621701,6 1482248 1515737,3
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 208576,2 223272,3 232700,2 246522,8
          aktiva 382622,8 389139 403678 420116,7
          pasiva 174046,7 165866,6 170977,8 173593,8
2.2-Dluhové cenné papíry -1007170,2 -1083934,8 -945706,1 -984738,1
          aktiva 376128,6 371900,1 365564,1 357405,3
          pasiva 1383298,8 1455835 1311270,2 1342143,4
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 3029,5 8056,1 4970,7 -2344,8
          aktiva 63132,1 71178 62262,6 64381,6
          pasiva 60102,6 63121,9 57291,8 66726,4
4-Ostatní investice -908286,8 -945812,6 -1109291,7 -1050915,5
          aktiva 1174561,3 1112543,7 1124553,9 1096709,4
          pasiva 2082848,1 2058356,3 2233845,6 2147624,9
4.1-Ostatní účasti 14980,2 14167,7 14050,4 14072,9
          aktiva 14980,2 14167,7 14050,4 14072,9
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -1049053,7 -1082464,3 -1233048,5 -1079338,4
          aktiva 395164,9 360724 348512,1 410262
          pasiva 1444218,6 1443188,3 1581560,6 1489600,4
4.3-Půjčky 102581,9 88601,5 74430,9 72764,9
          aktiva 435152,7 418161,1 422145,1 388866,6
          pasiva 332570,8 329559,7 347714,2 316101,7
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 14402,5 14864,3 14241,8 14357,4
          aktiva 37750,2 37490,6 36512 36607,2
          pasiva 23347,7 22626,2 22270,2 22249,8
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 69142 80030,5 77764,8 -13150,9
          aktiva 272188,8 263988,7 283572,8 228217,8
          pasiva 203046,7 183958,2 205808 241368,7
4.6-Jiné pohledávky/závazky -33515,7 -36109,8 -32495,6 -36021,2
          aktiva 19324,5 18011,6 19761,6 18682,9
          pasiva 52840,2 54121,5 52257,3 54704
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -26824,1 -24902,5 -24235,4 -23600,3
5-Rezervní aktiva 3323219,5 3267473,1 3229126,8 3150509,7
5.1-Měnové zlato 9696,4 8738,2 8593,2 8376,7
5.2-Zvláštní práva čerpání 15717,7 14590,4 14198,7 13825,9
5.3-Rezervní pozice u MMF 11755,3 10913,2 10620,8 9329,6
5.4-Ostatní rezervní aktiva 3286050,2 3233231,4 3195714,1 3118977,5

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD